Оцінка Хасфорда (Hasford score): онлайн калькулятор

Шкала Hasford

Оцінки Sokal, Hasford і EUTOS були розроблені в різні періоди лікування хронічної мієлоїдної лейкемії (ХМЛ). Оцінка Хасфорда (Hasford score) – прогностична оцінка виживаності пацієнтів, хворих на хронічний мієлолейкоз (ХМЛ), які отримували інтерферон альфа. Інтерферон альфа – консервативна і широко використовувана альтернатива трансплантації кісткового мозку при лікуванні пацієнтів, хворих на ранню фазу ХМЛ, до впровадження в клінічну практику інгібіторів тирозинкіназ.

Вік:

Розмір селезінки. Максимальна відстань, відчутна під реберним краєм:

См
Дюйми

Тромбоцити:

10⁹/L
10³/µL

Бласти периферичної крові (% лейкоцитів):

Еозинофіли периферичної крові (% лейкоцитів):

Базофіли периферичної крові (% лейкоцитів):Оцінка пацієнта за шкалою Hasford Діпазон бальної оцінки Hasford Група ризику Hasford
0 0 0

0.666 коли вік ≥50 років + (0.042 x селезінка) + 1.0956 коли кількість тромбоцитів > 1500 x109/л + (0.0584 x бласти) + 0.20399 коли базофіли  > 3% + (0.0413 x еозинофіли)x100

  • Вік у роках.
  • Розмір селезінки у см нижче краю реберної дуги.
  • Бластні клітини, еозинофіли та базофіли у відсотках.

Інтерпретація шкали Hasford:

  • ≤ 780 – низький ризик
  • 781-1480 – проміжний ризик
  • ≥1480 – високий ризик

Джерело:
Hasford J, Pfirrmann M, Hehlmann R, Allan NC, Baccarani M, Kluin-Nelemans JC et al. A new prognostic score for survival of patients with chronic myeloid leukemia treated with interferon alfa. J Natl Cancer Inst. 1998; 90: 850-8.


Читайте також:


Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Модель термінальної стадії захворювання печінки за оцінкою MELD для пацієнтів віком від 12 років: Онлайн калькулятор

Оцінка MELD (Model For End-Stage Liver Disease, модель термінальної стадії захворювання печінки для пацієнтів віком від 12 років і старше) стратифікує тяжкість термінальної стадії захворювання …
Детальніше

Максимально допустима крововтрата без переливання крові: Онлайн калькулятор

Формула максимально допустимої крововтрати без переливання може використовуватися у пацієнтів з крововтратою, як правило, під час операції, яким може знадобитися переливання крові. Калькулятор максимально допустимої …
Детальніше

Переглянутий індекс серцевого ризику для передопераційного ризику (RCRI) Онлайн калькулятор

Переглянутий індекс серцевого ризику для передопераційного ризику може використовуватися у пацієнтів у віці ≥45 років (або у віці 18–44 років із значним серцево-судинним захворюванням*), які …
Детальніше
авторські права, авторське право на інтелектуальну власність, авторське право, порушення авторських прав, об’єкти інтелектуальної власності, відпоіфдальність за порушення авторських прав, копірайт, копірайтинг

Авторське право в платформі

Авторські права на інтелектуальну власність захищені та гарантовані з боку  платформи симуляційного навчання «ClinCaseQuest». Платформа симуляційного навчання «ClinCaseQuest» – це місце, де суворо дотримуються права всіх …
Детальніше

RIFLE Критерії гострого ураження нирок, онлайн калькулятор

Класифікує ступень тяжкості гострого пошкодження нирок. Класифікує ступень тяжкості гострого пошкодження нирок, як AKIN класифікація. Оцінка за шкалою RIFLE включає: Наявність або відсутність термінальної стадії ниркової недостатності (перебування …
Детальніше
Поділитися: