Оцінка EUTOS для хронічного мієлолейкозу (ХМЛ)

Оцінка EUTOS прогнозує результати після лікування ХМЛ, особливо з поправкою на лікування інгібіторами тирозинкіназ.

NB! Шкалу EUTOS можна використовувати у пацієнтів з нещодавно діагностованим ХМЛ до обговорення прогнозів і варіантів лікування у пацієнтів з вперше встановленим діагнозом перед початком терапії.

Розмір селезінки. Максимальна пальпована відстань нижче реберного краю:

См
Дюймів

% базофілів:Кількість балів за шкалою EUTOS Категорія ризику 5-річна виживаність без прогресування захворювання * і Частота повної цитогенетичної відповіді за 18 місяців Імовірність НЕ досягнення цитогенної відповіді (CCyR)
0 0 0 0

Для проведення оцінки за шкалою EUTOS необхідні тільки два значення, які можуть бути визначені клінічно до завершення біопсії кісткового мозку:

  • “Базофіли” – це базофіли у відсотках від лейкоцитів периферичної крові;
  • “Селезінка” – розмір селезінки, пальпуємий нижче лівого краю реберної дуги, в см.

Формула

Значення за оцінкою EUTOS = (7 × базофіли) + (4 × селезінка), де

  • “базофіли” – це базофіли у відсотках від лейкоцитів периферичної крові;
  • “селезінка” розмір селезінки, пальпуємий нижче лівого краю реберної дуги, в см.

Імовірність недосягнення повної цитогенної відповіді (CCyR) за 18 місяців = x / (1 + x)

Де x = exp (-2.1007 + 0.0700 × базофіли + 0.0402 × розмір селезінки)

Оцінка EUTOS (European Treatment and Outcome Study) прогнозує виживаність пацієнтів з ХМЛ, а також може використовуватися для прогнозування ймовірності повної цитогенетичної відповіді через 18 місяців.

Має кращу прогностичну цінність, ніж оцінка Sokal.

Визначення розміру селезінки досить суб’єктивне; однак воно також включено в інші прогностичні оцінки ХМЛ.

Шкала EUTOS дозволяє прогнозувати відповідь на терапію і виживання при використанні еталонного інгібітора тирозинкінази (ІТК) іматинібу. З урахуванням того, що дана шкала була розроблена для пацієнтів, які приймають іматиніб,  результати можуть бути неприйнятними при терапії препаратами нового покоління.

Інтерпретація:

Значення за оцінкою EUTOSКатегорія ризику5-річна виживаність без прогресування захворювання *Частота повної цитогенетичної відповіді за 18 місяців
≤87Низька90%86%
>87Висока82%66%

* Частота відповіді на основі тільки лікування іматинібом.

Оцінка за даною шкалою може застосовуватися тільки по відношенню до пацієнта з вперше встановленим діагнозом ХМЛ до початку терапії.

Оригінальна деривация шкали EUTOS була отримана в результаті ретроспективного аналізу 1223 європейських пацієнтів в реєстрі ХМЛ Європейської мережі з лейкемії. Всі пацієнти отримували іматиніб і були розділені на когорту дослідження і когорту валідації. Прогноз заснований на сурогатній кінцевій точці виживання при повній цитогенетичній відповіді через 18 місяців, але було виявлено, що він також дозволяє прогнозувати виживаність без прогресування (ВБП).

Спроба підтвердити оцінку в одній установі показала, що оцінка не дозволяє прогнозувати виживання (Jabbour 2012). Існує шість великих досліджень, які показують, що оцінка EUTOS дозволяє прогнозувати результати (Hoffman 2012, Hoffman 2013, Tiribelli 2012, Breccia 2012, Uz 2013, Yahng 2012) і три дослідження, які показують, що це не так (Marin 2011, Jabbour 2012, Yamamoto 2014).

Оцінка EUTOS продовжує розвиватися, і недавні дані (Pfirrmann et al, 2016) показують, що оцінка довгострокової виживаності EUTOS (ELTS, EUTOS Long-Term Survival Score) диференціювала ймовірність смерті через ХМЛ краще, ніж вихідна оцінка EUTOS.

Одна з консервативних стратегій може полягати в тому, щоб лікувати пацієнтів з низьким ризиком іматинібом і залишати в резерві інгібітори тирозинкінази нового покоління для пацієнтів з високим ризиком.

Література:
Hasford J, Baccarani M, Hoffmann V, Guilhot J, Saussele S, Rosti G, Guilhot F, Porkka K, Ossenkoppele G, Lindoerfer D, Simonsson B, Pfirrmann M, Hehlmann R. Predicting complete cytogenetic response and subsequent progression-free survival in 2060 patients with CML on imatinib treatment: the EUTOS score. Blood. 2011 Jul 21;118(3):686-92. doi: 10.1182/blood-2010-12-319038. Epub 2011 May 2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21536864/
Hoffmann VS, Mayer J, Turkina AG, Hellmann A, Indrak K, Steegmann JL, Zaritskey A, Colita A, Lindoerfer D, Baccarani M. EUTOS score is also valid in CML patients not involved in clinical studies. Blood 2012;120:Abstract 3759. https://ashpublications.org/blood/article/120/21/3759/86000/EUTOS-Score-Is-Also-Valid-in-CML-Patients-Not
Hoffmann VS, Baccarani M, Lindoerfer D, et al. The EUTOS prognostic score: review and validation in 1288 patients with CML treated frontline with imatinib. Leukemia 2013;27:2016–22. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23752173/
Tiribelli M, Bonifacio M, Calistri E, et al. EUTOS score identifies cases with poor outcome in patients with early chronic phase chronic myeloid leukemia, though not predictive for optimal response to imatinib. Blood 2012;120:Abstract 3778.  https://ashpublications.org/blood/article/120/21/3778/86223/EUTOS-Score-Identifies-Cases-with-Poor-Outcome-in
Breccia M, Finsinger P, Loglisci G, Latagliata R, Mancini M, Salaroli A, Serrao A, Zacheo I, Alimena G. The EUTOS score identifies chronic myeloid leukeamia patients with poor prognosis treated with imatinib first or second line. Leuk Res 2012;36:e209–10. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22770911/
Uz B, Buyukasik Y, Atay H, et al. EUTOS CML prognostic scoring system predicts ELN-based ‘event-free survival’ better than Euro/Hasford and Sokal systems in CML patients receiving front-line imatinib mesylate. Hematology 2013;18:247–52. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23540886/
Yahng SA, Jang EJ, Choi SY, et al. Comparison of Sokal, Hasford and EUTOS scores in terms of long-term treatment outcome according to the risks in each prognostic model: a single center data analyzed in 255 early chronic phase chronic myeloid leukemia patients treated with frontline imatinib mesylate. Blood 2012;120:Abstract 2794.
Marin D, Ibrahim AR, Goldman JM. European Treatment and Outcome Study (EUTOS) score for chronic myeloid leukemia still requires more confirmation. J Clin Oncol 2011;29:3944–5.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21900102/
Jabbour E, Cortes J, Nazha A, O’Brien S, Quintas-Cardama A, Pierce S, Garcia-Manero G, Kantarjian H. EUTOS score is not predictive for survival and outcome in patients with early chronic phase chronic myeloid leukemia treated with tyrosine kinase inhibitors: a single institution experience. Blood 2012;119:4524–6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22431574/
Yamamoto E, Fujisawa S, Hagihara M, et al. European Treatment and Outcome Study score does not predict imatinib treatment response and outcome in chronic myeloid leukemia patients. Cancer Sci. 2014;105(1):105-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24450386/
Pfirrmann M, Baccarani M, Saussele S, et al. Prognosis of long-term survival considering disease-specific death in patients with chronic myeloid leukemia. Leukemia. 2016;30(1):48-56. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26416462/Пройти пов’язаний симулятор клінічного випадку:Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!


Базова оцінка серцево-судинного ризику у онкологічних хворих, яким призначено кардіотоксичне лікування раку (хіміотерапія антрациклінами) – Онлайн калькулятор

Базова оцінка серцево-судинного ризику у онкологічних хворих, яким призначено кардіотоксичне лікування раку (хіміотерапія антрациклінами) від…

Детальніше

Індекс коморбідності Чарлсона (Charlson Comorbidity Index, CCI) Онлайн калькулятор

Індекс коморбідності Чарлсона прогнозує 10-річну виживаність у пацієнтів із кількома супутніми захворюваннями.

Loading...

Анамнез певного або ймовірного ІМ (зміни ЕКГ та/або зміни ферментів)

Нічна задишка при фізичному навантаженні або пароксизмальна задишка у відповідь на дигіталіс, діуретики або засоби, що знижують постнавантаження

Переміжна кульгавість або перенесене шунтування з приводу хронічної артеріальної недостатності, гангрена в анамнезі або гостра артеріальна недостатність, нелікована грудна або черевна аневризму (≥6 см)

Анамнез порушення мозкового кровообігу з незначними або відсутніми резидуальними та транзиторними ішемічними атаками

Хронічний когнітивний дефіцит

Будь-яке лікування виразкової хвороби або виразкова кровотеча в анамнезі

Тяжка = цироз та портальна гіпертензія з варикозною кровотечею в анамнезі, середня = цироз та портальна гіпертензія, але без варикозної кровотечі в анамнезі, легка = хронічний гепатит (або цироз печінки без портальної гіпертензії)

Тяжка = на діалізі, стан після трансплантації нирки, уремія, середня = креатинін >3 мг/дл (0,27 ммоль/л)


* Обов'язкові поля
Детальніше

Діагностичні критерії множинної мієломи – Онлайн калькулятор

Loading...

≥1 з наступного (A або B):

≥1 подія, що визначає мієлому (C1 або C2)


* Обов'язкові поля
Для оцінки діагностичних критеріїв множинної мієломи необхідно вибрати відповідні критерії: ≥1 з…
Детальніше
Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів  • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

  • Strength indicator

    Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
  • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380