Умови повернення

ПОЛІТИКА ВІДМОВИ ВІД ПОСЛУГ

Відмова Замовника від Договору можливf протягом доби від дати Акцепту (оплати) за умови, якщо доступ до Контенту Послуг не відкривався, Замовник не заходив в особистий кабінет за отриманим доступу, не отримував Контент Послуг засобами електронного зв’язку і не користувався доступом до наданих навчальних матеріалів.

Замовник не має права відмовитися від Договору в односторонньому порядку після отримання Послуг. Кошти, сплачені на користь кожного з Виконавців, не підлягають поверненню в разі такої односторонньої відмови.

Повернення коштів у разі відмови від Договору (п.10.1) (див. Умови надання послуг) здійснюється в розмірі 100% вартості послуг за умови, якщо доступ до Контенту Послуг не відкривався, Замовник не заходив в особистий кабінет за отриманим доступу, не отримував Контент послуг засобами електронного зв’язку і не користувався доступом до наданих навчальних матеріалів.

Повернення грошових коштів, що надійшли в рахунок оплати Послуг, здійснюється за письмовою заявою Замовника на електронну адресу одного з Виконавців, зазначену в розділі 12 Договору (див. Умови надання послуг). У заяві про повернення повинні бути викладені причини, через які Замовник вимагає повернути кошти, реквізити для переказу грошових коштів (з яких здійснювалась оплата) і додаватися копія документа, що посвідчує особу Замовника, і копія документа про оплату послуг.

Умови повернення грошових коштів:

1) заява про повернення коштів, яка направлено Виконавцю в строк, визначений у п. 10.1 (див. Умови надання послуг);

2) Замовник надав інформацію в повному обсязі в порядку, визначеному в п.10.4. (Див. Умови надання послуг). При відсутності одного або декількох зазначених у цьому пункті умов Виконавець має право відмовити в задоволенні вимоги Замовника.

Рішення про повернення коштів або про відмову в поверненні коштів приймається Виконавцем, якому було направлено заяву про повернення, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання таким Виконавцем письмової заяви Замовника.

Якщо Заява про відмову від Договору представлено Замовником з порушенням терміну, визначеного в п.10.1 (див. Умови надання послуг), або після початку надання Послуг, Виконавець, який отримав таку заяву, самостійно і добровільно приймає рішення про повернення оплати. Конкретна сума повернення буде визначатися пропорційно вартості наданих послуг з урахуванням додаткових витрат з повернення оплати (банківської комісії, курсової різниці, комісії фінансових посередників, вартості спрямованого Замовнику Контенту послуг) і штрафу в розмірі до 50% від вартості послуг за рахунок відшкодування збитків від односторонньої відмови від Договору з боку Замовника.

Сторони не мають права на розірвання Договору в односторонньому порядку, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим Договором.

Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів  • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

  • Strength indicator

    Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
  • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380