Дистальна прогресуюча м’язова дистрофія зі значним порушенням функції

Автори матеріалу:

Сідоров А.А., Ружанська В.О., Войстрик В.І.

Визначення

Дистальна м’язова дистрофія – клас м’язових дистрофій, які переважно вражають дистальні м’язи, тобто м’язи нижньої частини рук, кистей, гомілок і стоп. М’язові дистрофії загалом являють собою групу генетичних дегенеративних захворювань, які переважно вражають скелетні м’язи.

Етіологія

Усі форми дистальних дистрофій викликані змінами (мутаціями) певних генів. Зміни в декількох різних генах можуть викликати різні типи дистальних дистрофій. М’язи складаються з пучків довгих м’язових волокон (м’язових клітин). Ці волокна скорочуються, коли нервові сигнали від мозку надходять до певної точки (з’єднання), де нерв активує м’яз. У деяких випадках мутації, які спричиняють дистальні дистрофії, є в генах, які утворюють певні молекули в м’язових клітинах. Гени в організмі зазвичай зустрічаються парами. Успадкування однієї з копій відбувається від кожного з батьків. Зміни лише в 1 копії гена достатньо, щоб викликати більшість форм дистальних дистрофій. Це означає, що захворювання передається домінантним шляхом. У деяких інших типах дистальні дистрофії виникають, лише якщо є зміни в обох копіях гена, що клінічно підповідає рецесивним формам дистальних м’язових дистрофій.

До факторів ризику розвитку м’язових дистрофій належать:

 • вік (дебют різних форм дистальних м’язових дистрофій виникає у певні вікові періоди);
 • обтяжений сімейний анамнез (наявність у близьких родичів подібних симптомів або встановленої дистальної м’язової дистрофії);
 • певні етнічні особливості (ймовірність розвитку дистальних м’язових дистрофій вище у певних народів чи етнічних груп населення).

Патогенез

Дистальні міопатії є дистальними м’язовими дистрофіями та вони є генетичними розладами з прогресуючою втратою м’язової тканини. Справжні дистальні дистрофії не тільки демонструють дистальний початок; вони також залишаються більш дистальними, ніж проксимальними протягом усього перебігу захворювання. На даний момент майже 20 різних форм дистальної м’язової дистрофії були генетично детерміновані. Половина генів, що лежать в основі цих розладів, була пов’язана лише з дистальними фенотипами, тоді як інші гени можуть проявлятися також з іншими, ніж дистальні фенотипи, такими як проксимальний, лопатково-плечовий або генералізований фенотипи. Цікаво, що більшість генів, що викликають дистальну м’язову дистрофію, кодують білкові компоненти саркомера, на відміну від проксимальних дистрофій, у яких більшість генів викликають дефекти в білках сарколемми. Причина, чому деякі генні дефекти переважно вражають дистальні м’язи, недостатньо зрозуміла. Той факт, що більшість цих дефектів зумовлені структурними та функціональними компонентами саркомера, є інтригуючим, але поки що він не дає додаткових підказок для розуміння або розробки терапевтичних підходів. Висока вибіркова участь м’язів у багатьох дистальних дистрофіях ще менш вивчена.

Класифікація видів м’язової дистрофії

Етіологією м’язової дистрофії є аномалія в генетичному коді специфічних м’язових білків. Усі вони класифікуються відповідно до клінічного фенотипу, патології та способу успадкування. Схема успадкування включає зчеплені зі статтю, аутосомно-рецесивні та аутосомно-домінантні м’язові дистрофії. У кожній групі спадкових м’язових дистрофій існує кілька розладів. Вони характеризуються клінічною картиною і патологією.

Класифікація прогресуючих м’язових дистрофій (ПМД) за групами, запропонована проф. Л.О. Бадаляном (1974)

I – первинні (міопатії) з первинним ураженням м’язової тканини;

II – вторинні (невральні і спинальні аміотрофії), коли патологічний процес в першу чергу вражає периферичні нерви або спінальні мотонейрони;

III – змішані форми;

IV – міопатичні синдроми.

В даний час група первинних міопатій стала різноманітнішою: в неї входять не тільки спадкові форми, але і вроджені структурні міопатії; запальні міопатії; метаболічні міопатії.

КЛАСИФІКАЦІЯ по МКБ-10

–        ПМД Дюшенна.

–        ПМД Беккера.

–        ПМД Ландузі-Дежерина.

–  Кінцівково-поясні форми ПМД:

– аутосомно-домінантні форми: 1А (міотилінопатія), 1В, 1С (кавеолінопатія);

– аутосомно-рецесивні форми: 2А (кальпаїнопатія), 2В (дісферлінопатія), 2С, 2D, 2Е, 2Е (саркогліканопатіі), 2С-2М.

– ПМД Емері-Дрейфуса.

– Офтальмофарінгеальна форма ПМД.

– Дистальні міопатії:

– дистальна міопатія типу 1 (МРD 1, Говерса);

– міопатія Міоші;

– міопатія Веландер;

– тибіальна («фінська») міопатія;

– міопатія Нонака (міопатія з включеннями).

КЛАСИФІКАЦІЯ ПМД

1.Прогрессуюча м’язова дистрофія:

1.1. Х-зчеплена м’язова дистрофія:

1.1.1 Міодистрофія Дюшенна і Беккера (дистрофінопатіі)

1.1.1.1 Дистрофінопатія у дівчаток з синдромом Тернера

1.1.2. Міодистрофія Емері – Дрейфуса (емерінопатіі)

1.1.3. Лопатково-плечовий синдром з деменцією

1.1.4. Міодистрофія Мебрі

1.1.5. Міодистрофія Роттауфа – Мортьє – Бейєра

1.1.6. Тазово-стегнова міодистрофія Лейдена – Мебіуса

1.2. Аутосомна м’язова дистрофія:

1.2.1. Лицьо-лопатково-плечова міодистрофія Ландузі – Дежеріна

1.2.1.1. Інфантильна форма лицьо-лопатково-плечової міодистрофії

1.2.2. Скапулоперонеальна міодистрофія Давиденкова

1.2.3. Кінцівково-поясна міодистрофія (КПМД) Ерба – Рота

1.2.3.1. КПМД 1А (міотилінопатіі)

1.2.3.2. КПМД 1Е (з парезом гортані, глотки і дистальних м’язів)

1.2.3.3. КПМД 2А (калпаїнопатіі)

1.2.3.4. КПМД 2В (дисферлінопатіі)

1.2.3.5. КПМД 2С (саркогліканопатіі – важка дитяча аутосомно-рецесивна міопатія)

1.2.3.6. КПМД 2D (саркогліканопатіі – важка дитяча аутосомно-рецесивна міопатія)

1.2.3.7. М’язова дистрофія плечового і тазового пояса з бульозним епідермолізом

1.2.4. Міодистрофія Бетлема

1.2.5. Дистальна міодистрофія

1.2.5.1. Дистальна міодистрофія з початком в грудному віці

1.2.5.2. Дистальна міодистрофія з початком в дитинстві

1.2.5.3. Дистальна міодистрофія з пізнім дебютом (тип Веландер)

1.2.5.4. Дистальна міодистрофія з раннім початком у дорослих (тип Міоші)

1.2.5.5. Дистальна міодистрофія з накопиченням десмінових включень

1.2.6. Окулофарінгеальна міодистрофія

1.2.7. Окулярна міодистрофія (прогресуюча зовнішня офтальмоплегія Грефе).

Спадкові м’язові дистрофії включають наступне:

 • Зчеплені зі статтю – Дюшенна, Беккерв, Емері-Дрейфуса
 • Аутосомно-домінантні – лицево-лопаткова, дистальна, окулярна, околофарингеальна
 • Аутосомно-рецесивна – кінцівково-поясна форма

КЛІНІКО-МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ М’ЯЗОВИХ ДИСТРОФІЙ.

• дістрофінопатіі;

• емерінопатіі;

• ламінопатіі;

• кінцівково-поясні м’язові дистрофії;

• дистальні типи;

• окулофарінгеальні типи;

• вроджена м’язова дистрофія.

Визначення генетичного підтипу дистальної м’язової дистрофії:

–        Дистальна міопатія Нонака (спадкова міопатія тілець) – 9p13.3 GNE

–        М’язова дистрофія Міоші 1 (LGMD R2) – 2p13.3 DYSF

–        М’язова дистрофія Міоші 3 (LGMD R12) – 11p14.3 ANO5

–        Дистальна міопатія Веландера – 2p13 TIA1

–        Дистальна міопатія Удда – 2q31 TTN

–        Дистальна міопатія Маркесбері-Гріггса з пізнім початком – 10q22.3-q23.2 LDB3

–        Дистальна міотілінопатія – 5q31 MYOT

–        Дистальна міопатія Лейнга (MPD1) – 14q12 MYH7

–        Дистальна міопатія з ознаками ураження голосових зв’язок і глотки (ALS21) – 5q31 MATR3

–        Нова фінська дистальна міопатія (MPD3) – 8p22-q11

–        Дистальна міопатія Вільямса (MPD4) – 7q32.1 FLNC

–        Дистальна міопатія з порожнистою стопою і арефлексією (вакуолярна нейроміопатія) – 19p13.3

–        Дистальна міопатія з облямованими вакуолями – 5q35.3 SQSTM1

Типові клінічні прояви

Основним симптомом дистальних м’язових дистрофій є м’язова слабкість. Дистальні дистрофії вражають переважно м’язи гомілок і рук. Ці м’язи втрачають масу і силу. Це може вплинути на те, наскільки добре пацієнт вміє тримати речі, користуватися ручкою чи друкувати. Це також може спричинити проблеми з ходьбою. Деякі форми дистальних дистрофій викликають «падіння стопи». Це означає певні труднощі з підняттям стопи. З «падінням» стопи можливе перетягувати ноги або піднімати коліна, щоб ходити високими кроками. У деяких випадках дистальні дистрофії можуть впливати на інші м’язи. Залежно від форми дистальних дистрофій, слабкість також може впливати на м’язи шиї, рук, стегон, тулуба або навіть серця. Деякі типи дистальних дистрофій викликають проблеми з вимовою або ковтанням. Основним симптомом є слабкість, яка зазвичай починається в нижній частині рук або ніг. Але різні форми дистальних дистрофій мають тенденцію до прогресування залежно від форми.

Деякі приклади:

 • Дистальна міопатія зі слабкістю голосових зв’язок і горла (глотки) впливає на руки, ноги та голос. Це може викликати труднощі з ковтанням. Зазвичай це відбувається у віці від 35 до 60 років.
 • Фінська (гомілкова) дистальна міопатія вражає ноги, особливо м’язи біля гомілки. Зазвичай це з’являється після 40 років, і більшість людей із таким дистальними м’язовими дистрофіями можуть ходити протягом усього життя. Люди, які успадковують 2 копії дефектного гена, можуть мати більш серйозну слабкість, починаючи з дитинства. Пізніше вони можуть не ходити. Також відбувається ураження міокарду.
 • Спадкова міопатія тільця включення типу 2 проявляється у віці від 25 до 40 років. Зазвичай вона уражає стопу та стегно.
 • Дистальна міопатія Міоші викликає слабкість, яка починається в литкових м’язах. Цей тип міопатії проявляється у віці від 15 до 30 років. Деякі люди з цією формою дистальної м’язової дистрофії можуть згодом втратити можливість ходити.
 • Дистальна міопатія Нонака спочатку вражає м’язи біля гомілки. Потім залучаються групи м’язів у верхній частині руки, верхньої частини ноги та шиї. Стегновий м’яз (квадріцепс) зазвичай залишається здоровим.
 • Дистальна міопатія Веландера зазвичай вражає спочатку руки, а потім ноги. Виявляється у людей у ​​віці від 40 до 50 років.

При м’язових дистрофіях може відбуватися залучення міокарду у патологічний процес.

Цей патологічний стан може супроводжуватися появою чи прогресуванням:

 • Аритмії
 • Застійна серцева недостатність
 • Дилатаційна кардіоміопатія

Серцеві аритмії виражені у пацієнтів з м’язовою дистрофією. Типова електрокардіограма (ЕКГ) показує збільшення чистого RS у відведенні V1; глибокі, вузькі зубці Q від прекордіальних відведень з високими правими прекордіальними зубцями R у V1. Міотонічна дистрофія може вражати серцевий м’яз, викликаючи аритмії та блокади серця. Аномалії ЕКГ включають блокади першого ступеня та більш широке ураження провідної системи. Може статися повна блокада серця і раптова смерть.

Застійна серцева недостатність виникає нечасто, але може бути наслідком легеневого серця внаслідок дихальної недостатності, наприклад при пневмонії. Також часто зустрічається пролапс мітрального клапана.

Дилатаційна кардіоміопатія. На генетичні дилатаційні кардіоміопатії припадає від 30 до 40% випадків неішемічної дилатаційної кардіоміопатії. Деякі з них пов’язані з м’язовою дистрофією. При скелетних міопатіях домінуючий зубець R у відведенні V1 (вказує на помітне ураження задньої стінки за тим самим механізмом, що й при інфаркті міокарда задньої стінки).

Об’єктивний огляд

Дистальна дистрофія вражає переважно м’язи гомілок і рук, тому при огляді виявляться атрофія м’язів цих ділянок, а також втрачається сила. Хоча при прогресуванні даного захворювання можливе приєднання ураження і проксимальних м’язів та м’язів тулуба. Зміни ходи можуть виникати у пацієнтів, що мають форми дистальної м’язової дистрофії, що вражають нижні кінцівки, що проявляється «падінням» стопи і штампуючою ходою.

При огляді пацієнта слід звертати увагу на наявність вогнищевих неврологічних уражень. Міотонічна дистрофія, міастенія та прогресуюча м’язова атрофія можуть проявлятися частковим птозом.

Класифікаційні критерії

Класифікувати виявленені порушення можна самостійно чи після консультації генетика задля визначення типу успадкування після геніалогічного методу діагностки.

Можливе виявлення наступних типів успадкування:

 • аутосомно-домінантний тип (дистальна міопатія Веландера; дистальна міопатія Удда; дистальна міопатія Маркесбері-Гріггса з пізнім початком; дистальна міотілінопатія; дистальна міопатія Лейнга; дистальна міопатія з ознаками ураження голосових зв’язок і глотки; нова фінська дистальна міопатія; дистальна міопатія Вільямса; дистальна міопатія з порожнистою стопою і арефлексією (вакуолярна нейроміопатія); дистальна міопатія з облямованими вакуолями)
 • аутосомно-рецесивний тип (дистальна міопатія Нонака (спадкова міопатія тілець); м’язова дистрофія Міоші 1; м’язова дистрофія Міоші 3)
 • спорадичні випадки (дистальна міопатія Нонака (спадкова міопатія тілець); м’язова дистрофія Міоші 1)

Визначення генетичного підтипу дистальної м’язової дистрофії:

 • Дистальна міопатія Нонака (спадкова міопатія тілець) – 9p13.3 GNE
 • М’язова дистрофія Міоші 1 (LGMD R2) – 2p13.3 DYSF
 • М’язова дистрофія Міоші 3 (LGMD R12) – 11p14.3 ANO5
 • Дистальна міопатія Веландера – 2p13 TIA1
 • Дистальна міопатія Удда – 2q31 TTN
 • Дистальна міопатія Маркесбері-Гріггса з пізнім початком – 10q22.3-q23.2 LDB3
 • Дистальна міотілінопатія – 5q31 MYOT
 • Дистальна міопатія Лейнга (MPD1) – 14q12 MYH7
 • Дистальна міопатія з ознаками ураження голосових зв’язок і глотки (ALS21) – 5q31 MATR3
 • Нова фінська дистальна міопатія (MPD3) – 8p22-q11
 • Дистальна міопатія Вільямса (MPD4) – 7q32.1 FLNC
 • Дистальна міопатія з порожнистою стопою і арефлексією (вакуолярна нейроміопатія) – 19p13.3
 • Дистальна міопатія з облямованими вакуолями – 5q35.3 SQSTM1

Дігностика

Лабораторна діагностика:

Рівні ферментів, які можуть бути підвищені, але можуть бути змінені внаслідок дисфункції печінки, включають наступне:

Аланінамінотрансфераза: Нормальний діапазон у чоловіків становить від 10 до 40 Од/л. Нормальний діапазон у жінок становить від 8 до 35 Од/л; може бути підвищена при м’язовій дистрофії.

Аспартатамінотрансфераза (АСТ): нормальний діапазон від 0 до 35 Од/л. Може бути підвищена при м’язовій дистрофії.

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) може підвищуватися при м’язовій дистрофії, норма коливається від 50 до 150 Од/л.

Альдолаза (сироватка): нормальний діапазон становить від 0 до 6 Од/л. Може бути підвищена при м’язовій дистрофії, але знижується на пізніх стадіях м’язової дистрофії.

Гази артеріальної крові: нормальні діапазони: PO2 становить від 75 до 100 мм рт.ст.; PCO2 становить від 35 до 45 мм рт.ст.; HCO3- становить від 24 до 28 мекв/л; pH становить від 7,35 до 7,45. Респіраторний ацидоз може розвинутися, якщо є дефекти м’язів, які беруть участь у диханні.

Призначення визначення креатинінфосфокінази в крові, що зазвичай значно перевищує нормальний рівень, вказує на патологію м’язів (запалення, дегенерацію та інші). Рівень креатинфосфокінази вимірюється в одиницях на літр (Од/л, U/l) і нормою для жінок є рівень в 24-170 Од/л, а для чоловіків – 24-195 Од/л.

Креатинфосфокіназа (КФK) та ізоферменти креатинфосфокінази (КФК-MB): нормальний діапазон від 0 до 130 Од/л. Підвищуються при м’язовій дистрофії. Сироваткові ферменти, особливо креатинфосфокіназа (КФК), підвищуються більш ніж у десять разів від норми навіть у дитинстві та до появи слабкості.

Результати аналізів можуть бути й в межах норми, хоча коливання підвищення можуть досягти більше у 100 разів від норми. Креатиносфокіназа – фермент, який виходить з пошкодженого м’яза. Коли в зразку крові виявляють підвищені рівні креатинфосфокінази, це зазвичай означає, що м’яз руйнується внаслідок якогось аномального процесу, наприклад м’язової дистрофії або запалення. Таким чином, високий рівень кретаинфосфокінази часто свідчить про те, що ймовірною причиною слабкості є саме м’язи, але він не вказує на те, що стало причиною м’язового розладу.

Визначення креатинфосфокінази є найбільш специфічним тестом на м’язову дистрофію. Підвищення рівня КФК свідчить про захворювання м’язів. Оскільки концентрація КФК в еритроцитах незначна, гемоліз не впливає на рівні КФК. Порушення функції печінки не впливає на КФК, як і на інші  ферменти (наприклад, трансамінази, альдолазу, лактатдегідрогеназу). Високий рівень КФK означає витік ферменту лише з м’язових клітин. Ця зміна не зовсім корелює з тяжкістю захворювання.

Усі м’язові дистрофії призводять до деякого підвищення КФК під час активної фази захворювання. Виявлення трьох підвищених рівнів, отриманих з інтервалом в 1 місяць, є діагностичним для м’язової дистрофії. На початку процесу захворювання рівні КФK у 50-300 разів перевищують нормальні рівні, але рівні мають тенденцію до зниження зі зменшенням м’язової маси.

Може підвищуватися рівень сироваткового креатиніну та знижуватися ШКФ при залученні нирок.

Аналіз сечі: Глюкоза в сечі зазвичай асоціюється з м’язовою дистрофією через високу захворюваність на цукровий діабет серед цієї популяції. Також може спостерігатися міоглобінурія.

Аналізи ДНК крові (методом полімеразноланцюгової реації) на відомі мутації проводяться при підозрі на дистальні м’язові дистрофії.


Серед можливих мутацій виділяють наступні:

Інструментальна діагностика:

 • Електроміографія.
 • УЗД м’язів.
 • МРТ / КТ м’язів.
 • Біопсія м’язів з подальшим гістохімічних та імуноцитохімічним дослідженнями.
 • ЕКГ
 • Полісомнографія
 • Щілинна лампа
 • КТ, МРТ голови (при показах)

Ультразвукове дослідження (УЗД)

Відносно неінвазивний метод, який використовується для скринінгу пацієнтів із МД; цей метод швидко замінює електроміографію (ЕМГ) у центрах, де є відповідно навчений персонал. Навіть на ранніх стадіях МД УЗД показує підвищену ехогенність в уражених м’язах із відповідним зменшенням базового кісткового ехосигналу. При УЗД дослідженні нормальний м’яз має низьку ехоінтенсивність, розділений ехогенним перимізієм і сполучною тканиною з цятками (м’язова смугастість) у поперечній площині. М’яз вважається ненормальним, якщо він демонструє підвищену ехогенність, втрачає смугастість або демонструє зміну об’єму м’язів (атрофія чи гіпертрофія).

УЗД має перевагу неінвазивності та є надійним для постійного моніторингу перебігу захворювання з часом.

Електронейроміографія

При підозрі на дистальну м’язову дистрофію проведення електроміографії є обов’язковим. Електроміограма вимірює потенціали дії, створювані м’язами, і тому корисна для діагностики захворювань, які в основному впливають на функцію м’язів, включаючи м’язову дистрофію. Крім того, деякі дані електроміографії можуть виявити дефекти нервової функції. Спонтанні потенціали дії спостерігаються в пошкоджених м’язах. Під час довільного скорочення дистрофічні (виснажені) м’язи демонструють дуже малий потенціал дії. Змінені моделі потенціалів дії м’язів можуть вказувати на дефекти нервової функції. Слід мати на увазі, що цей висновок є загальним для всіх міопатичних процесів і не ідентифікує конкретно м’язову дистрофію. Також електронейроміографія дозволяє оцінити денервацію м’язів, міопатії та міотонічну дистрофію, захворювання моторних нейронів. ЕМГ демонструє характерні для міопатії ознаки. Клінічне обстеження, електроміографічні зміни виявляються майже в будь-якому м’язі: збільшення та ослаблення потенціалів називають ефектом пікіруючого бомбардувальника.

Біопсія з подальшим гістохімічних та імуноцитохімічним дослідженнями.

До появи методів молекулярної біології біопсія м’язів була остаточним тестом для діагностики та підтвердження м’язових захворювань. Гістологічні зміни залежать від стадії захворювання та обраного м’яза. Оптимальним місцем для біопсії є широкий бічний м’яз, доступ до якого здійснюється через невеликий бічний розріз стегна.

Біопсія м’язів – хірургічне взяття невеликого зразка м’язів для проведення гістолічного дослідження. Сучасні методи дозволяють за допомогою біопсії відрізнити м’язову дистрофію від інфекцій, запальних захворювань та інших проблем. Загальними змінами при біопсії м’язів у разі підозри на дистальні м’язові дистрофії виявляються міопатичні зміни та певні особливості, що характерні для кожного окремого виду дистрофії.

Гістологічні зразки зразків м’язової біопсії, отримані на ранніх стадіях розвитку МД, демонструють лише варіації розмірів м’язових волокон із фокусними ділянками дегенеруючих або регенеруючих волокон. На пізніх стадіях м’язової дистрофії зміни більш очевидні, з помітними змінами розмірів м’язових волокон, дегенерацією та регенерацією. Також присутні округлі непрозорі волокна, внутрішні ядра, розщеплення волокон, розростання сполучної та жирової тканин. У міру прогресування захворювання спостерігається все менше і менше регенеративних волокон. У кінцевій фазі м’яз в основному заміщується жировою тканиною із залишковими острівцями м’язових волокон у морі жиру.

Біопсія м’язів показує м’язові волокна різного розміру, а також невеликі групи некротичних і регенеруючих волокон. Сполучна тканина і жир замінюють втрачені м’язові волокна. Біопсія м’язів зазвичай демонструє неспецифічні дистрофічні ознаки. Біопсія м’язів показує атрофію м’язів із вибірковим залученням волокон типу 1 у 50% випадків. Як правило, різні агентні ядра можна спостерігати в м’язових клітинах, а також у диспластичних волокнах з внутрішньоцитоплазматичними ядерними кластерами. Гістологічні зміни в м’язах включають дегенерацію м’язових волокон із зміною розміру волокон і центральних ядер.

Гістохімічне фарбування за допомогою стандартної реакції аденозинтрифосфатази (АТФ-ази) показує переважання м’язових волокон типу I із втратою чіткого розрізнення між різними типами волокон. Електронна мікроскопія демонструє неспецифічну дегенерацію волокон, а імуноцитохімічні методи показують збереження фетального та повільного міозину в багатьох із цих волокон.

Імуноцитохімія: Остаточний діагноз м’язової дистрофії можна встановити на основі дефіциту дистрофіну в біопсії м’язової тканини. Крім того, фарбування м’язів антитілами до дистрофіну може продемонструвати відсутність або дефіцит дистрофіну, локалізованого на сарколеммальній мембрані.

Електрокардіографія (ЕКГ)

ЕКГ може демонструвати напругу правого шлуночка, високі зубці R, глибокі зубці Q та інвертовані зубці T.

На ЕКГ можуть бути виявлені порушення передсердного та атріовентрикулярного ритму. Типова електрокардіограма показує збільшення чистого RS у відведенні V1; глибокі, вузькі зубці Q в прекордіальних відведеннях. Комплекс QRS занадто вузький, щоб бути блокадою правої ніжки пучка Гіса; і високий правий прекардіальний зубець R у V1. Домінуючий зубець R у відведенні V1 є найкращою підказкою до справжнього діагнозу. Нормальний інтервал PR, тривалість QRS. У прекордіальних відведеннях спостерігаються аномальні зубці Q. Помітні зубці Q у відведенні II. Вісь QRS показує відхилення. Значні порушення ЕКГ і діагноз передсердної тахіаритмії є ознаками раптової смерті. Зубець P із помітним раннім відхиленням у відведенні V1 відображає збільшення правого передсердя. ЕКГ може імітувати легеневу гіпертензію, що проявляється найбільш помітно у відведенні V1 з відхиленням осі QRS вправо. Інша менш вірогідна причина — застарілий справжній інфаркт міокарда задньої стінки. Тому шукайте асоційований інфаркт міокарда нижньої стінки, який буде відсутнім, якщо він пов’язаний з дистрофінопатіями. На підвищення тяжкості захворювання провідності вказує збільшення інтервалу PR і тривалості QRS. Для всіх пацієнтів слід розглянути імплантований кардіовертер-дефібрилятор.

Магнітно-резонансна томографія (МРТ)

МРТ-зрізи в аксіальній площині у T1- і T2-зважених послідовностях для оцінки інтенсивності та об’єму сигналу м’язів. М’яз вважається ненормальним, якщо він демонструє високу інтенсивність сигналу з втратою м’язової смугастості.

Комп’ютерна томографія (КТ)

Комп’ютерна томографія (КТ): аксіальна КТ показує денерваційну гіпертрофію тензорної фасції. М’яз збільшується зі збільшенням внутрішньом’язового жиру.

Полісомнограма: надмірна денна сонливість з або без апное уві сні не є рідкістю. Дослідження сну, неінвазивна підтримка дихання (двофазний позитивний тиск у дихальних шляхах [BiPAP]) і лікування модафінілом можуть бути корисними.

Щілинна лампа: обстеження на катаракту, яка може бути у пацієнтів із м’язовою дистрофією.

Оцінка за шкалами:

Шкала Брука (Brooke Scale) оцінки ступеню збереження м’язової функції рук

Шкала Brooke Scale – це 6-бальна шкала, яка дозволяє класифікувати функції верхніх кінцівок, а також допомагає документувати прогресування захворювань.

Функціональні ступені: оцінка функції рук та плечей:

 1. Стоячи з руками в сторони, пацієнт може звести руки в повне коло, поки вони не торкнуться над головою.
 2. Пацієнт може піднімати руки над головою лише за допомогою згинання ліктя або за допомогою допоміжних м’язів (тобто за рахунок скорочення окружності руху)
 3. Пацієнт не може підняти руки над головою, але може піднести 225 грамову склянку води до рота (за потреби обома руками).
 4. Пацієнт може піднести руки до рота, але не може піднести 225 грамову склянку води до рота
 5. Пацієнт не може піднести руки до рота, але може використовувати руки, щоб тримати ручку або брати копійки зі столу.
 6. Пацієнт не може піднести руки до рота і не може використовувати будь-які корисні функції рук.

Шкала Вігнос (Vignos Scale) оцінки ступеню збереження м’язової функції ніг

Шкала Vignos Scale була розроблена для визначення функції нижніх кінцівок, а також для документування прогресії клінічної симптоматики.

Функціональні ступені: оцінка функції ніг

 1. Ходить і піднімається сходами без сторонньої допомоги
 2. Ходить і піднімається сходами за допомогою перил
 3. Ходить і піднімається сходами повільно (час більше 12 секунд для 4 стандартних сходів) за допомогою перил
 4. Ходить без сторонньої допомоги і встає зі стільця, але не може підніматися сходами
 5. Ходить без сторонньої допомоги, але не може піднятися зі стільця або піднятися сходами
 6. Ходить лише із сторонньою допомогою або ходить самостійно за допомогою ортез
 7. Ходить за допомогою ортез, але потребує допомоги для підтримання рівноваги
 8. Стоїть за допомогою ортез, але не може ходити навіть із сторонньою допомогою
 9. Пересувається в інвалідному візку
 10. Прикутий до ліжка

Оцінка за індексом Бартела (BI)

Індекс Бартеля – це шкала, яка вимірює здатність людини виконувати повсякденну діяльність, що включає оцінку десяти поширених сфер життєдіяльності, включаючи базову мобільність.

 • Годування

0 = неможливо

5 = потрібна допомога в нарізанні, намазуванні масла тощо, або потрібна змінена дієта

10 = незалежний                                                                                               ______

 • Купання

0 = залежний

5 = незалежний (або в душі)                                                                            ______

 • Гоління

0 = потребує допомоги в особистому догляді

5 = незалежно у догляді за обличчям/волоссям/зубами/гоління (інструменти надаються)                                                                                                        ______

 • Одягання

0 = залежний

5 = потребує допомоги, але приблизно половину може робити без сторонньої допомоги

10 = незалежний (включаючи ґудзики, блискавки, шнурки тощо)               ______

 • Кишечник

0 = нетримання (або потрібна клізма)

5 = періодичні проблеми

10 = без проблем                                                                                              ______

 • Сечовий міхур

0 = нетримання сечі або катетеризація, з якою неможливо впоратися самостійно

5 = періодичні проблеми

10 = без проблем                                                                                              ______

 • Користування туалетом

0 = залежний

5 = потребує допомоги, але може зробити щось сам

10 = незалежний (вмикання та вимкнення, одягання, витирання)                 ______

 • Трансфер (ліжко до крісла і назад)

0 = неможливо, немає балансу сидячи

5 = основна допомога (одна або дві людини, фізична), може сидіти

10 = незначна допомога (усна чи фізична)

15 = незалежний                                                                                     ______

 • Мобільність (на рівних поверхнях)

0 = нерухомий або < 46 метрів

5 = інвалідне крісло незалежно, включаючи кути, > 46 метрів

10 = проходить за допомогою однієї людини (вербально або фізично) > 46 метрів

15 = незалежний (але може використовувати будь-яку допомогу; наприклад, палицю) > 46 метрів                                                                              ______

 • Підіймання по сходам

0 = неможливе

5 = потрібна допомога (вербальна, фізична, допомога при перенесенні)

10 = незалежний                                                                                               ______

                                                                                     РАЗОМ (0–100):          ______

Пропоновані вказівки щодо інтерпретації балів Бартеля є такими:

 • оцінки 0-20 вказують на «повну» залежність
 • оцінки 21-60 вказують на «важку» залежність
 • оцінки 61-90 вказують на «помірну» залежність
 • оцінки 91-99 вказують на «незначну» залежність
 • оцінка 100 вказує на «повну» незалежність

Тест шестихвилинної ходьби (6 MWT)

Тест 6-хвилинної ходьби – це тест із субмаксимальним навантаженням, який використовується для оцінки аеробних можливостей і витривалості. Відстань, пройдена за 6 хвилин, використовується як результат для порівняння змін продуктивності. Збільшення пройденої відстані вказує на поліпшення базової рухливості. При нервово-м’язових захворюваннях, 6MWT було застосовано в оцінці таких пацієнтів, і його регулярне використання для фіксації будь-яких змін, що забезпечує цінну інформацію про динаміку перебігу цих розладів.

Оцінку можна провести за формулами для визначення нормативного значення для конкретного пацієнта:

ЧОЛОВІКИ:

Відстань = (7.57 × зріст в см) – (5.02 × вік) – (1.76 × вага в кг) – 309

ЖІНКИ:

Відстань = (2.11 × зріст в см) – (2.29 × вага в кг) – (5.78 × вік) + 667

Пег-тест із 9 лунками

Пег-тест із 9 лунками є кількісним показником для оцінки функції верхньої кінцівки. Пацієнтів просять поставити 9 кілочків в отвори по одному, а потім вийняти їх таким же чином. Це перевірка за часом і виконується для кожної руки окремо.

Нормативні значення: для донімінуючої руки  коливається у межах 15-18 с, а для недомінуючої руки – 17-20 с.

Консультація фахівців:

Дистальна м’язова дистрофія є класом м’язових дистрофій, які переважно вражають дистальні м’язи, тобто м’язи нижньої частини рук, кистей, гомілок і стоп. М’язові дистрофії загалом являють собою групу генетичних дегенеративних захворювань, які переважно вражають скелетні м’язи. Захворювання невиліковне, тому лікування спрямоване на зменшення основних симптомів цього розладу, використовуючи різноманітні нефармакологічні методи лікування, які часто застосовуються в поєднанні в поетапному підході, але найкраще управляються міжпрофесійною командою для надання пацієнтам комплексної допомоги.

Для комплексного консультування хворого з м’язовою дистрофією зазвичай залучаються фахівці різних медичних спеціальностей. Основними фахівцями, які можуть бути включені до команди для консультування такого пацієнта, входять:

 • Лікар загальної практики (сімейний лікар): може виявити перші симптоми хвороби, надати первинну медичну допомогу та спрямувати пацієнта до невролога для детального обстеження та лікування.
 • Фізіотерапевт: може допомогти в розробці індивідуальних фізичних вправ для поліпшення функцій суглобів та м’язів, а також призначення та підбір додаткових засобів, а також підтримувати рухливість шляхом фізичних вправ і реабілітації.
 • Генетик: може виявити генетичну залежність, провівши генеалогічне дослідження, або встановити спорадичний випадок та призначити відповідне генетичне дослідження з метою виявлення мутацій ДНК.
 • Ортопед: ортопед може бути залучений для лікування сколіозу, контрактур (загинів) суглобів і інших ортопедичних питань, які можуть виникнути у хворих на м’язову дистрофію.
 • Невролог: виявлення та продовження консультування симптомів у таких пацієнтів.
 • Кардіолог: консультування пацієнтів, що мають скарги з боку порушення роботи серцево-судинної системи, виявлення їх та лікування, так як м’язова дистрофія може асоціюватися з ураженням міокарду.
 • Пульмонолог: м’язова дистрофія може впливати на функцію легенів, тому пульмонолог може займатися діагностикою та лікуванням респіраторних питань у таких пацієнтів.
 • Гастроентеролог, проктолог, хірург: виявлення порушень пов’язаних з розладами роботи шлунково-кишкового тракту та сечовидільної системи (нетримання калу та сечі), діагностика виявлених порушень та лікування їх.
 • Дієтолог: може надавати поради з харчування та допомагати пацієнтам з м’язовою дистрофією забезпечити належне живлення, яке підтримуватиме їхнє здоров’я.
 • Психолог чи психіатр: психолог або психіатр можуть бути включені до команди для надання психологічної підтримки пацієнтам і їх родинам, оскільки м’язова дистрофія може мати психологічний вплив на пацієнтів.
 • Соціальний працівник: корисний щодо соціальної адаптації таких пацієнтів.

Команда фахівців має спільно працювати для оптимального ведення хворого з дистальною м’язовою дистрофією, забезпечення діагностики, лікування та реабілітації, що сприятиме покращенню якості життя пацієнта.

Диференційна діагностика:

Клініцист повинен виключити наступні захворювання у пацієнта з м’язовим розладом, які можуть спричинити значну захворюваність і смертність:

 • Надниркова недостатність

Надниркова недостатність (адреналовий криз) – це сукупність клінічних симптомів, що викликані раптовим, значним дефіцитом кортизолу, що становить загрозу для життя. Спільними симптомами для надниркової недостатності та дистальної м’язової дистрофії є м’язова слабкість та міалгії. Адреналовий криз являє собою безпосередню загрозу для життя. Продромальні симптоми: втрата апетиту, нудота, міалгія і погане самопочуття. Загрожуючий криз: посилення загальної слабкості, грипоподібний біль у м’язах, біль у животі, нудота, поступове зниження артеріального тиску; можливе підвищення температури тіла, що викликане цитокінами, які вивільняються при дефіциті кортизолу. Симптоми кризу: значна загальна слабкість, порушення свідомості, блювання, діарея; гіпотонія і тахікардія; шок. Адреналовий криз, що спричинений синдромом внутрішньосудинного зсідання крові при сепсисі, особливо, менінгококовому, якщо симптоми гострої недостатності кори надниркових залоз супроводжуються обширними крововиливами в шкіру — це синдром Уотерхауса-Фрідріхсена. У пацієнтів у критичній фазі важких хвороб основним симптомом є гіпотензія, що не піддається корекції шляхом парентерального введення рідин і вазопресорів. Супроводжується симптомами сепсису або гострої дихальної недостатності.

 • Електролітний дисбаланс: натрію, калію та магнію

В організмі людини електричний дисбаланс може виникати з різних причин і мати різноманітні прояви. Ось можливі симптоми електролітного дисбалансу для кожного з основних електролітів: натрію (Na+), калію (K+), та магнію (Mg2+):

Натрій (Na+):

 • Гіпонатріємія (низький рівень натрію):
 • Головний біль.
 • Запаморочення та слабкість.
 • Пом’якшення м’язів.
 • Запаморочення та неврологічні симптоми.

Спільними з гіпонатріємією є симптоми слабкості та пом’якшення мязів.

 • Гіпернатріємія (високий рівень натрію):
 • Сухість слизових оболонок.
 • Сильна спрага та сухість шкіри.
 • Запаморочення та розлади свідомості.

Спільних симптомів з дистальною м’язовою дистрофією немає.

Калій (K+):

 • Гіпокаліємія (низький рівень калію):
 • М’язова слабкість та втомлюваність.
 • Серцеві аритмії та порушення серцевого ритму.
 • Зневодненість та поліурія (полегшене сечовиділення).

Спільними симптомами є м’язова слабкість, а також можливе порушення серцевого ритму, як при гіпокаліємії, так і при дистальній м’язовій дистрофії.

 • Гіперкаліємія (високий рівень калію):
 • М’язевий дискомфорт, інколи доходячи до паралічу.
 • Слабкість та втомлюваність.
 • Серцеві аритмії та нерегулярний серцевий ритм.

Спільними симптомами є м’язова слабкість (до паралічів), а також можливе порушення серцевого ритму, як при гіперкаліємії, так і при дистальній м’язовій дистрофії.

Магній (Mg2+):

 • Гіпомагнезія (низький рівень магнію):
 • М’язева слабкість та тремори.
 • Неврологічні симптоми, включаючи запаморочення та судоми.
 • Аритмії та інші серцеві проблеми.

Спільними симптомами є м’язова слабкість, а також можливе порушення серцевого ритму, як при гіпомагнеземії, так і при дистальній м’язовій дистрофії.

 Гіпермагнезія (високий рівень магнію):

 • Слабкість та непевність.
 • Нудота та блювання.
 • Аритмії та зниження артеріального тиску.

Спільними симптомами є слабкість, а також можливе порушення серцевого ритму, як при гіпермагнеземії, так і при дистальній м’язовій дистрофії.

Основним для диференційної діагностики є визначення рівнів перерахованих електролітів.

 • Гіперкальціємія

Це підвищення концентрації кальцію у сироватці >2,75 ммоль/л (>11 мг/дл). Легка гіперкальціємія (<3,0 ммоль/л) може протікати безсимптомно або супроводжується симптомами основного захворювання. Спільними симптомами гіперкальціємії та прогресуючої м’язової дистрофії є м’язова слабкість, зниження сухожилкових рефелексів, а також можливі порушення серцевого ритму.

При помірній та тяжкій формі або при швидко прогресуючій гіперкальціємії виникають симптоми гіперкальціємічного синдрому:

1) порушення функції нирок – поліурія, гіперкальційурія, кальциноз та сечокам’яна хвороба;

2) симптоми з боку ШКТ – втрата апетиту, нудота, блювання, закрепи, виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки, панкреатит, жовчнокам’яна хвороба

3) серцево-судинні симптоми – артеріальна гіпертензія, тахікардія, аритмія, гіперчутливість до глікозидів наперстянки

4) нервово-м’язові симптоми – м’язова слабкість, зниження сухожилкових рефлексів, транзиторний параліч м’язів обличчя;

5) мозкові симптоми – головний біль, депресія, порушення орієнтації, сонливість, кома

6) дегідратація – порушення свідомості, нудота, блювання, біль у животі, порушення серцевого ритму, поліурія та дегідратація, які супроводжують тяжку гіперкальціємію (зазвичай >3,75 ммоль/л) називається гіперкальціємічним кризом.

На ЕКГ гіперкальціємія може бути причиною подовження інтервалу PQ і скорочення інтервалу QT. Часто спостерігаються симптоми основного захворювання.

 • Порфірії

Порфірії – захворювання, спричинені зменшенням або відсутністю активності ферментів шляху синтезу гему, що призводить до надмірного накопичення порфіринів або їх попередників в організмі. За винятком пізньої шкірної порфірії I типу, усі порфірії є вродженими, аутосомно-домінантними або рецесивними захворюваннями.  Спільними симптомами для порфірій та м’язових дистрофій є слабкість та парези м’язів.

Основні симптоми порфірій включають:

 • Біль у животі: Це може бути гострий або хронічний біль, пов’язаний з порушенням нормального функціонування нервової системи та змінами в кишечнику.
 • Неврологічні порушення: Включають атаксію (непевність у координації рухів), парез (частковий параліч), поліневропатії (пошкодження нервів, що контролюють рух і відчуття), порушення чутливості та інші неврологічні симптоми.
 • Фотосенсибілізація: Збільшена чутливість до світла, що може призводити до опіків та інших уражень шкіри при випадковому впливі сонячних променів.
 • Зміни на шкірі: Забарвлення шкіри, вузли, вологі висипи та інші шкірні прояви можуть виникати внаслідок накопичення порфіринів.
 • Інші симптоми: Можливі головні болі, судоми, психічні порушення, скарги на слабкість та втомлюваність.
 • Сказ

Гостра контактна зоонозна інфекційна хвороба, яку спричинює нейротропний вірус сказу (англ. Rabies virus) із роду Lyssavirus. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі смертельним пошкодженням центральної нервової системи (ЦНС). Вважається, що сказом слід іменувати усі випадки енцефалітів, які спричинюють усі види вірусів, що входять до роду ліссавірусів. Основна відмінність – наявність чіткого зв’язку з укусом тварини. Спільні симптоми з дистальною м’язовою дистрофією є розвиток слабкості, наявність паралічів, та їх висхідний характер поширення.

Проходить 3 послідовні стадії:

 • Стадія провісників – перші ознаки хвороби майже завжди проявляються на місці укусу. Білий рубець, який до того часу встиг утворитися на місці укусу твариною, нерідко припухає, червоніє, стає болючим, свербить. Біль часто поширюється вздовж відповідних нервів, які іннервують м’язи поблизу рубця. Хворі за кілька днів відчувають безпричинний страх, тугу, тривогу, з’являється підвищена чутливість до тактильних, звукових і світлових подразників, незначне підвищення температури тіла. Порушується сон, бувають жахливі сновидіння, пізніше — безсоння. Хворі неохоче вступають у контакт, скаржаться на загальну слабкість, зниження апетиту, сухість у роті, підвищену пітливість, серцебиття, помірний біль у горлі при ковтанні, іноді — нудоту, блювання, закреп. Навколишні звертають увагу на зміну характеру хворих, оскільки ті стають похмурими, причепливими, грубими у стосунках, із чергуванням періодів немотивованого збудження та депресії, в цій фазі вони починають уникати людей, без мети тривало блукають на самоті. При огляді відзначають помірне розширення зіниць, помірну гіперемію у слизовій оболонці глотки, частий лабільний пульс, посилення тонів серця.
 • Стадія збудження – настає через 2—3 дні від початку хвороби. Наростає неспокій, з’являються симптоми надмірної рефлекторної збудливості центрів дихання і ковтання. Вдих утруднений, з участю всієї допоміжної мускулатури, видих поверхневий, різка тахікардія. Лице ціанотичне, очі спрямовані в одну точку, з’являється екзофтальм, зіниці сильно розширені. Хворого мучить спрага, але при спробі напитись раптово виникають украй болючі нескординовані судоми м’язів глотки і гортані, подібні явища в подальшому породжує навіть вигляд води, її дзюрчання, вербальне нагадування про неї (типова гідрофобія). У цей час спазматично скорочуються й дихальні м’язи, що спричиняє утруднення дихання. Сильно утруднений вдих супроводжується своєрідним свистом або храпом, видих поверхневий і непомітний. За кілька секунд спазми м’язів зникають і дихання відновлюється. Хворий скаржиться на те, що йому «не вистачає повітря», не може ковтати. Унаслідок утрудненого ковтання і збільшення секреції слини спостерігають значну слинотечу. З плином часу спазми розвиваються усе частіше і триваліше (іноді до 1—2 хвилин), виникають не тільки при вигляді води, але й від руху повітря, передусім холодного (аерофобія), яскравого світла (фотофобія), голосної розмови чи сильного звуку (акустикофобія або акузофобія), холодного дотику до шкіри (гіперестезія). Достатньо іноді злегка дунути хворому в обличчя або махнути поряд рушником, аби зумовити такий напад спазмів глотки. Зазвичай у хворого немає такої агресивності під час нападу, як це буває в хижаків. Хворі люди оточуючих не кусають. Від того, що їм не вистачає вдиху повітря, вони можуть хаотично кидатися, кудись бігти через інстинктивний посил «може десь там дихання відновиться». Саме це сприймають оточуючі як «агресію», але її немає, більш того, хворі, які відчувають наближення нападу, попереджають медичний персонал про це. Нерідко в цю стадію підвищується до 40—41 °C температура тіла. У деяких хворих виникає нестійке статеве збудження. Зрідка можуть зустрітися галюцинації і тихе марення еротичного характеру, пріапізм і навіть швидка еякуляція. Це відбувається тому, що вірус пошкоджує нервові центри, відповідальні за сексуальну поведінку. Найчастіше ж весь еротизм поведінки полягає в тому, що пацієнт просить дати йому лікаря протилежної статі, незважаючи на тяжку хворобу навіть трохи кокетує, намагається привернути увагу. Хворі іноді тяжко марять (як правило це ті пацієнти, в яких ЦНС раніше була скомпрометована — хронічний алкоголізм, атеросклеротична енцефалопатія, тощо) часто зриваються з ліжка, рвуть на собі одяг, намагаються кудись бігти через задуху, зрідка стають агресивними; приєднуються страхітливі зорові та слухові галюцинації. На обличчі — вираз жаху, голос хрипне, рясне потіння. У такій ситуації контакт із хворим не є продуктивним. Стадія збудження триває 2—3 доби, рідко до 6 днів, і може закінчитись смертю через тривале припинення дихання або зупинку серця.
 • Стадія паралічів. Але частіше захворювання переходить у паралітичну стадію, яка триває до 3 діб. Напади збудження припиняються і настає «зловісне» заспокоєння: різко ослаблюються чутливість і рухова функція. Але при цьому хворі часто відчувають певне суб’єктивне полегшення, яке поліпшує їхній настрій. Однак подальший перебіг хвороби є злоякісним. Паралічі, як правило, в’ялі, починаються з ніг (характерні висхідні паралічі). У цій стадії хворий лежить нерухомо, лице синюшне, риси загострені, усе тіло вкривають краплі поту. Унаслідок паралічу окорухових нервів сильно розширені зіниці перестають реагувати на світло. Порушується функція тазових органів, що супроводжується затримкою або нетриманням сечі, випорожнень. У зв’язку зі зникненням збудження і судом дихати стає легше. Часто у цей період хворі можуть ковтати і пити, однак підвищується температура тіла до 42°С і невдовзі настає смерть від паралічу серця або дихального центру.

Атипові форми

 • бульбарна,
  • паралітична («тихий» сказ),
  • менінгоенцефалітна,
  • мозочкова.

Відповідно хвороба починається без провісників, зі збудження або одразу з паралічів, може перебігати з вираженими ознаками пошкодження довгастого мозку (розлади дихання, дисфагія) і мозочка (запаморочення, атактична хода), психіки (марення, біполярний афективний розлад). Хвороба завжди закінчується смертю.

 • Ускладнена мігрень

До ускладненої мігрені відносять:

–        Хронічну мігрень – мігрень, при якій кількість днів з нападами мігрені перевищує 15 днів на місяць протягом 3 місяців поспіль. Найчастіше хронічна мігрень ускладнює розвиток мігрені без аури.

–        Мігренозний статус – це напад мігрені тривалістю понад 72 годин. Зазвичай головний біль при мігренозному статусі відрізняється більшою інтенсивністю в порівнянні зі звичайним нападом мігрені.

–        Персистуюча аура без ознак інфаркту головного мозку. Цей вид ускладнень характеризується довготривалим (-и) симптомом (ами) мигренозної аури, тривалість яких перевищує 1 тиждень. При цьому КТ або МРТ головного мозку не виявляють ознак інфаркту (інсульту) головного мозку.

–        Мігренозний інфаркт. Для цього ускладнення мігрені характерне поєднання симптомів мигренозної аури з ознаками ішемічного пошкодження мозку за даними КТ або МРТ.

Спільними симптомами ускладненої мігрені та прогресуючої м’язової дистрофії є наявність розвитку паралачів/парезів.

 • Постиктальний (Тодда) параліч

Постиктальний параліч – транзиторний центральний парез або плегія в одній або двох кінцівках після епілептичного пароксизму. Спільні симптоми: розвиток паралічів та м’язової слабкості. Параліч Тодда є симптомом виснаження ЦНС і може вказувати на наявність пухлини головного мозку та дисметаболічних розладів. Діагностувати постиктальний параліч можна тільки за винятком гострого порушення мозкового кровообігу за допомогою МРТ або КТ головного мозку. Додатково проводиться електроенцефалографія, дослідження церебральних судин, оцінка стану соматичних органів, біохімічний аналіз крові. За відсутності органічної патології специфічна терапія не потрібна, здійснюється лікування епілепсії.

 • Гіпоглікемія

Патологічний стан, що характеризується зниженням концентрації глюкози в крові нижче 3,5 ммоль/л, периферичної крові нижче норми (3,3 ммоль/л). Внаслідок такого стану виникає гіпоглікемічний синдром. Низький рівень цукру в крові є порушенням вуглеводного обміну в організмі. Стан зазвичай супроводжується вираженими клінічними симптомами, викликаними дефіцитом глюкози. До загальних симптомів гіпоглікемії відносять: відчуття сильного голоду; тахікардію; слабкість; нудоту і блювоту; надлишкову пітливість; запаморочення; ускладнене дихання; двоїння в очах; сонливість; судоми; занепокоєння, нервозність, зниження концентрації уваги; порушення координації руху; коматозний стан. Спільними з м’язовоми дистрофіями симптомами є розвиток м’язової слабкості.

Спінальна м’язова атрофія (СМА) – важке нервово-м’язове захворювання, обумовлене ураженням рухових нейронів (мотонейронів), які розташовані в передніх рогах спинного мозку, а також нейронів рухових ядер в стовбурі мозку. Основними симптомами є мляві паралічі, м’язова гіпотонія, арефлексія (відсутність рефлексів), фібриляції м’язових волокон, що зазвичай виникають з народження або в ранньому дитячому віці. Спільними симптомами з дистальними м’язовими атрофіями є розвиток паралічів, зниження м’язового тонусу, зниження або відсутність рефлексів.

Спинномозкова атрофія – важке нервово-м’язове захворювання, обумовлене ураженням рухових нейронів (мотонейронів), які розташовані в передніх рогах спинного мозку, а також нейронів рухових ядер в стовбурі мозку. Тип успадкування – аутосомно-рецесивний, генетичний дефект обумовлений мутацією гена спінального мотонейрона на довгому плечі 5-ї пари хромосом. Симптоми можуть включати виражену м’язову слабкість чи атрофію різних м’язових груп; спочатку у процес залучаються кінцівки – симетрично, ноги, та руки, поступово втягуються і м’язи тулуба; відсутні розлади чутливості та тазові порушення. Найбільш виражені проблеми торкаються проксимальних або дистальних м’язових груп. Діагноз встановлюється на підставі клінічних ознак, генетичних тестів для виявлення мутацій, що спричиняють СМА, та образних досліджень. Спільними симптомами є розвиток м’язової слабкості та атрофії м’язів.

Сирінгомієлія – це захворювання спинного мозку, при якому у спинному мозку утворюються порожнини. Ці довгасті порожнини заповнені рідиною і називаються сіринкс (від грецького слова: труба, флейта). Усередині цього простору нервові клітини відсутні. Тому не можуть бути передані далі ніякі нервові імпульси. Пізніше канал закривається знизу. У разі блокади або надто раннього закриття цього каналу в деяких місцях, рідина там застоюється, і це може призвести до появи порожнини, заповненої ліквором (сирінкс) у спинному мозку. Найчастіше захворювання зустрічається в області шийного та грудного відділів хребта. Спільними симптомами при сирингомієлії та дистальних м’язових дистрофіях є можливий розвиток паралічів (рідко).

В ділянці мозкових шлуночків утворюється мозкова рідина, також звана ліквором. Вона омиває мозок та спинний мозок як зовні, так і зсередини. Дуже тонкий канал проходить у центрі всього спинного мозку (центральний канал), який у молоді роки заповнений ліквором. Сирингомієлія викликає неприємні і часто дуже болючі симптоми.

Типовими симптомами можуть бути:

Поліомієліт – це гостре заразне інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему і може привести до паралічу. Поліовірус передається через повітря, немиті руки і продукти харчування, а також побутовим шляхом. Близько 70% заражених поліомієлітом хворіють безсимптомно, що ускладнює діагностику. Симптоми спільні одночасно для поліомієліту та дистальної м’язової дистрофії є розвиток паралічів та атрофії уражених м’язів. Симптоми поліомієліту у початковій стадії нагадують грип: висока температура; біль в горлі; утома; біль у животі; нудота і блювота; м’язові болі. Такі симптоми тривають від 3 до 7 днів і зникають. Починається ураження нервової системи. Надалі поліомієліт в залежності від форми захворювання може розвиватися по-різному. Абортивний менінгіт характеризується ентероколітом, токсикозом, ангіною. Менінгеальна форма за симптомами нагадує менінгіт. Паралітичний поліомієліт може призвести до судом і паралічу м’язів, що закінчується інвалідністю.

Викликається бактерією Treponema pallidum, яка викликає сифіліс. Спінальний сифіліс може впливати на спинний мозок, спричиняючи втрату м’язової функції. Впливає на спинний мозок та може призводити до аміотрофії та втрати м’язової функції. Обидва захворювання можуть впливати на м’язову систему, призводячи до м’язевої слабкості, атрофії (зменшення розміру м’язів) та інших порушень. Однак аміотрофічний спінальний сифіліс лікується антибіотиками для ерадикації бактерії.

Міопатії – група захворювань, які характеризуються порушенням обміну речовин в тканинах м’язів (переважно в м’язах скелета). При цьому м’язи повністю або частково втрачають свою функцію. В результаті розвивається слабкість, обмежується рухливість, що разом з порушеними процесами метаболізму стає причиною сильного стоншування м’язів і неможливості вести активний спосіб життя. Як міопатія, так і прогресуюча дистальна м’язева дистрофія можуть супроводжуватися слабкістю м’язів. У обох випадках м’язи можуть стати менш активними та менш сильними з часом.

Виникають внаслідок отримання надмірної кількості ліків чи взаємодії з різними препаратами. Симптоми можуть включати: нудоту та блювання; головний біль та запаморочення; біль у животі; порушення свідомості. Обидва стани можуть мати вплив на м’язи та призводити до м’язової слабкості.

Органічні захворювання ЦНС можуть включати пухлини, виразки, інфекції та інші патологічні зміни у гіпоталамусі та гіпофізі. У випадку органічних захворювань ЦНС, ураження гіпоталамо-гіпофізарної області може впливати на регуляцію гормонів, які відповідають за м’язову функцію, можуть виникати неврологічні симптоми, такі як слабкість, тривога, атаксія (непевність у координації рухів), тремор тощо. Спільними симптомами є розвиток м’язової слабкості. Органічні ураження ЦНС можуть включати регуляторні порушення, зміни в психічному стані та інші симптоми, залежно від характеру ураження гіпоталамуса та гіпофіза.

Діабетична нейропатія – це ураження нервів, яке розвивається у хворих на цукровий діабет. Обидва захворювання можуть супроводжуватися неврологічними симптомами, такими як оніміння, поколювання, біль, втрата відчуття, слабкість тощо. Як діабетична полінейропатія, так і прогресуюча дистальна м’язева дистрофія розвиваються поступово з часом, і симптоми можуть загострюватися. Проте, діабетична полінейропатія виникає, як ускладнення цукрового діабету. Вона впливає на нервову систему через пошкодження нервових волокон внаслідок високого рівня цукру в крові. Діабетична полінейропатія може впливати на нерви різних частин тіла, включаючи ноги, руки, органи та систему кровообігу. Діагноз діабетичної полінейропатії встановлюється на підставі клінічних симптомів, аналізу крові на рівень цукру та електронейроміографії.

Нейропатія – неврологічне захворювання, яке часто зустрічається та проявляється дегенеративно-дистрофічними ураженнями периферичних нервів. Симптоми можуть включати втому, падіння артеріального тиску та проблеми з травленням. Обидва захворювання можуть супроводжуватися неврологічними симптомами, такими як оніміння, поколювання, біль, втрата відчуття, слабкість та зниження сили; впливають на нервову систему, хоча їх механізми та наслідки можуть бути різними.

Остеоартроз – це хронічне дистрофічне захворювання суглобів, яке розвивається через дегенерацію суглобового хряща. Проявляється болем у суглобах під час руху, навантаженнях та зміні погоди, скутістю після відпочинку. Іноді виявляється деформація уражених суглобів. Хоча це захворювання впливає на суглоби, важкість при рухах та втрата сили також можуть бути симптомами. Відмінною рисою є наявність болю в суглобах та ступінь зміни рухів. Як остеоартроз, так і дистально прогресуюча м’язева дистрофія впливають на функцію та стан м’язово-скелетної системи.

Дерматоміозит (поліміозит) — хвороба з системним ураженням поперечно-смугастої мускулатури запального характеру та часто з дерматозом. Дерматоміозит належить до групи дифузних захворювань сполучної тканини (колагенози). Типовими симптомами є слабкість м’язів, особливо в плечах та стегнах. Це може спричинити труднощі при піднятті рук, сходженні по сходах, піднятті із сидячого положення тощо. Спільними симптомами є можливий біль у м’язах, втомлюваність та загальна слабкість.

Полінейропатія – одне з важких неврологічних порушень, яке характеризується множинним ураженням периферичних нервів. Захворювання може бути спричинено різними факторами, включаючи інфекції, токсини, метаболічні розлади тощо. Симптоми полінейропатії включають втому, слабкість, поколювання, оніміння та біль у ногах та руках. Зазвичай починається з нижніх кінцівок і поступово розповсюджується вгору, слабкість м’язів верхніх і нижніх кінцівок (зазвичай спочатку пацієнт скаржиться на слабкість стоп і кистей, потім вона поширюється на всю кінцівку); слабкість черепної мускулатури, включаючи жувальну голосову та ротоглоткову мускулатуру; слабкість дихальної мускулатури (тахікардія, утруднене дихання); порушення травлення, запори; порушення сечовипускання і ерекції; зниження чутливості (аж до повного її зникнення), а також відсутність рефлексів; поява непояснених сильних болей; мурашки та печіння в кінцівках тремтіння пальців, іноді — мимовільні посмикування м’язів; блідість і пітливість, яка не залежить від температури і фізичних зусиль; запаморочення, проблеми з рівновагою, порушення координації, особливо з закритими очима. Спільними є симптоми ураження м’язів (слабкість, поступове прогресування, атрофії м’язів).

Найбільша проблема у диференційній діагностиці належить у розрізненні різних типів дистальних м’язових дистрофій. Нижче наведено диференційно діагностичні характеристики різних типів дистальних м’язових дистрофій.

ТипУспадкуванняЗвичайний вік початку захворювання (роки)Початкова слабкістьСироваткова креатинфосфокіназаБіопсія м’язівЛокус / ген
Дистальна міопатія Нонака (спадкова міопатія тілець)Аутосомно-рецесивнеабо спорадичне15 до 20Ноги: передній відділЗлегка або помірно підвищена, зазвичай <10 разів вище нормиМіопатичний тип ураження з облямованими вакуолями9п13.3 GNE
М’язова дистрофія Міоші 1 (LGMD R2)Аутосомно-рецесивнеабо спорадичне<20Ноги: задній відділЗбільшена у 10-100 разів від нормиМіопатичний тип ураження, зазвичай без вакуолей; m. gastrocnemius часто «кінцева стадія»2п13.3 DYSF
М’язова дистрофія Міоші 3 (LGMD R12)Аутосомно-рецесивне>20Ноги: задній відділЗбільшена у 20-50 разів від нормиміопатичний11п14.3 ANO5
Дистальна міопатія ВеландераАутосомно-домінанте>40Руки: пальці і розгиначі зап’ястяНормальнаабо злегка підвищенаміопатичний; в деяких випадках вакуолі з обідком2p13 TIA1
Дистальна міопатія УддаАутосомно-домінанте>35Ноги: передній відділНормальнаабо злегка підвищенаВакуолярна міопатія2q31 ТТН
Дистальна міопатія Маркесбері-Гріггса з пізнім початкомАутосомно-домінанте>40Ноги: передній відділНормальнаабо злегка підвищенаВакуолярна та міофібрилярна міопатія10q22.3-q23.2 LDB3
Дистальна міотілінопатіяАутосомно-домінанте>40Ноги: задні > передні відділиПомірне підвищенняВакуолярна та міофібрилярна міопатія5q31 MYOT
Дистальна міопатія Лейнга (MPD1)Аутосомно-домінанте<20Ноги: передній відділ; згиначі шиїДещо підвищенадо ≤3 разів від нормиПомірні міопатичні зміни; немає вакуолей14q12 MYH7
Дистальна міопатія з ознаками ураження голосових зв’язок і глотки (ALS21 )Аутосомно-домінанте35 до 70Асиметричні гомілки і руки;  дисфонія і дисфагіяВід 1 до 8 разів більше нормиОблямовані вакуолі5q31 MATR3
Нова фінська дистальна міопатія (MPD3)Аутосомно-домінанте>30Руки або передня частина гомілкиВід 1 до 4 разів більше нормиДистрофічний тип ураження; облямовані вакуолі, еозинофільні включення8p22-q11
Дистальна міопатія Вільямса (MPD4)Аутосомно-домінанте20 до 40РукиВід норми до збільшення в 6 разівНормальні або міопатичні зміни7q32.1 FLNC
Дистальна міопатія з порожнистою стопою і арефлексією (вакуолярна нейроміопатія)Аутосомно-домінанте15 до 50Ноги: нижні передні і задні відділи;  дисфонія і дисфагіяУ 2-6 разів більше нормиДистрофічні зміни, облямовані вакуолі19п13.3
Дистальна міопатія з облямованими вакуолямиАутосомно-домінанте35 до 60Передні поверхні гомілкиУ 1-2 рази більше нормиДистрофічні зміни, облямовані вакуолі5q35.3 SQSTM1

Лікування

Фізична терапія

Етіотропна терапія для лікування дистальних м’язових дистрофій, на даний момент, не розроблена. Але підтримуючий догляд може допомогти зберегти силу та тонус м’язів. Фізична терапія важлива для збереження діапазону рухів. Фізична терапія може бути ефективною через виконання вправ для підтримки гнучкості суглобів і покращення рухливості. Фізична терапія може допомогти запобігти деформаціям, збільшити рухливість і зберегти м’язи сильними та гнучкими у пацієнтів з м’язовою дистрофією. Індивідуалізована програма фізіотерапії часто розробляється відповідно до конкретних потреб пацієнта. Програма фізіотерапії може включати:

 • Пасивне розтягування для збільшення гнучкості суглобів і запобігання контрактурам
 • Вправи на діапазон рухів для збільшення м’язової сили
 • Вправи для профілактики атрофії м’язів
 • Вправи на глибоке дихання, щоб легені повністю розширювалися
 • Електростимуляція м’язів

Фізіотерапевт також може працювати з пацієнтами за допомогою певних вправ і позицій, щоб виправити їхню поставу. Цей тип терапії використовується для протидії м’язовій слабкості, контрактурам і порушенням хребта, які можуть змушувати людей із м’язовами дистрофіями займати незручне положення. Допоміжні пристрої також можна використовувати для підтримки та рівномірного розподілу ваги, а також для випрямлення хребта та ніг. Фізіотерапевти також можуть допомогти пацієнтам у використанні інших допоміжних пристроїв, таких як інвалідні візки, шини та брекети, а також інших ортопедичних пристроїв для підтримки мобільності.

Ерготерапія

Ерготерапія може допомогти знайти способи адаптації до таких видів діяльності, як прийом їжі, прогулянка або використання комп’ютера.  Оскільки фізичні здібності змінюються, ерготерапія може допомогти пацієнтам із м’язовами дистрофіями відновити втрачені рухові навички та навчитися працювати над ослабленими м’язами. Ерготерапія також навчає людей із м’язовими дистрофіями користуватися допоміжними пристроями, такими як інвалідні візки, столовий посуд та особисті речі, зокрема щітки для волосся та зубні щітки.

Використання допоміжних засобів:

 • Фіксатори гомілок для лікування «падіння» стоп
 • Інші легкі фіксатори для ніг для підтримки
 • Рукописні засоби
 • Альтернативи миші та клавіатури
 • Манжети, підтяжки, відкривачі та інші адаптивні пристрої

На додаток до фармакологічного втручання може бути корисним загальний підтримуючий догляд, включаючи фізіотерапію, вправи з діапазоном рухів, підкладку, догляд за шкірою, ортопедичні засоби та знання безпеки.

Підтримуюча фізіотерапія: лікування включає підтримуючу фізіотерапію для запобігання контрактурам і подовження ходіння. Основною метою є збереження функції незачеплених груп м’язів якомога довше. Хоча фізична активність сприяє підтримці м’язової функції, напружені фізичні вправи можуть прискорити розпад м’язових волокон.

Підтримуючі бандажі: це допомагає підтримувати нормальне функціонування якомога довше. Правильне сидіння в інвалідному візку є важливим. Формовані гомілковостопні ортези допомагають стабілізувати ходу у пацієнтів із падінням стопи. Легкі пластикові гомілковостопні ортези (AFO) для опущення стопи надзвичайно корисні. Натоптиш легко піддається лікуванню за допомогою AFO.

Іноді ходьба може ускладнюватися контрактурою параспінальних м’язів. У такому випадку інвалідний візок може допомогти людині, коли необхідно подолати великі відстані. Фіксація може бути виконана для функції; наприклад, тильне згинання стоп за допомогою ортезів для гомілковостопного суглоба, щоб запобігти спотиканню або забезпечити підтримку та комфорт.

Медакаментозна терапія (антиаритмічні засоби, антиміотичні препарати, нестероїдні протизапальні засоби, стероїдні гормони)

Антиаритмічні засоби. Фармакологічне лікування пацієнтів із переважним ураженням провідності серцевої тканини базується на застосуванні інгібіторів АПФ і відповідних антиаритмічних засобів. У разі передсердних аритмій перевага віддається таким препаратам, як антиаритмічні засоби (флекаїнід, пропафенон) і бета-блокатори. Аміодарон слід обмежити пацієнтам, які не реагують на попередні препарати, враховуючи, що це довготривала терапія та існує високий ризик негативного впливу на функцію щитовидної залози та легень.

Антиміотоніки: біль, пов’язаний із ригідністю м’язів, викликає серйозну тривогу у пацієнта. Коли міотонія викликає інвалідність, лікування блокатором натрієвих каналів, таким як фенітоїн (100 мг перорально тричі на день), прокаїнамід (0,5–1 г перорально чотири рази на день) або мексилетин (150–200 мг перорально три рази на день), може виявитися корисним, але пов’язані з цим побічні ефекти, часто обмежують їх застосування. Переважним препаратом для пацієнтів із симптомами, які потребують лікування проти міотонії, є фенітоїн і мексилетин; інші ліки, особливо хінін і прокаїнамід, можуть спричинити підвищення ризику серцево-судинних ускладнень.

Нестероїдні протизапальні препарати: лікування передбачає призначення нестероїдних протизапальних препаратів для зменшення болю та запалення.

Стероїдні гормони: глюкокортикоїди, що застосовуються як преднізон у дозі 0,75 мг/кг на добу, значно уповільнюють прогресування м’язової дистрофії на термін до 3 років. Деякі пацієнти не переносять терапію глюкокортикоїдами; збільшення ваги та підвищений ризик переломів, зокрема, є значним стримуючим фактором.

Хірургічні втручання:

 • Дефібрилятор або кардіостимулятор
 • Звільнення контрактури
 • Операція на плечі
 • Корекція хребта

Усунення контрактури: Хірургічне усунення деформації контрактури використовується для підтримки нормальної функції якомога довше. Також можуть бути корисні масаж і теплові процедури.

Дефібрилятор або кардіостимулятор: серцева функція потребує моніторингу, і встановлення кардіостимулятора може розглядатися, якщо є ознаки блокади серця. Лікування кардіоміопатії та аритмії може врятувати життя. У пацієнтів із тяжким синкопе, встановленими порушеннями системи провідності з блокадою серця другого ступеня, підтвердженою раніше, або аномаліями трипучкової провідності зі значним подовженням інтервалу PR необхідно розглянути можливість встановлення кардіостимулятора. Поширена блокада серця також є показанням до встановлення кардіостимулятора.

Інші втручання

•          Підтримуюче консультування

•          Генетичне консультування

Підтримуюче консультування: деякі форми м’язової дистрофії можуть зупинятися на тривалий час, і більшість пацієнтів залишаються активними з нормальною тривалістю життя. Таким чином, професійне навчання та підтримуюче консультування важливі для надання інформації, необхідної для планування свого майбутнього.

Рекомендується проведення генетичного консультування.

Прогноз

Прогноз у різних пацієнтів різний і залежить від наявності будь-яких супутніх захворювань. Прогноз дистальної м’язової дистрофії залежить від типу.  Тривалість життя при дистальних м’язових дистрофій значно відрізняється в залежності від типу. Але переважно дистальні м’язові дистрофії не становлять загрози для життя, окрім випадків значної інвалідизації внаслідок прогресування захворювання.

Ускладнення

Неврологічні захворювання, в тому числі і дистальні м’язові дистрофії, можуть мати різноманітні наслідки та впливати на здоров’я та якість життя. Залежно від форми дистальних дистрофій та уражених м’язів, ускладнення можуть включати труднощі з ходьбою, ковтанням або іншими видами діяльності, зазвичай починаючись у більш пізньому дорослому віці. Деякі форми дистальних дистрофій можуть бути пов’язані з проблемами серця, що може проявлятися порушеннями ритму, що в свою чергу може потребувати спостереження за нерегулярним серцевим ритмом. Деякі форми дистальних дистрофій також можуть викликати порушення дихання, внаслідок слабкості дихальних м’язів, що потребуватиме застосування апарату штучної вентиляції легень.

Важливо розуміти, що вчасне та належне лікування може допомогти уникнути або зменшити наслідки неврологічного захворювання. Регулярний моніторинг та співпраця з лікарем допоможуть підтримувати здоров’я та запобігати прогресуванню захворювання.

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Підписатися на наші сторінки:

Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

 • Strength indicator

  Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
 • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380