Алгоритм ведення пацієнта з кровотечею, зумовленою прийомом оральних антикоагулянтів

Оральні антикоагулянти (ОАК) широко використовуються в клінічній практиці для попередження та лікування тромбоемболічних станів. У попередніх матеріалах ми вже обговорювали принципи призначення цих препаратів, особливості…

Бальна оцінка за шкалою 4Ts для попередньої діагностики гепарин-індукованої тромбоцитопенії (ГІТ)

Оцінка 4Ts може бути виконана в якості альтернативи трудомісткого тестування на антитіла до ГІТ або для емпіричної заміни гепарину на інший антикоагулянт. Тромбоцитопенія:

Подвійна антитромбоцитарна терапія та оральні антикоагулянти: як поєднати непоєднуване?

Вибір оптимального режиму антитромботичної терапії для пацієнтів, які мають потребу у постійному прийомі орального антикоагулянту (з приводу фібриляції передсердь, венозного тромбоемболізму чи протезованого клапану серця)…

Подвійна антитромбоцитарна терапія: продовжити не можна перервати?

Подвійна антитромбоцитарна терапія (ПАТТ) є невідʼємною складовою медикаментозної терапії пацієнтів, які перенесли гострий коронарний синдром (ГКС). Адже антитромбоцитарні препарати пригнічують процеси адгезії та агрегації тромбоцитів,…