Шкала CRUSADE для оцінки ризику кровотеч після перенесеного інфаркту міокарда

За допомогою шкали ризику кровотеч CRUSADE можна проводити стратифікацію ризику сильної кровотечі у пацієнтів з інфарктом міокарда без елевації сегмента ST (NSTEMI) або інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST (STEMI) до початку лікування. Система оцінки складається з 8 критеріїв з різними значеннями балів.

Початковий гематокрит:
<31
31-33.9
34-36.9
37-39.9
≥ 40

Кліренс креатиніну, мл/хв:
≤15
>15-30
>30-60
>60-90
>90-120
>120

Частота серцебиття:
≤70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120
≥121

Стать:
Чоловіча
Жіноча

Ознаки ХСН при надходженні:
Так
Ні

Цукровий діабет:
Так
Ні

Попереднє судинне захворювання:
Так
Ні

Систолічний артеріальний тиск, мм рт ст:
≤90
91-100
101-120
121-180
181-200
≥201Бали Категорія ризику розвитку тяжкої кровотечі Діапазон суми балів Ризик розвитку тяжкої кровотечі у %
0 0 0 0

Для проведення оцінки за шкалою CRUSADE необхідно провести підсумовування обраних балів:

КритерійЗначенняБали
Початковий гематокрит<31+9
 31-33.9+7
 34-36.9+3
 37-39.9+2
 ≥400
Кліренс креатиніну, мл/хв≤15+39
 >15-30+35
 >30-60+28
 >60-90+17
 >90-120+7
 >1200
Частота серцебиття≤700
 71-80+1
 81-90+3
 91-100+6
 101-110+8
 111-120+10
 ≥121+11
СтатьЧоловіча0
 Жіноча+8
Ознаки ХСН при надходженніНі0
 Так+7
Цукровий діабетНі0
 Так+6
Попереднє судинне захворюванняНі0
 Так+6
Систолічний артеріальний тиск, мм рт ст≤90+10
 91-100+8
 101-120+5
 121-180+1
 181-200+3
 ≥201+5

З урахуванням показників в межах нормальних значень:

Частота серцебиттяНорма: 60-100ударів/хв
Систолічний АТНорма: 100-120мм рт ст
ГематокритНорма: 36-51%
Кліренс креатинінуНорма: 88-137мл/хв
СтатьЖ +8Ч 0
Ознаки ХСН при надходженні, наприклад: ортопное, хрипи, рентгенологічне дослідження ХСН, розширення (набухання) яремної вени, задишка, задишка при фізичному навантаженніНі 0Так +7
Наявність в анамнезі судинних захворюваньНі 0Так +6
Цукровий діабет в анамнезіНі 0Так +6

Інтерпретація:

Категорія ризику розвитку тяжкої кровотечіДіапазон суми балівРизик розвитку тяжкої кровотечі у %
Дуже низький ризик≤20 баллов3,1%
Низький ризик21-30 баллов5,5%
Середній ризик31-40 баллов8,5%
Високий ризик41-50 баллов11,9%
Дуже високий ризик>50 баллов19,5%

Тяжка кровотеча визначається як:

  • внутрішньочерепний крововилив;
  • абрюшинна кровотеча;
  • падіння гематокриту ≥12%;
  • будь-яке переливання еритроцитів при вихідному гематокриті ≥28% або будь-яке переливання еритроцитів при вихідному гематокриті <28% з очевидною кровотечею.

Прийом антитромботичних препаратів знижує ішемічні ризики у пацієнтів з ГКС без елевації сегмента ST і ГКС з елевацією сегмента ST. Однак, розвиток тяжких кровотеч асоційований зі збільшенням смертності у пацієнтів з ГКС.

Дана шкала була розроблена для виявлення осіб з ризиком розвитку тяжких кровотеч у пацієнтів з ГКС без елевації сегмента ST з метою вибору оптимального режиму терапії.

Додаткове дослідження, що порівнює ефективність оцінок ризику кровотеч ACTION, CRUSADE, Mehran при прогнозуванні тяжких кровотеч у пацієнтів з ГКС без елевації сегмента ST і ГКС з елевацією сегмента ST (незважаючи на той факт, що CRUSADE спочатку була розроблена для пацієнтів з ГКС без елевації сегмента ST) показало, що оцінка CRUSADE була найбільш точною у пацієнтів, які перенесли коронарну ангіографію.

Оцінка ризику кровотечі CRUSADE була згодом валидизована у пацієнтів з ГКС з елевацією сегмента ST, які перенесли первинне ЧКВ, хоча загальний ризик кровотечі в цій популяції був нижче.

Подальше порівняння CRUSADE з оцінками ризику кровотечі ACUITY-HORIZONS і ACTION в популяції пацієнтів з ГКС з елевацією ST, які перенесли первинне ЧКВ, показало, що CRUSADE мала аналогічну результативність зі шкалою ризику ACTION, але перевершувала HORIZONS.

Шкала ризику кровотечі CRUSADE може бути менш точною для оцінки геморагічних ризиків у пацієнтів з ГКС без елевації ST, які отримують 2 або більше антитромботичні засоби і не підлягають ЧКВ. У всіх пацієнтів з ГКС необхідно розраховувати ішемічні і геморагічні ризики. Альтернативні шкали ризику оцінки розвитку кровотеч також можуть використовуватися для проведення стратифікації груп пацієнтів.

Література:
Subherwal S, Bach RG, Chen AY, Gage BF, Rao SV, Newby LK, Wang TY, Gibler WB, Ohman EM, Roe MT, Pollack CV Jr.,Peterson ED, Alexander KP. Baseline risk of major bleeding in non‐ST‐segment‐elevation myocardial infarction: the CRUSADE (Can Rapid risk stratification of Unstable angina patients Suppress Adverse outcomes with Early Implementation of the ACC/AHA Guidelines) Bleeding Score. Circulation. 2009; 119:1873-1882 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19332461/
Abu-Assi E, Gracía-Acuña JM, Ferreira-González I, et al. Evaluating the Performance of the Can Rapid Risk Stratification of Unstable Angina Patients Suppress Adverse Outcomes With Early Implementation of the ACC/AHA Guidelines (CRUSADE) bleeding score in a contemporary Spanish cohort of patients with non-ST-segment elevation acute myocardial infarction. Circulation 2010; 121(22):2419-26 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20497978/
Abu-Assi E, Raposeiras-Roubin S, Lear P, et al. Comparing the predictive validity of three contemporary bleeding risk scores in acute coronary syndrome. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care 2012; 1(3):222-31 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24062910/
Ariza-Solé A, Sánchez-Elvira G, Sánchez-Salado JC, et al. CRUSADE bleeding risk score validation for ST-segment-elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. Thromb Res 2013; 132(6):652-8 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24112751/
Flores-Ríos X, Couto-Mallón D, Rodríguez-Garrido J, et al. Comparison of the performance of the CRUSADE, ACUITY-HORIZONS, and ACTION bleeding risk scores in STEMI undergoing primary PCI: insights from a cohort of 1391 patients. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care 2013; 2(1):19-26 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24062930/

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Читайте також:

Втрата свідомості та зміни на ЕКГ у коморбідного пацієнта

Шкала PRECISE-DAPT, Шкала DAPT

Онлайн калькулятор Шкала Тісдейла для оцінки ризику подовження інтервалу Q-T (Tisdale Risk Score for QT Prolongation)

Невідкладна допомога при гострому коронарному синдромі (ГКС) без елевації сегмента ST на догоспітальному етапі

Невідкладна допомога при ГКС з елевацією сегмента ST на догоспітальному етапі

Інтерактивний чек-лист ОСКІ/OSCE «Надання невідкладної допомоги пацієнту з болем у грудях – Гострий коронарний синдром з елевацією сегменту ST та його еквіваленти»

Loading...

1. Початок консультації

2. Доступність дефібрилятора

3. З’ясування основної скарги

4. Деталізація основної скарги

5. Збір анамнестичних даних

6. Фізикальне обстеження

7. Забезпечення інтравенозного доступу

8. Реєстрація 12-канальної ЕКГ

9. Експрес-тест для визначення серцевого тропоніну, міоглобіну, КФК-МВ за можливістю

10. Встановлення попереднього діагнозу

11. Медикаментозна терапія (базова)

12. Оцінка часу двері-балон (вибір подальшої тактики реперфузійної терапії, спрямованої на якнайшвидше відновлення коронарного кровотоку в інфаркт-залежній артерії)

13. Дзвінок у найближчий реперфузійний центр

14. Надання відповідного інгібітора P2Y12 рецепторів в залежності від обраної стратегії репефузійної терапії

15. Проведення тромболітичної терапії за потребою

16. Транспортування у найближчий реперфузійний центр

Всього: 0 / 59
Додаткові матеріали: https://clincasequest.academy/acs-st-elevation-osce-guide/ https://clincasequest.academy/chest-pain-history-taking/ https://clincasequest.academy/chest-pain/ https://clincasequest.academy/fourth-universal-definition-of-myocardial-infarction/ https://clincasequest.academy/pericarditis/ https://clincasequest.academy/stephen-smiths-formula/ https://clincasequest.academy/early-repolarization-syndrome/ https://clincasequest.academy/brugada-syndrome/ https://clincasequest.academy/wellens-syndrome/ https://clincasequest.academy/aslangers-pattern/…
Читати докладніше

Надання невідкладної допомоги пацієнту з болем у грудях – Гострий коронарний синдром з елевацією сегменту ST та його еквіваленти / ОСКІ/OSCE рекомендації

Початок консультаціїВимийте руки та при необхідності надіньте ЗІЗ (засоби індивідуального захисту)Представтеся пацієнту, вказуючи своє ім’я…

Читати докладніше

Інтерактивний чек-лист ОСКІ – Консультування пацієнта з підвищенням рівня МНВ

Loading...

• Початок консультації

• Аналіз роздумів, побоювань, ускладнень та очікувань пацієнта

• Аналіз попередніх, наявних результатів МНВ, цілей лікування та поточного дозування варфарину

• Аналіз факторів, що можуть впливати на підвищення рівня МНВ

• Надання медичної допомоги пацієнту за необхідності

• Кровотечі під час прийому варфарину

• Як приймати варфарин

• Поради щодо подальшого режиму дозування варфарину у відповідності до аналізу причин, що призвели до підвищення МНВ

• Поради щодо способу життя

• Буклети та попереджувальні картки

• Завершення консультації

• Ключові комунікативні навички

• Ключові клінічні навички

Всього: 0 / 50
Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості…
Читати докладніше
Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.