Шкала POSSUM для оцінки операційної захворюваності та ризику смертності – онлайн калькулятор

POSSUM розраховує ризик операційної захворюваності та смертності, що може бути використане, щоб допомогти пацієнтам та членам їх сімей прийняти обґрунтоване рішення щодо проведення операції.

Loading...

Фізіологічна оцінка

Норма: 100-120 мм рт.ст.

Норма: 60-100 уд/хв

Норма: 120-170 г/л (12-17 г/дл)

Норма: 3,7-10,7×10³ клітин/мкл (3,7-10,7×10⁹ клітин/л)

Норма: 2,9-7,1 ммоль/л (8-20 мг/дл)

Норма: 136-145 ммоль/л (136-145 мекв/л)

Норма: 3,5-5 ммоль/л (3,5-5 мекв/л)


Оцінка серйозності операційного втручання

(Діагностовано до або під час операції)


* Обов'язкові поля


Шкала фізіологічної та операційної тяжкості для підрахунку смертності та захворюваності (POSSUM) оцінює захворюваність та смертність у загальній хірургії.

Його можна використовувати як для невідкладної, так планової хірургії.

Для оцінки за шкалою POSSUM проводиться сумування балів.

NB! Оцінка серйозності операційного втручання і фізіологічна оцінка оцінюються окремо.

Параметр оцінки Бали
Фізіологічна оцінка  
Вік, років≤601
 61-702
 ≥714
Серцево-судинна системаВідсутність серцевої недостатності1
 Прийом діуретиків, дигоксину або інших лікарських засобів для лікування стенокардії/гіпертонії2
 Периферичні набряки, прийом варфарину або кардіомегалія, що починається, при рентгенографії грудної клітки (РГК)4
 Підвищений тиск у яремних венах або кардіомегалія на рентгенограмі8
Дихательна системаВідсутність задишки1
 Задишка при фізичному навантаженні або легкий ступінь тяжкості ХОЗЛ на рентгенограмі2
 Обмежуюча задишка або помірний ступінь ХОЗЛ на рентгенограмі4
 Задишка у спокої (≥ 30/хв) або фіброз/консолідація на рентгенограмі8
САТ, мм рт.ст.
Норма: 100-120 мм рт.ст.
≤898
 90-994
 100-1092
 110-1301
 131-1702
 ≥1714
ЧСС уд/хв
Норма: 60-100 уд/хв
≤398
 40-492
 50-801
 81-1002
 101-1204
 ≥1218
Шкала коми Глазго151
 12-142
 9-114
 ≤88
Гемоглобін
Норма: 120-170 г/л (12-17 г/дл)
  
г/лг/дл 
130-16013-161
115-12911.5-12.92
161-17016.1-17.02
100-11410.0-11.44
171-18017.1-18.04
≤ 99≤ 9.98
≥181≥18.18
Лейкоцити
Норма: 3,7-10,7×103 клітин/мкл (3,7-10,7×109 клітин/л)
4-101
 10.1-20.02
 3.1-4.02
 ≥20.14
 ≤3.04
Мочевина
Норма: 2,9-7,1 ммоль/л (норма: 8-20 мг/дл)
  
мг/длммоль/л 
≤ 45≤7.51
46-607.6-10.02
61-9010.1-15.04
≥90≥15.18
Натрій
Норма: 136-145 ммоль/л (136-145 мекв/л)
≥1361
 131-135 2
 126-1304
 ≤1258
Калій
Норма: 3,5-5 ммоль/л (3,5-5 мекв/л)
3.5-5.01
 3.2-3.4 2
 5.1-5.32
 2.9-3.14
 5.4-5.94
 ≤2.88
 ≥6.08
ЕКГНорма1
 Фібриляція передсердь (ЧСС 60-90)4
 Будь-які інші порушення ритму або ≥5 ектопічних ударів/хв, зубці Q або зміни ST/T8
Оцінка серйозності операційного втручання  
Операційна серйозністьНезначна1
 Помірна (апендектомія, холецистектомія, мастектомія, трансуретральна резекція простати)2
 Висока (лапаротомія, резекція кишечника, холецистектомія з холедохотомією, операція на периферичних судинах або велика ампутація).4
 Висока + (операція на аорті, абдоміноперинеальна резекція, резекція підшлункової залози або печінки, езофагогастректомія).8
Кількість процедур  11
 24
 >28
Розрахункова крововтрата в мл  
 ≤1001
 101-5002
 501-9994
 ≥10008
Перитонеальна контамінаціяВідсутня1
 Незначна (серозна рідина)2
 Обмежений гнійний вміст4
 Вільне поширення вмісту кишечника, гною чи крові8
Наявність злоякісної пухлини
(діагностовано до або під час операції)
Відсутня1
 Тільки первинна2
 Є метастазування в лімфатичний вузол4
 Віддалені метастази8
Спосіб операціїПланова1
 Екстрена (операція протягом <24 годин після госпіталізації), можлива реанімація >2 годин4
 Екстрена (протягом 2 годин після госпіталізації)8

Серйозність операції:

 • Помірна: апендектомія, холецистектомія, мастектомія, трансуретральна резекція простати
 • Висока: лапаротомія, резекція кишечника, холецистектомія з холедохотомією, операція на периферичних судинах або велика ампутація.
 • Висока +: операція на аорті, абдоміноперинеальна резекція, резекція підшлункової залози або печінки, езофагагастректомія.

Формули захворюваності та смертності POSSUM показані нижче:

 • Для захворюваності ln[R/(1-R)] = – 5,91 + (0,16 x фізіологічна оцінка) + (0,19 x оцінка тяжкості операції) (P<0,001).
 • Для смертності це було ln [R/(1 –R)] = -7,04+ (0,13 x фізіологічна оцінка) + (0,16 x оцінка тяжкості операції) (P <0,001).

Прогнозовані та спостережувані показники смертності та захворюваності*

Прогнозуємий ризик (%)СмертністьЗахворюваність
8586.584.3
7578.375.7
6567.767.3
5556.456.9
4546.047.5
3538.537.4
2529.326.4

Захворюваність визначалася як будь-яке з наступного:

 • Кровотеча з рани
 • Глибока кровотеча: післяопераційна кровотеча, яка потребує повторного дослідження
 • Інфекція: виділення гнійного мокротиння з позитивними бактеріологічними культурами з рентгенологічними змінами грудної клітки або без них або лихоманка або консолідація, видима на рентгенограмі грудної клітки
 • Септицемія: позитивна культура крові
 • Ранева інфекція: флегмона рани або виділення гнійного ексудату.
 • Гарячка неясного генезу: будь-яка температура вище 37°C протягом більш ніж через 24 години після початкової лихоманки після хірургічного втручання (якщо вона присутня)
 • Сечова інфекція: наявність >105 бактерій/мл з наявністю лейкоцитів у сечі, у раніше прозорій сечі
 • Глибока інфекція: наявність інтраабдомінального скупчення підтверджено клінічно чи рентгенологічно
 • Розходження рани або неспроможність анастомозу
 • Тромбоз глибоких вен та тромбоемболія легеневої артерії
 • Серцева недостатність: симптоми або ознаки лівошлуночкової або застійної серцевої недостатності, які вимагали зміни доопераційної лікувальної тактики
 • Порушення функції нирок (підвищення сечовини >5 ммоль/л порівняно з передопераційним рівнем)
 • Гіпотензія: падіння систолічного артеріального тиску нижче 90 мм рт. більше 2 год
 • “Будь-яке інше ускладнення”

Оцінку було отримано на підставі оцінки 1372 пацієнтів для оцінки якості медичної допомоги та надання системи балів для хірургічного аудиту.

Прогнозований ризик POSSUM добре корелює із показниками смертності та захворюваності (p< 0,001).

З моменту початкової публікації POSSUM оцінка була змінена та підтверджена для численних підтипів операцій та клінічних сценаріїв, у тому числі:

 • Колоректальна хірургія
 • Судинна хірургія
 • Онкологічна хірургія шлунка
 • Гепатектомія
 • Екстрена лапаротомія
 • Ортопедична хірургія

Оцінки ризиків можуть допомогти пацієнтам та членам їх сімей у процесі отримання інформованої згоди та управління очікуваннями.

POSSUM слід розраховувати, коли ухвалюється рішення про операцію. Отриманими прогнозованими відсотками можна поділитися з пацієнтом під час обговорення ризиків операції.

Початковий POSSUM був модифікований дослідниками з Портсмута, які отримали більш точний прогноз смертності, і тепер модель P-POSSUM найчастіше використовується для розрахунку компонента смертності.

Набір даних POSSUM не включає пацієнтів із травмами, тому POSSUM НЕ слід використовувати для прогнозування захворюваності та смертності після травматологічних операцій.

Оцінка за шкалою POSSUM НЕ має бути першочерговою у прийнятті рішення про операцію, яке є клінічним рішенням.

Фізіологічну оцінку слід розраховувати під час операції, а чи не під час госпіталізації.

Визначення хірургічних процедур є лише рекомендаційними. Перераховані в повному обсязі процедури, і слід вибрати найближчу до перелічених.

POSSUM може переоцінювати ризик гепатопанкреатобіліарної хірургії.

Схожі/альтернативні інструменти:

 • Існують спеціальні моделі для колоректальної хірургії (CR-POSSUM), судинної хірургії (Vascular-POSSUM) та хірургії стравоходу та шлунка (O-POSSUM O для стравохідно-шлункової хірургії).
 • APACHE II – аналогічний інструмент оцінки, але він застосовується до пацієнтів інтенсивної терапії та оцінює лише ризик смертності.
 • Хірургічна шкала Апгар (SAS) пропонує аналогічні оцінки захворюваності та смертності.
 • POSSUM більш повний, ніж SAS (який розраховується на основі 3 параметрів), але SAS більш об’єктивний.
 • SAS використовує лише інтраопераційні параметри, тоді як POSSUM використовує передопераційні параметри.
 • Калькулятор ризику ACS NSQIP є новішою аналогічною оцінкою, але він ще не був так ретельно перевірений як POSSUM.
 • Для оцінки ризику можуть використовуватися інші шкали, специфічні для захворювання, наприклад переглянутий індекс серцевого ризику для передопераційного ризику.

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Підписатися на наші сторінки:

Література:

 1. Copeland GP, Jones D, Walters M. POSSUM: a scoring system for surgical audit. Br J Surg 1991;78(3):355-60. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2021856/
 2. Prytherch DR, Whiteley MS, Higgins B, Weaver PC, Prout WG, Powell SJ. POSSUM and Portsmouth POSSUM for predicting mortality. Physiological and Operative Severity Score for the enUmeration of Mortality and morbidity. Br J Surg 1998 Sep;85(9):1217-20. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9752863/
 3. Ramkumar T, Ng V, Fowler L, Farouk R. A comparison of POSSUM, P-POSSUM and colorectal POSSUM for the prediction of postoperative mortality in patients undergoing colorectal resection. Dis Colon Rectum. 2006 Mar;49(3):330-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16421662/
 4. Tez M, Yoldaş O, Gocmen E, Külah B, Koc M. Evaluation of P-POSSUM and CR-POSSUM scores in patients with colorectal cancer undergoing resection. World J Surg. 2006 Dec;30(12):2266-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17103102/
 5. Lam CM, Fan ST, Yuen AW, Law WL, Poon K. Validation of POSSUM scoring systems for audit of major hepatectomy. Br J Surg. 2004 Apr;91(4):450-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15048745/
 6. Mohil RS, Bhatnagar D, Bahadur L, Rajneesh, Dev DK, Magan M. POSSUM and P-POSSUM for risk-adjusted audit of patients undergoing emergency laparotomy. Br J Surg. 2004 Apr;91(4):500-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15048756/
 7. van Zeeland ML, Genovesi IP, Mulder JW, Strating PR, Glas AS, Engel AF. POSSUM predicts hospital mortality and long-term survival in patients with hip fractures. J Trauma. 2011 Apr;70(4):E67-72. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21613973/
 8. Chen T, Wang H, Wang H, Song Y, Li X, Wang J. POSSUM and P-POSSUM as predictors of postoperative morbidity and mortality in patients undergoing hepato-biliary-pancreatic surgery: a meta-analysis. Ann Surg Oncol. 2013 Aug;20(8):2501-10. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23435569/
 9. Copeland GP. The POSSUM System of Surgical Audit. Arch Surg. 2002;137(1):15-19. doi:10.1001/archsurg.137.1.15. http://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/212013

Читайте також:

Травматична кровотеча

Актуальність Неконтрольована кровотеча після серйозної травми залишається значною причиною смерті, причому до третини пацієнтів із…

Детальніше
Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

 • Strength indicator

  Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
 • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380