Переглянутий індекс серцевого ризику для передопераційного ризику (RCRI) Онлайн калькулятор

Переглянутий індекс серцевого ризику для передопераційного ризику може використовуватися у пацієнтів у віці ≥45 років (або у віці 18–44 років із значним серцево-судинним захворюванням*), які мають планову позакардіальну операцію або термінову/напівстрокову (неекстренну) позакардіальну операцію.

* Відома в анамнезі ішемічна хвороба серця, захворювання судин головного мозку, захворювання периферичних артерій, застійна серцева недостатність, тяжка легенева гіпертензія або тяжка обструктивна внутрішньосерцева аномалія (наприклад, тяжкий аортальний стеноз, тяжкий мітральний стеноз або тяжка гіпертрофія).

NB! Оцінка RCRI повинна використовуватися з обережністю у пацієнтів, які потребують ургентного хірургічного втручання, оскільки дана шкала недостатньо підтверджена в цій популяції.

Loading...


* Обов'язкові поля

Переглянутий індекс серцевого ризику для передопераційного ризику RCRI точно стратифікує пацієнтів за ступенем ризику та допомагає визначити їх індивідуальний ризик до проведення операції, що може бути корисним для обговорення інформованої згоди на проведення оперативного втручання.

У пацієнтів з підвищеним ризиком (RCRI ≥1, вік ≥65 або вік 45–64 років із значним серцево-судинним захворюванням*) дана шкала допомагає проводити подальшу передопераційну стратифікацію ризику (наприклад, визначення сироваткового NT-proBNP або BNP) та проведення відповідного кардіомоніторингу після операції (ЕКГ, тропоніни).

* Відома в анамнезі ішемічна хвороба серця, захворювання судин головного мозку, захворювання периферичних артерій, застійна серцева недостатність, тяжка легенева гіпертензія або тяжка обструктивна внутрішньосерцева аномалія (наприклад, тяжкий аортальний стеноз, тяжкий мітральний стеноз або тяжка гіпертрофія).

 Бали
Хірургія підвищеного ризику: внутрішньочеревна, внутрішньогрудна, супраінгвінальна операція1
Анамнез ішемічної хвороби серця: анамнез інфаркту міокарда (ІМ); позитивний навантажувальний тест в анамнезі; наявність болю в грудях в даний час, який розцінюється як наслідок ішемії міокарда; застосування нітратів або ЕКГ із патологічними зубцями Q1
Застійна серцева недостатність в анамнезі: набряк легень, двосторонні хрипи або ритм галопу S3; пароксизмальна нічна задишка; рентгенограма грудної клітки (РГК), що демонструє перерозподіл легеневого малюнка1
Анамнез цереброваскулярних захворювань: перенесена транзиторна ішемічна атака (ТІА) або інсульт в анамнезі1
Передопераційне лікування інсуліном1
Передопераційний рівень креатиніну > 2 мг/дл (> 176,8 мкмоль/л)1

 Інтерпретація:

Шкала RCRIРизик великої кардіальної події (95% ДІ) (смерть, інфаркт міокарда або зупинка серця через 30 днів після позакардіальної операції)
03,9% (2,8-5,4%)
16,0% (4,9-7,4%)
210,1% (8,1-12,6%)
≥315% (11,1-20,0%)

Відповідно до Періопераційних рекомендацій CCS 2016:

 • Якщо оцінка за шкалою RCRI ≥1, вік пацієнта ≥65 або вік пацієнта віком від 45 до 64 років із значним захворюванням серця*, наступним кроком є ​​вимірювання NT-ProBNP або BNP, якщо установа має такі можливості.
 • Якщо NT-ProBNP ≥300 нг/л або BNP ≥92 нг/л, то у відділенні післяанестезійного догляду та лікування слід реєструвати ЕКГ та вимірювати рівень тропонінів щодня протягом 48-72 годин.
 • Якщо після стратифікації ризику NT-ProBNP <300 нг/л або BNP <92 нг/л, рутинний післяопераційний кардіомоніторинг не потрібен.
 • Якщо в установі відсутня можливість проведення оцінки рівнів NT-ProBNP або BNP, то всі пацієнти повинні моніторуватися за допомогою ЕКГ у відділенні післяанестезійного догляду та лікування та вимірювання тропоніну щодня протягом 48-72 годин, якщо вони відповідають одному з наступних: RCRI ≥1 , вік ≥65 або 45-64 років з вищезгаданим захворюванням серця.*

Дані, що підтверджують використання NT-ProBNP/BNP, взяті з великого метааналізу 2014 року, що включає 18 досліджень за участю 2477 пацієнтів (Rodseth 2014). Це дослідження, яке узгоджується з декількома попередніми мета-аналізами, показало, що у пацієнтів із передопераційним NT-ProBNP <300 нг/л або BNP <92 нг/л частота 30-денних післяопераційних нефатальний ІМ або смерть становили 4,9% (3,9%-61%) та 21,8% (19,0%-24,8%) у пацієнтів з доопераційним NT-ProBNP ≥300 нг/л або BNP ≥92 нг/л.

* Відома в анамнезі ішемічна хвороба серця, захворювання судин головного мозку, захворювання периферичних артерій, застійна серцева недостатність, тяжка легенева гіпертензія або тяжка обструктивна внутрішньосерцева аномалія (наприклад, тяжкий аортальний стеноз, тяжкий мітральний стеноз або тяжка гіпертрофія).

Переглянутий індекс серцевого ризику для передопераційного ризику RCRI простий у використанні у внутрішніх хворобах, кардіології, анестезіології та хірургії і досить добре валідований. Він може використовуватись у стаціонарних або амбулаторних передопераційних умовах.

У той же час оцінка за шкалою RCRI включає обмежену кількість включених факторів ризику, частково тому, що вихідні дослідження не могли включити достатню кількість пацієнтів для кожного важливого фактора ризику, що може бути пов’язане з недооцінкою гемодинамічних та серцево-судинних наслідків при клапанних вадах серця.

NB! Інші важливі наслідки для пацієнта, які не можуть бути оцінені за допомогою шкали RCRI, включають:

 • ризик інсульту
 • масивну кровотечу
 • тривалу госпіталізацію
 • госпіталізацію до відділення інтенсивної терапії

Альтернативні оцінки периопераційного кардіального ризику, такі як шкала інфаркту міокарда та зупинки серця (MICA) та шкала Національної програми поліпшення хірургічної якості (NSQIP) Американського коледжу хірургів (ACS), були перевірені тільки ретроспективно і, отже, недооцінюють ризик ішемії міокарду в порівнянні з RCRI, який був підтверджений численними дослідженнями за останні 15 років, включаючи дуже великий систематичний огляд 2010 року (24 дослідження та 792 740 пацієнтів), у якому було виявлено помірну дискримінацію у прогнозуванні серйозних периопераційних серцевих ускладнень.

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Підписатися на наші сторінки:

Література

 1. Goldman L, Caldera DL, Nussbaum SR, Southwick FS, Krogstad D, Murray B, Burke DS, O’Malley TA, Goroll AH, Caplan CH, Nolan J, Carabello B, Slater EE. Multifactorial index of cardiac risk in noncardiac surgical procedures. N Engl J Med. 1977 Oct 20;297(16):845-50. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/904659/
 2. Lee TH, Marcantonio ER, Mangione CM, Thomas EJ, Polanczyk CA, Cook EF, Sugarbaker DJ, Donaldson MC, Poss R, Ho KK, Ludwig LE, Pedan A, Goldman L. Derivation and prospective validation of a simple index for prediction of cardiac risk of major noncardiac surgery. Circulation. 1999 Sep 7;100(10):1043-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10477528/
 3. VISION Pilot Study investigators, Devereaux PJ, Bradley D, Chan MT, et al. An international prospective cohort study evaluating major vascular complications among patients undergoing noncardiac surgery: the VISION Pilot Study. Open Med. 2011;5(4):e193-200. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22567075/
 4. Ausset S, Auroy Y, Lambert E, et al. Cardiac troponin I release after hip surgery correlates with poor long-term cardiac outcome. Eur J Anaesthesiol. 2008;25(2):158-64. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17666156/
 5. Sheth T, Chan M, Butler C, et al. Prognostic capabilities of coronary computed tomographic angiography before non-cardiac surgery: prospective cohort study. BMJ. 2015;350:h1907. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25902738/
 6. Ford MK, Beattie WS, Wijeysundera DN. Systematic review: prediction of perioperative cardiac complications and mortality by the revised cardiac risk index. Ann Intern Med. 2010;152(1):26-35. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20048269
 7. Fleisher LA, Beckman JA, Brown KA, et al. ACC/AHA 2007 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Care for Noncardiac Surgery: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 2002 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery) Developed in Collaboration With the American Society of Echocardiography, American Society of Nuclear Cardiology, Heart Rhythm Society, Society of Cardiovascular Anesthesiologists, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society for Vascular Medicine and Biology, and Society for Vascular Surgery. J Am Coll Cardiol. 2007;50(17):1707-32. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17950159/
 8. Duceppe E, Parlow J, Macdonald P, et al. Canadian Cardiovascular Society Guidelines on Perioperative Cardiac Risk Assessment and Management for Patients Who Undergo Noncardiac Surgery. Can J Cardiol. 2017;33(1):17-32. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27865641/
 9. Fleisher LA, Fleischmann KE, Auerbach AD, et al. 2014 ACC/AHA guideline on perioperative cardiovascular evaluation and management of patients undergoing noncardiac surgery: executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014;130(24):2215-2245. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25085962/
 10. Rajagopalan S, Croal BL, Bachoo P, Hillis GS, Cuthbertson BH, Brittenden J. N-terminal pro B-type natriuretic peptide is an independent predictor of postoperative myocardial injury in patients undergoing major vascular surgery. J Vasc Surg. 2008;48(4):912-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18586440/
 11. Rodseth RN, Biccard BM, Le manach Y, et al. The prognostic value of pre-operative and post-operative B-type natriuretic peptides in patients undergoing noncardiac surgery: B-type natriuretic peptide and N-terminal fragment of pro-B-type natriuretic peptide: a systematic review and individual patient data meta-analysis. J Am Coll Cardiol. 2014;63(2):170-80. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24076282/
 12. Devereaux PJ, Duceppe E, Guyatt G, et al. Dabigatran in patients with myocardial injury after non-cardiac surgery (MANAGE): an international, randomised, placebo-controlled trial. Lancet. 2018;391(10137):2325-2334. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29900874/

Базова оцінка серцево-судинного ризику у онкологічних хворих, яким призначено кардіотоксичне лікування раку (хіміотерапія антрациклінами) – Онлайн калькулятор

Базова оцінка серцево-судинного ризику у онкологічних хворих, яким призначено кардіотоксичне лікування раку (хіміотерапія антрациклінами) від…

Детальніше

Індекс коморбідності Чарлсона (Charlson Comorbidity Index, CCI) Онлайн калькулятор

Індекс коморбідності Чарлсона прогнозує 10-річну виживаність у пацієнтів із кількома супутніми захворюваннями.

Loading...

Анамнез певного або ймовірного ІМ (зміни ЕКГ та/або зміни ферментів)

Нічна задишка при фізичному навантаженні або пароксизмальна задишка у відповідь на дигіталіс, діуретики або засоби, що знижують постнавантаження

Переміжна кульгавість або перенесене шунтування з приводу хронічної артеріальної недостатності, гангрена в анамнезі або гостра артеріальна недостатність, нелікована грудна або черевна аневризму (≥6 см)

Анамнез порушення мозкового кровообігу з незначними або відсутніми резидуальними та транзиторними ішемічними атаками

Хронічний когнітивний дефіцит

Будь-яке лікування виразкової хвороби або виразкова кровотеча в анамнезі

Тяжка = цироз та портальна гіпертензія з варикозною кровотечею в анамнезі, середня = цироз та портальна гіпертензія, але без варикозної кровотечі в анамнезі, легка = хронічний гепатит (або цироз печінки без портальної гіпертензії)

Тяжка = на діалізі, стан після трансплантації нирки, уремія, середня = креатинін >3 мг/дл (0,27 ммоль/л)


* Обов'язкові поля
Детальніше

Діагностичні критерії множинної мієломи – Онлайн калькулятор

Loading...

≥1 з наступного (A або B):

≥1 подія, що визначає мієлому (C1 або C2)


* Обов'язкові поля
Для оцінки діагностичних критеріїв множинної мієломи необхідно вибрати відповідні критерії: ≥1 з…
Детальніше
Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

 • Strength indicator

  Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
 • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380