Шкала коми Глазго

Шкала коми Глазго

Шкала коми Глазго (ШКГ, оцінка важкості коми за шкалою Глазго, англ. The Glascow Coma Scale, GCS) — шкала для оцінки порушення свідомості та коми у дітей старших 4-х років і дорослих.


За шкалою стан оцінюється за сумою балів на основі трьох параметрів: відкривання очей (E — від 1 до 4), мовна реакція (V — від 1 до 5) та рухова реакція (M — від 1 до 6). Таким чином, мінімальна кількість балів — 3 (кома ІІІ ступеня), максимальна — 15 (ясна свідомість).

Час проведення оцінки:

Розплющування очей:
Довільне
На звернену мову
На больові подразники
Відсутнє

Мовна реакція:
Орієнтований, швидка і правильна відповідь на поставлене запитання
Вимовляє фрази, але мова безладна
Вимовляє окремі слова
Видає звуки, але не слова
Відсутня, ніяких звуків

Рухова реакція:
Виконує команди
Цілеспрямована на больовий подразник
Нецілеспрямована на больовий подразник
Тонічне згинання на больовий подразник
Тонічне розгинання на больовий подразник
Відсутня
Сума балів Оцінка пацієнта деталізована Рівні свідомості
0 0 0

ПараметрВаріантиБали
Розплющування очей
(E, Eye response)
Довільне4
 На звернену мову3
 На больові подразники2
 Відсутнє1
Мовна реакція
(V, Verbal response)
Орієнтований, швидка і правильна відповідь на поставлене запитання5
Вимовляє фрази, але мова безладна4
 Вимовляє окремі слова3
 Видає звуки, але не слова2
 Відсутня, ніяких звуків1
Рухова реакція
(M, Motor response)
Виконує команди6
 Цілеспрямована на больовий подразник5
 Нецілеспрямована на больовий подразник4
 Тонічне згинання на больовий подразник3
 Тонічне розгинання на больовий подразник2
 Відсутня1

У шкалі Глазго клінічні ознаки диференційовані за ступенем їх вираженості, що відображено у балах. Для отримання інформації про ступінь зміни свідомості бали додаються. Що більша сума балів, то менший ступінь пригнічення функції мозку, і навпаки — що менша ця сума, тим глибший коматозний стан.

Рівні свідомостіШКГ (у балах)
Ясна свідомість15
Помірне приглушення13-14
Глибоке приглушення11-12
Сопор9-10
Кома І ст.7-8
Кома ІІ ст.5-6
Кома ІІІ ст.3-4

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Максимально допустима крововтрата без переливання крові: Онлайн калькулятор

Формула максимально допустимої крововтрати без переливання може використовуватися у пацієнтів з крововтратою, як правило, під час операції, яким може знадобитися переливання крові. Калькулятор максимально допустимої …
Докладніше

Переглянутий індекс серцевого ризику для передопераційного ризику (RCRI) Онлайн калькулятор

Переглянутий індекс серцевого ризику для передопераційного ризику може використовуватися у пацієнтів у віці ≥45 років (або у віці 18–44 років із значним серцево-судинним захворюванням*), які …
Докладніше

RIFLE Критерії гострого ураження нирок, онлайн калькулятор

Класифікує ступень тяжкості гострого пошкодження нирок. Класифікує ступень тяжкості гострого пошкодження нирок, як AKIN класифікація. Оцінка за шкалою RIFLE включає: Наявність або відсутність термінальної стадії ниркової недостатності (перебування …
Докладніше

Шкала POSSUM для оцінки операційної захворюваності та ризику смертності – онлайн калькулятор

POSSUM розраховує ризик операційної захворюваності та смертності, що може бути використане, щоб допомогти пацієнтам та членам їх сімей прийняти обґрунтоване рішення щодо проведення операції. Шкала фізіологічної …
Докладніше

Критерії Wells` для тромбозу глибоких вен – онлайн калькулятор

Критерії Wells` для тромбоза глибоких вен допомагають розрахувати ризик ТГВ на основі клінічних критеріїв в амбулаторних умовах та відділення невідкладної допомоги. Шкала менш корисна для використання …
Докладніше

Правило PERC для легенової емболії – онлайн калькулятор

Правило PERC для легеневової емболії допомагає виключити ТЕЛА, якщо критерії відсутні, а предтестова ймовірність становить ≤15%. Правило PERC можна застосовувати у пацієнтів, у яких підозрюється діагноз …
Докладніше
Поділитися: