Результати поточного моніторингу якості освіти в платформі симуляційного навчання КлінКейсКвест

Моніторинг якості освіти КлінКейсКвест

19 липня 2021 року проведено поточний моніторинг якості освіти в платформі симуляційного навчання “КлінКейсКвест” та оприлюднено у якості публічної інформації.

Кількість користувачів сайту платформи симуляційного навчання “КлінКейсКвест” – 36 868, з них 30 404 – українці (зокрема 11 761 лікарі-кияни). Користувачі сайту платформи з 89 країн світу. В платформі симуляційного навчання зареєстровано 456 користувачів.

В платформі симуляційного навчання “КлінКейсКвест” постійно проводиться моніторинг якості освіти. Кожний симулятор клінічного випадку, інтерактивний практичний тренінг, симулятор практичної навички, інтерактивний розбір клінічної ситуації, моделювання клінічної ситуації завершуються формою зворотнього зв’язку, яку заповнюють ті, хто навчаються, за власним бажанням. Опитування анонімне, гарантована конфеденційність проведення опитування.

При проходженні опитування ті, хто навчаються, відмічають бальну оцінку симулятору клінічного випадку, інтерактивного практичного тренінгу, симулятора практичної навички, інтерактивного розбору клінічної ситуації, моделювання клінічної ситуації за 5 бальною шкалою, де “Вкрай не сподобався” – 1 бал, “Не сподобався” – 2 бал, “Нейтрально” -3 бали, “Сподобався” – 4 бали, “Дуже сподобався” – 5 балів (шкала Лайкерта). Математично обраховується середній показник задоволеності користувачів.

Також користувачі надають розгорнутий зворотній звязок, що зберігається у платформі, а отримані дані використовуються для поліпшення якості симуляційних тренінгів.

НомерНазва тренінгуСередня оцінка тренінгу за шкалою Лайкерта
1.Симулятор практичної навички “Оцінка ступеня елевації сегмента ST на ЕКГ, точка J”4.154
2.Моделювання клінічної ситуації “Шкала рухової активності при гострому інфаркті міокарда”4.5
3.Інтерактивний практичний тренінг “Гострий набряк легень: алгоритм надання невідкладної допомоги”5.0
4.Інтерактивний практичний тренінг “Невідкладна допомога при ГКС з елевацією сегмента ST”4.0
5.Симулятор клінічного випадку “Болі в спині у молодої жінки”4.0
6.Симулятор клінічного випадку “Вагітність після реваскуляризації міокарду”4.5
7.Симулятор клінічного випадку “Вибір тривалості призначення ПАТТ після стентування коронарних артерій у молодої жінки”4.5
8.Симулятор клінічного випадку “Жінка з раптовим болем в серці”4.0
9.Симулятор клінічного випадку “Хронічний мієлолейкоз і жовтяниця”НЗ
10.Інтерактивний практичний тренінг “10 патернів електролітних порушень в практиці лікаря: розбір клінічних випадків”4.444
11.Інтерактивний розбір клінічної ситуації “Втрата свідомості та зміни на ЕКГ у коморбідного пацієнта”НЗ

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

НЗ – не застосовується, дані відсутні (збір даних відкрито)

Слідкувати за оновленнями моніторингу якості освіти буде можливо за посиланням

Підписатися на наші сторінки:

Модель термінальної стадії захворювання печінки за оцінкою MELD для пацієнтів віком від 12 років: Онлайн калькулятор

Оцінка MELD (Model For End-Stage Liver Disease, модель термінальної стадії захворювання печінки для пацієнтів віком від 12 років і старше) стратифікує тяжкість термінальної стадії захворювання …
Докладніше

Максимально допустима крововтрата без переливання крові: Онлайн калькулятор

Формула максимально допустимої крововтрати без переливання може використовуватися у пацієнтів з крововтратою, як правило, під час операції, яким може знадобитися переливання крові. Калькулятор максимально допустимої …
Докладніше

Переглянутий індекс серцевого ризику для передопераційного ризику (RCRI) Онлайн калькулятор

Переглянутий індекс серцевого ризику для передопераційного ризику може використовуватися у пацієнтів у віці ≥45 років (або у віці 18–44 років із значним серцево-судинним захворюванням*), які …
Докладніше
авторські права, авторське право на інтелектуальну власність, авторське право, порушення авторських прав, об’єкти інтелектуальної власності, відпоіфдальність за порушення авторських прав, копірайт, копірайтинг

Авторське право в платформі

Авторські права на інтелектуальну власність захищені та гарантовані з боку  платформи симуляційного навчання «ClinCaseQuest». Платформа симуляційного навчання «ClinCaseQuest» – це місце, де суворо дотримуються права всіх …
Докладніше

RIFLE Критерії гострого ураження нирок, онлайн калькулятор

Класифікує ступень тяжкості гострого пошкодження нирок. Класифікує ступень тяжкості гострого пошкодження нирок, як AKIN класифікація. Оцінка за шкалою RIFLE включає: Наявність або відсутність термінальної стадії ниркової недостатності (перебування …
Докладніше
Поділитися: