Результати моніторингу якості освіти

В платформі симуляційного навчання “КлінКейсКвест” проводиться моніторинг якості освіти. Кожний симулятор клінічного випадку, інтерактивний практичний тренінг, симулятор практичної навички, інтерактивний розбір клінічної ситуації, моделювання клінічної ситуації завершуються формою зворотнього зв’язку, яку заповнюють ті, хто навчаються за власним бажанням. Опитування анонімне, гарантована конфеденційність проведення опитування.

При проходженні опитування ті, хто навчаються відмічають бальну оцінку симулятору клінічного випадку, інтерактивного практичного тренінгу, симулятору практичної навички, інтерактивного розбору клінічної ситуації, моделювання клінічної ситуації за 5 бальною шкалою, де “Вкрай не сподобався” – 1 бал, “Не сподобався” – 2 бал, “Нейтрально” -3 бали, “Сподобався” – 4 бали, “Дуже сподобався” – 5 балів (Шкала Лайкерта). Математично обраховується середній показник задоволеності користувачів. Також користувачі надають розгорнутий зворотній звязок, що зберігається у платформі, а отримані дані використовуються для поліпшення якості симуляційних тренінгів.

Дані внутрішнього моніторингу станом на 19 липня 2021 року:

Кількість користувачів сайту платформи симуляційного навчання “КлінКейсКвест” – 36 868, з них – 30 404 українці (зокрема 11 761 лікарі-кияни). Користувачі сайту платформи з 89 країн світу. В платформі симуляційного навчання зареєстровано 456 користувачів.

НомерНазва тренінгуСередня оцінка тренінгу за шкалою Лайкерта
1.Симулятор практичної навички “Оцінка ступеня елевації сегмента ST на ЕКГ, точка J”4.154
2.Моделювання клінічної ситуації “Шкала рухової активності при гострому інфаркті міокарда”4.5
3.Інтерактивний практичний тренінг “Гострий набряк легень: алгоритм надання невідкладної допомоги”5.0
4.Інтерактивний практичний тренінг “Невідкладна допомога при ГКС з елевацією сегмента ST”4.0
5.Симулятор клінічного випадку “Болі в спині у молодої жінки”4.0
6.Симулятор клінічного випадку “Вагітність після реваскуляризації міокарду”4.5
7.Симулятор клінічного випадку “Вибір тривалості призначення ПАТТ після стентування коронарних артерій у молодої жінки”4.5
8.Симулятор клінічного випадку “Жінка з раптовим болем в серці”4.0
9.Симулятор клінічного випадку “Хронічний мієлолейкоз і жовтяниця”НЗ
10.Інтерактивний практичний тренінг “10 патернів електролітних порушень в практиці лікаря: розбір клінічних випадків”4.444
11. Інтерактивний розбір клінічної ситуації “Втрата свідомості та зміни на ЕКГ у коморбідного пацієнта”НЗ
НЗ – не застосовується, дані відсутні (збір даних відкрито)

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів  • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

  • Strength indicator

    Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
  • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380