Низький вольтаж QRS

LQRSV

Низький вольтаж QRS також називається попереджувальним знаком!

Низьковольтна електрокардіограма (ЕКГ) пов’язана з різними серцевими та несерцевими станами, а також з перекручуванням провідників та іншими проблемами електронного обладнання. Низька напруга QRS на ЕКГ створює проблеми з безперервним моніторингом серця, наприклад, помилкові тривоги про смертельну аритмію на центральних станціях моніторингу та загальні помилкові тривоги, тим самим сприяючи тривожній втомі. Низьковольтна ЕКГ може бути пов’язана з фізіологічними, анатомічними особливостями та станами.

Діагностичні критерії

Низький вольтаж QRS може бути діагностовано, коли:

 • Амплітуди всіх QRS у відведеннях від кінцівок < 5 мм; або
 • Амплітуди всіх комплексів QRS у прекардіальних відведеннях < 10 мм
Низький вольтаж амплітуди QRS можна визначити за критеріями, наведеними в таблиці.
Таблиця: Критерії вимірювання напруги на ЕКГ
Відведення від кінцівокПрекардіальні відведенняКритерії Carroll та співавтори
≤0.5 мВ у всіх відведеннях від кінцівок≤1.0 мВ у всіх прекардіальних відведенняхSV1 + RV5 або V6 < 1.5 мВ

Механізм

Низький вольтаж може з’являтися при:

 • Ефект збільшення шарів рідини, жиру або повітря між серцем і записуючим електродом
 • Втрата життєздатного міокарда
 • Дифузна інфільтрація або мікседематозне ураження серця

Причини

Найважливіша причина – масивний перикардіальний випіт, для якого характерна наступна тріада:

 • Низький вольтаж
 • Тахікардія
 • Електричні альтернації

Пацієнти з цією тріадою повинні бути негайно обстежені на предмет клінічних або ехокардіографічних ознак тампонади.

 • Рідина: Перикардіальний випіт; Плевральний випіт
 • Жир: Ожиріння
 • Повітря: Хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ), емфізема; пневмоторакс; Підшкірна емфізема
 • Інфільтративні/розлади сполучної тканини
  • Мікседема – важкий гіпотиреоз
  • Інфільтративні захворювання міокарда, тобто рестриктивні кардіоміопатії, спричинені інфільтративними/рестриктивними захворюваннями, такими як амілоїдна кардіоміопатія, саркоїдоз, гемохроматоз
  • Констриктивний перикардит
  • Склеродермія
 • Втрата життєздатного міокарда:
  • Масивне ураження/інфаркт міокарда
  • Попередній масивний ІМ
  • Термінальна стадія дилатаційної кардіоміопатії

Примітка! Якщо коефіцієнт посилення, зазначений зліва на ЕКГ, випадково зменшується, напруга буде хибно низькою (псевдонизька напруга). Індикатор повинен бути встановлений на амплітуду 10 мм.

Низька напруга QRS на ЕКГ (LQRSV) у відведеннях від кінцівок із нормальною прекардіальною амплітудою QRS або LQRSV у відведеннях кінцівок з високими комплексами QRS у прекардіальних відведеннях із поганим прогресуванням зубця R («тріада Гольдбергера», “Goldberger triad”) були описані у пацієнтів з дилатаційною кардіоміопатією.

Серцеві причини низького вольтажу QRS

 • Повторно перенесені інфаркти міокарда через відсутність та зниження генерації електрорушійної сили. Наявність низького вольтажу QRS спостерігаються у поєднанні з тяжкою постінфарктною дисинергією.
 • Інфільтративні кардіоміопатії (амілоїдоз), які виникають незважаючи на виражену гіпертрофію або дилатацію серця.
 • Міокардит асоціюється з низьким вольтажем QRS, що пов’язано з ураженими міоцитам, хоча позасерцеві причини також можуть сприяти LQRSV.
 • Зниження напруги QRS (не обов’язково LQRSV) слідує за зменшенням об’єму серця через різні патології, крововилив або гіповолемію («ефект Броді»).
 • Застій у легенях та/або периферичний набряк можуть сприяти LQRSV (див. нижче).
 • Великі опіки шкіри можуть призвести до гіповолемії та викликати LQRSV, хоча пов’язана з ними гіпоальбумінемія також може сприяти LQRSV.
 • Підвищення гематокриту призводить до LQRSV через зниження невідповідності питомого електричного опору внутрішньосерцевої маси крові та оточуючого міокарда, що послаблює радіальні сили деполяризації за ефектом Броді.

Перикардіальні причини низького вольтажу QRS

Механізм, який нібито є механізмом короткого замикання потенціалів серця, коли вони передаються на поверхню тіла.

 • Внутрішньоперикардіальний тиск, як при тампонаді, це основна причина LQRSV, поряд із запаленням. Однак затримки у відновленні LQRSV після перикардіоцентезу або полегшення тампонади свідчать про те, що зниження вольтажності QRS на ЕКГ при перикардиті/перикардіальному випоті/тампонаді є багатофакторним.
 • Електричні альтернації за наявності великого перикардіального випоту, часто з загрозливою тампонадою, пояснюється коливанням серця.
 • Потовщення перикарда при констриктивному перикардиті асоціюється з LQRSV; однак перикардектомія лише частково відновлює амплітуду QRS, що свідчить про те, що міокард також задіяно у розвиток LQRSV.

Екстракардіальні причини низького вольтажу QRS

Патологія органів і тканин, що оточують серце, впливає на передачу потенціалу серця на поверхню тіла з розвитком LQRSV.

У пацієнтів з хронічною обструктивною хворобою легень може розвиватися LQRSV, особливо у відведеннях кінцівок, через збільшення відстані серця/грудної стінки від гіпервентиляції легенів, яка, якщо її не компенсувати, може збільшити електричний імпеданс.

Крім того, пневмоперикард, пневмомедіастинум і пневмоторакс, особливо лівобічний, асоціюються з LQRSV. Набряк легенів і бронхолегеневий «лаваж» призводять до LQRSV через зниження легеневого імпедансу через збільшення вмісту води. Очікується, що пневмонія з обширними легеневими інфільтратами та респіраторним дистрес-синдромом у дорослих («мокрі легені») призведе до подібних результатів ЕКГ, хоча досі нічого такого не було описано. Плевральний випіт, особливо лівосторонній і за відсутності застійної серцевої недостатності, викликає LQRSV із зворотним співвідношенням між обсягом випоту та амплітудою комплексів QRS. Обширна підшкірна емфізема з ретро-пневмоперитонеумом та емфіземою середостіння асоціюється з LQRSV. Зміна положення серця та його взаємозв’язку з грудною стінкою впливає на LQRSV у деяких із вищеописаних станів. Ожиріння пов’язане з оборотним LQRSV.

Хоча LQRSV рідко зустрічається при гіпотиреозі за відсутності перикардіального випоту, було припущено, що гіпотиреоз сам по собі сприяє LQRSV.

Сепсис, деякі лікарські засоби (наприклад, нестероїдні протизапальні препарати та протидіабетичні тіазолідиндіони, легеневе серце, периопераційне введення рідинного навантаження, навіть при наявності нормальної функції лівого шлуночка, хронічна ниркова недостатність, особливо під час переддіабетичного стану, застійна серцева недостатність, печінкова недостатність, цироз та багато інших станів призводять до оборотного LQRSV.

Гіпоальбумінемія є одним з механізмів розвитку LQRSV, який завжди відзначається у дітей з квашіоркором, а не «атрофією міокарда», хоча низький об’єм серця та зменшення товщини та маси серця можуть сприяти LQRSV. Периферичний набряк також зменшує амплітуду зубців P і зубців T, а також тривалість зубців P, комплексів QRS та інтервалів QT.

Причини низького вольтажу QRS засновані на механізмі:

Серцеві причини LQRSV– Алкогольна кардіоміопатія
– Амілоїдоз
– Анасарка
– Дилатаційна кардіоміопатія
– Авітаміноз, серцеві захворювання
– Кардіоміопатії
– Хвороба Шагаса
– Дифузна ішемічна хвороба серця (багатосудинне ураження коронарних артерій)
– Хронічна серцева недостатність
– Констриктивний перикардит
– Дилатаційна кардіоміопатія
– Генералізований набряк і набряк ніг
– Ішемічна кардіоміопатія
– Перенесений інфаркт міокарда
– Міокардит
– Відторгнення після трансплантації серця
– Рестриктивна кардіоміопатія
– Склеродермія
– Саркоїдоз
Перикардіальні причини LQRSV– Тампонада
Екстракардіальні причини LQRSV– ХОЗЛ
– Емфізема
– Мікседема
– Ожиріння
– Гемохроматоз
– Гіпотермія
– Гіпотиреоз
– Перикардіальний випіт
– Пневмоторакс
Технічна помилка– Технічна помилка в налаштуваннях на ЕКГ апараті (чутливість повинна бути на рівні 10 мм/мВ)

Раніше Andrew O. Usoro та співавтори повідомиляли, що рівень смертності в осіб з LQRSV був майже вдвічі вищим ніж у тих, хто не мав LQRSV (51,1 проти 23,5 подій на 1000 людино-років, p <0,01).

Також читати:

Перикардити: симптоми, діагностика, лікування

Електричні альтернанти: типи, причини, діагностика та лікування

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Підписатися на наші сторінки:

Джерела:

 1. Cyrille NB, Goldsmith J, Alvarez J, Maurer MS. Prevalence and prognostic significance of low QRS voltage among the three main types of cardiac amyloidosis. The American journal of cardiology. 2014;114(7):1089-1093.
 2. Mussinelli R, Salinaro F, Alogna A, Boldrini M, Raimondi A, Musca F, Palladini G, Merlini G, Perlini S. Diagnostic and prognostic value of low QRS voltages in cardiac AL amyloidosis. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2013;18(3):271-280.
 3. Carroll JD, Gaasch WH, McAdam KP. Amyloid cardiomyopathy: characterization by a distinctive voltage/mass relation. The American journal of cardiology. 1982;49(1):9-13.
 4. Madias JE. Low QRS voltage and its causes. J Electrocardiol. 2008;41(6):498–500. doi:10.1016/j.jelectrocard.2008.06.021.
 5. Andrew O. Usoro, Natalie Bradford, Amit J. Shah, Elsayed Z. Soliman. Risk of Mortality in Individuals With Low QRS Voltage and Free of Cardiovascular Disease. Arrhythmias and conduction disturbances. 2014; Vol. 113(9): P.1514-1517. DOI:https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2014.02.006
 6. Kamath SA, Meo Neto Jde P, Canham RM, Uddin F, Toto KH, Nelson LL, Kaiser PA, de Lemos JA, Drazner MH. Low voltage on the electrocardiogram is a marker of disease severity and a risk factor for adverse outcomes in patients with heart failure due to systolic dysfunction. Am Heart J. 2006 Aug;152(2):355-61. doi: 10.1016/j.ahj.2005.12.021. PMID: 16875922. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16875922/
 7. Hannibal Gerard B. Interpretation of the Low-Voltage ECG. AACN Adv Crit Care (2014) 25 (1): 64–68.https://doi.org/10.4037/NCI.0000000000000001

Інтерактивний чек-лист ОСКІ/OSCE «Надання невідкладної допомоги пацієнту з болем у грудях – Гострий коронарний синдром з елевацією сегменту ST та його еквіваленти»

Loading...

1. Початок консультації

2. Доступність дефібрилятора

3. З’ясування основної скарги

4. Деталізація основної скарги

5. Збір анамнестичних даних

6. Фізикальне обстеження

7. Забезпечення інтравенозного доступу

8. Реєстрація 12-канальної ЕКГ

9. Експрес-тест для визначення серцевого тропоніну, міоглобіну, КФК-МВ за можливістю

10. Встановлення попереднього діагнозу

11. Медикаментозна терапія (базова)

12. Оцінка часу двері-балон (вибір подальшої тактики реперфузійної терапії, спрямованої на якнайшвидше відновлення коронарного кровотоку в інфаркт-залежній артерії)

13. Дзвінок у найближчий реперфузійний центр

14. Надання відповідного інгібітора P2Y12 рецепторів в залежності від обраної стратегії репефузійної терапії

15. Проведення тромболітичної терапії за потребою

16. Транспортування у найближчий реперфузійний центр

Всього: 0 / 59
Додаткові матеріали: https://clincasequest.academy/acs-st-elevation-osce-guide/ https://clincasequest.academy/chest-pain-history-taking/ https://clincasequest.academy/chest-pain/ https://clincasequest.academy/fourth-universal-definition-of-myocardial-infarction/ https://clincasequest.academy/pericarditis/ https://clincasequest.academy/stephen-smiths-formula/ https://clincasequest.academy/early-repolarization-syndrome/ https://clincasequest.academy/brugada-syndrome/ https://clincasequest.academy/wellens-syndrome/ https://clincasequest.academy/aslangers-pattern/…
Докадніше

Декстрокардія

Декстрокардія ‒ це рідкісна вроджена аномалія, при якій серце розташоване в правій половині грудної клітки….

Докадніше
Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

 • Strength indicator

  Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
 • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380