Шкала HEART для оцінки серйозних кардіальних подій онлайн калькулятор

Шкала HEART прогнозує 6-тижневий ризик серйозної кардіальної події. Під серйозною несприятливою кардіальною подією малися на увазі смертність від усіх причин, інфаркт міокарда або коронарна реваскуляризація.

Анамнез:
Наприклад, загрудинний біль, тиснучі болі, іррадіація в щелепи/ліве плече/руки, тривалістю 5-15 хв, ініційована фізичними навантаженнями/холодом/емоціями, що супроводжується потовиділенням, нудотою/блюванням, реакція на нітрати протягом декількох хвилин, пацієнт відчуває симптоми. Ознаки болю в грудях низького ризику включають: добре локалізований, гострий, без навантаження, без потовиділення, без нудоти або блювоти і відтворюється при пальпації

Невелика підозра
Помірна підозра
Висока підозра

ЕКГ
1 бал: немає відхилення сегмента ST, але є БЛНПГ, ГЛШ, зміни реполяризації (наприклад, дигоксин); 2 бали: відхилення ST не пов’язане з БЛНПГ, ГЛШ або дигоксином

Норма
Неспецифічне порушення реполяризації
Значне відхилення сегмента ST

Вік:
<45
45-64
≥65


Фактори ризику: гіпертонія, гіперхолестеринемія, СД, ожиріння (ІМТ> 30 кг/м²), куріння (в даний час або відмова від куріння ≤3 міс.), позитивний сімейний анамнез (один з батьків, або брат чи сестра з ССЗ до 65 років); атеросклеротичне захворювання: перенесений ІМ, ЧКВ/АКШ, цереброваскулярні порушення/ТІА або захворювання периферичних артерій

Немає встановлених факторів ризику
1-2 фактори ризику
≥3 факторів ризику або наявність атеросклеротичного захворювання в анамнезі

Вихідний тропонин:
Використовуйте локальні результати аналізів чутливості тропоніну і відповідні порогові значення

≤нормальних значень
1-3 × межі нормальних значень
> 3 × меж нормальних значеньСума балів пацієнта Діапазон значень Інтерпретація
0 0 0

Абревіатура HEART – це скорочення від його складових: History, EСG, Age, Risk factors, troponin (анамнез, ЕКГ, вік, фактори ризику та тропонин). При оцінці кожного з цих параметрів присуджується 0, 1 або 2 бали.

Проведення оцінки за шкалою HEART може бути виконано у всіх пацієнтів відділення невідкладної допомоги з недиференційованим болем в грудній клітці з підозрою на ГКС.

Оцінка за шкалою HEART допомагає фахівцям з невідкладної допомоги провести стратифікацію ризику у пацієнтів з болем у грудях на групи низького, середнього і високого ризику. Дана шкала оцінки виявляє пацієнтів з більш високим ризиком розвитку серйозної несприятливої кардіальної події (смертність від усіх причин, інфаркт міокарда або коронарна реваскуляризація) протягом наступних 6 тижнів.

При оцінці за шкалою HEART виконується підсумовування обраних балів:

Анамнез
Наприклад, загрудинний біль, тиснучі болі, іррадіація в щелепи/ліве плече/руки, тривалістю 5-15 хв, ініційований фізичними навантаженнями/холодом/емоціями, що супроводжується потовиділенням, нудотою/блюванням, реакція на нітрати протягом декількох хвилин, пацієнт відчуває симптоми. Ознаки болю в грудях низького ризику включають: добре локалізований, гострий, без навантаження, без потовиділення, без нудоти або блювоти і відтворюється при пальпації
Невелика підозра0
 Помірна підозра+1
 Висока підозра+2
ЕКГ
1 бал: немає відхилення сегмента ST, але є БЛНПГ, ГЛШ, зміни реполяризації (наприклад, дигоксин); 2 бали: відхилення ST не пов’язане з БЛНПГ, ГЛШ або дигоксином
Норма0
 Неспецифічне порушення реполяризації+1
 Значне відхилення сегмента ST+2
Вік<450
 45-64+1
 ≥65+2
Фактори ризику
Фактори ризику: гіпертонія, гіперхолестеринемія, СД, ожиріння (ІМТ> 30 кг/м²), куріння (в даний час або відмова від куріння ≤3 міс.), позитивний сімейний анамнез (один з батьків, або брат чи сестра з ССЗ до 65 років); атеросклеротичне захворювання: перенесений ІМ, ЧКВ/АКШ, цереброваскулярні порушення/ТІА або захворювання периферичних артерій
Немає встановлених факторів ризику0
 1-2 фактори ризику+1
 ≥3 факторів ризику або наявність атеросклеротичного захворювання в анамнезі+2
Вихідний тропонин
Використовуйте локальні результати аналізів чутливості тропоніну і відповідні порогові значення
≤ нормальних значень0
 1-3 × межі нормальних значень+1
 > 3 × меж нормальних значень+2

При проведенні оцінки за шкалою HEART пацієнтів стратифікують за категоріями низького, середнього і високого ризику, допомагаючи в сортуванні пацієнтів при наданні допомоги, приводячи до кращого використання ресурсів, більш короткого перебування в стаціонарі і відділенні невідкладної терапії для пацієнтів з низьким ризиком і більш раннім втручанням для пацієнтів з помірним і високим ризиком.

 0 балів1 бал2 бали
Анамнез1Невелика підозраПомірна підозраВисока підозра
ЕКГНормаНеспецифічне порушення реполярізаціі2Значне відхилення сегмента ST3
Вік (років)<4545-64≥65
Фактори ризика4Немає встановлених факторів ризику1-2 фактори ризику≥3 факторів ризику або наявність атеросклеротичного захворювання в анамнезі
Вихідний тропонин5≤ нормальна межа1-3 × нормальна межа> 3 × нормальна межа

1 – Наприклад, загрудинний біль, тиснучі болі, іррадіація в щелепи/ліве плече/руки, тривалістю 5-15 хв, ініційований фізичними навантаженнями/холодом/емоціями, що супроводжується потовиділенням, нудотою/блюванням, реакція на нітрати протягом декількох хвилин, пацієнт відчуває симптоми. Ознаки болю в грудях низького ризику включають: добре локалізований, гострий, без навантаження, без потовиділення, без нудоти або блювоти і відтворюється при пальпації.
2 – БЛНПГ, типові зміни, які передбачають ГЛШ, порушення реполяризації, які передбачають дигоксин, незмінні відомі порушення реполяризації.
3 – Значне відхилення сегмента ST без БЛНПГ, ГЛШ або дигоксину.
4 – АГ, гіперхолестеринемія, СД, ожиріння (ІМТ> 30 кг/м²), куріння (в даний час або відмова від куріння ≤3 міс.), позитивний сімейний анамнез (
один з батьків, або брат чи сестра з ССЗ до 65 років).
5 – Використовуйте місцеві регулярні аналізи чутливості тропоніну і відповідні порогові значення.

Результати та їх інтерпретація:

Діапазон значеньРизик несприятливої кардіальної подіїІнтерпретація
Бали 0–30,9–1,7%У дослідженні оцінки HEART ці пацієнти були виписані (0,99% в ретроспективному дослідженні, 1,7% в проспективному дослідженні)
Бали 4–612–16,6%У дослідженні оцінки HEART ці пацієнти були госпіталізовані (11,6% ретроспективно, 16,6% проспективно)
Бали≥750-65%У дослідженні оцінки HEART ці пацієнти були кандидатами на ранні інвазивні заходи (65,2% ретроспективно, 50,1% проспективно)

Увага! Дану шкалу можна використовувати у пацієнтів старше 21 років з симптомами, характерними для ГКС.

Шкалу HEART не рекомендовано використовувати при новій елевації сегмента ST ≥1 мм або інших нових змінах ЕКГ, гіпотонії, очікуваній тривалості життя менше 1 року або некардіальному соматичному/хірургічному/психіатричному захворюванні, яке, на думку лікаря, вимагає госпіталізації.

Іноді шкалу HEART порівнюють з оцінкою за шкалою TIMI для нестабільної стенокардії/NSTEMI і Шкалою ризику ГКС GRACE (попередні оцінки ГКС), але зазначені системи оцінок відрізняються від HEART тим, що вони вимірюють ризик смерті для пацієнтів з діагностованим ГКС.

Система оцінки за шкалою HEART перевершує шкалу оцінки TIMI у пацієнтів з нестабільною стенокардією/NSTEMI, дозволяючи достовірно виявляти пацієнтів з групи низького ризику.

Найбільш широко шкала валідована для визначення тропоніну зі звичайною чутливістю, хоча недавно була також вивчена при використанні тропоніну з високою чутливістю (Ljung, 2019).

Деякі експерти рекомендують використовувати лікарям швидкої допомоги показник HEART замість показників TIMI або GRACE для стратифікації ризику у пацієнтів відділення невідкладної допомоги з можливими кардіальним скаргами.

Доказова база

Шкала оцінки HEART була спочатку розроблена Backus et. al (2008) для когорти з 122 пацієнтів з болем у грудях в умовах відділення невідкладної допомоги. У дослідження були включені всі пацієнти, які надійшли у відділення невідкладної допомоги через біль у грудях, незалежно від віку, догоспітальних припущень і попереднього лікування. З нього виключені пацієнти з болем у грудях і значною елевацією сегмента ST. Кінцевими точками в цьому дослідженні були гострий інфаркт міокарда (ГІМ), черезшкірне коронарне втручання (ЧКВ), аортокоронарне шунтування (АКШ) і смерть. Значення HEART від 0 до 3 балів відповідає ризику 2,5% для будь-якої кінцевої точки і тому використовувалося для підтвердження виписки з відділення невідкладної допомоги. І навпаки, оцінка 4-6 балів визначає ризик 20,3%, що означає необхідність госпіталізації для клінічного спостереження. ≥7 балів має ризик 72,7% і підтверджує необхідність ранніх інвазивних стратегій.

У ретроспективному багатоцентровому валідаційному дослідженні, також проведеному Backus et al. (2010), брали участь 880 пацієнтів з болем у грудях. Вивчені первинні кінцеві точки були такими ж, як і у вихідному дослідженні. 158 пацієнтів (17,95%) досягли первинної кінцевої точки. З 303 пацієнтів із значенням HEART від 0 до 3 у трьох (0,99%) була серйозна несприятлива кардіальна подія. У 413 пацієнтів з оцінками від 4 до 6 48 випадків (11,6%) привели до серйозних несприятливих кардіальних подій, а при значенні за шкалою HEART від 7 до 10 серйозну несприятливу кардіальну подію було виявлено в 107/164 випадках (65,2 %).

Backus et al. зовні підтвердили оцінку HEART в проспективному багатоцентровому дослідженні в 2013 році. У дослідженні взяли участь 2440 пацієнтів з болем у грудях в 10 відділеннях невідкладної допомоги в Нідерландах. Первинною кінцевою точкою було виникнення будь-якої серйозної несприятливої кардіальної події протягом 6 тижнів. Показники оцінки HEART також порівнювалися з показниками оцінки TIMI для нестабільної стенокардії/NSTEMI і Шкалою ризику ГКС GRACE. У групі низького ризику (0-3 бали) у 15/870 (1,7%) пацієнтів було виявлено серйозну несприятливу кардіальну подію. У пацієнтів з показником HEART 4-6 балів серйозна несприятлива кардіальна подія була діагностована у 183/1101 (16,6%). У пацієнтів з високими показниками HEART (значення 7-10) серйозна несприятлива кардіальна подія мала місце у 50,1%. C-статистика показника HEART (0,83) була значно вищою, ніж c-статистика TIMI (0,75) і GRACE (0,70) відповідно (p <0,0001).

Poldervaart et al. (2017) вивчали показник HEART в рандомізованому дослідженні ступеневого кластера з метою вимірювання як результатів, так і використання ресурсів охорони здоров’я. У дослідження були включені дев’ять голандських лікарень, яким було доручено почати звичайну допомогу при оцінці пацієнтів з болем у грудях. Кожні шість тижнів одна лікарня була рандомно призначена для використання шкали HEART для оцінки пацієнтів з болем у грудях. Всього було включено 3648 пацієнтів (1827 отримували звичайну допомогу і 1821 отримували допомогу з урахуванням HEART). Дослідження показало, що шеститижнева частота серйозних несприятливих кардіальних подій при використанні шкали HEART була на 1,3% нижче, ніж при звичайній допомозі, але не було статистично значущих відмінностей в ранній виписці, повторній госпіталізації, повторних відвідинах відділення невідкладної допомоги, амбулаторних відвідуваннях або відвідинах терапевтів.

Недавні дослідження порівняли показник HEART з іншими правилами прийняття клінічних рішень щодо їх здатності безпечно виявляти пацієнтів з низьким рівнем ризику. Дослідження Poldervaart et al. (2017), що порівнює показник HEART з показниками TIMI і GRACE, показало, що показник HEART перевершує інші при виявленні пацієнтів з низьким ризиком, при цьому частота серйозних несприятливих кардіальних подій в групі низького ризику складає всього 0,8%.

Крім того, Nieuwets et al. (2016) порівняли показник HEART з показником TIMI щодо виявлення пацієнтів з низьким ризиком без шкоди для безпеки, а також оцінки очікуваного зниження витрат. Вони виявили, що оцінка HEART виявила більшу кількість пацієнтів з низьким ризиком в порівнянні з оцінкою TIMI, що призвело б до потенційної економії витрат в розмірі 64 107 євро (~ 76 000 доларів США) при використанні порогових значень оцінки HEART, в порівнянні з 14 670 євро (~ 17 000 доларів США) для TIMI.

Програма HEART Pathway, розроблена Mahler et al. (2015), об’єднала показник оцінки HEART з 0- і 3-годинними тестами на серцевий тропонін в допомогу при ухваленні рішення для виявлення пацієнтів відділення невідкладної допомоги, для яких безпечна рання виписка. Дослідження показало, що програма HEART Pathway скоротила тривалість перебування в лікарні на 12 годин, зменшила об’єктивне кардіологічне обстеження на 12% і збільшила ранні виписки на 21%. У пацієнтів, яким була показана рання виписка, протягом 30 днів не спостерігалося серйозних несприятливих кардіальних подій. Слід зазначити, що в цьому дослідженні (і в вихідних дослідженнях за шкалою HEART) проводилося визначення звичайного серцевого тропоніну.

Література:
Six AJ, Backus BE, Kelder JC. Chest pain in the emergency room: value of the HEART score. Neth Heart J. 2008;16(6):191-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2442661/
Backus BE, Six AJ, Kelder JC, et al. Chest pain in the emergency room: a multicenter validation of the HEART Score. Crit Pathw Cardiol. 2010;9(3):164-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20802272/
Backus BE, Six AJ, Kelder JC, et al. A prospective validation of the HEART score for chest pain patients at the emergency department. Int J Cardiol. 2013;168(3):2153-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23465250/
Stopyra JP, Riley RF, Hiestand BC, et al. The HEART Pathway Randomized Controlled Trial One Year Outcomes. Acad Emerg Med. 2018; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29920834/
Ljung L, Lindahl B, Eggers KM, et al. A Rule-Out Strategy Based on High-Sensitivity Troponin and HEART Score Reduces Hospital Admissions. Ann Emerg Med. 2019;73(5):491-499. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30661856/
Mahler SA, Riley RF, Hiestand BC, et al. The HEART Pathway randomized trial: identifying emergency department patients with acute chest pain for early discharge. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2015;8(2):195-203. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25737484/
Nieuwets A, Poldervaart JM, Reitsma JB, et al. Medical consumption compared for TIMI and HEART score in chest pain patients at the emergency department: a retrospective cost analysis. BMJ Open. 2016;6(6):e010694. https://bmjopen.bmj.com/content/6/6/e010694
Poldervaart JM, Langedijk M, Backus BE, et al. Comparison of the GRACE, HEART and TIMI score to predict major adverse cardiac events in chest pain patients at the emergency department. Int J Cardiol. 2017;227:656-661. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27810290/
Poldervaart JM, Reitsma JB, Backus BE, et al. Effect of Using the HEART Score in Patients With Chest Pain in the Emergency Department: A Stepped-Wedge, Cluster Randomized Trial. Ann Intern Med. 2017. https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M16-1600


Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів  • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

  • Strength indicator

    Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
  • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380