Модель термінальної стадії захворювання печінки за оцінкою MELD для пацієнтів віком від 12 років: Онлайн калькулятор

Оцінка MELD (Model For End-Stage Liver Disease, модель термінальної стадії захворювання печінки для пацієнтів віком від 12 років і старше) стратифікує тяжкість термінальної стадії захворювання печінки для планування трансплантації печінки.

NB! Перед використанням даної прогностичної шкали переконайтеся, що Вашому пацієнтові понад 12 років!

Давність показників, включених в оцінку, не повинна бути більше 48 годин.

Додаткові правила:

 • Якщо білірубін, креатинін або МНО <1,0, використовуйте 1,0.
 • Якщо будь-що з наступного вірно, використовуйте креатинін 4.0:
  • Креатинін > 4,0
  • ≥ 2 процедури діалізу протягом попередніх 7 днів
  • 24 години безперервного вено-венозного гемодіалізу протягом попередніх 7 днів.
 • Якщо Na < 125 ммоль/л, використовуйте 125. Якщо Na > 137 ммоль/л, використовуйте 137.
 • Максимальний бал MELD = 40.
Loading...

Або постійний вено-венозний гемодіаліз протягом ≥24 годин за останній тиждень

Креатинін

Cr > 4.0 мг/дл автоматично надається значення 4.0

Cr > 4,0 мг/дл автоматично надається значення 4,0

Білірубін

МНВ

Натрій


* Обов'язкові поля


Прогнозування смертності при таких ситуаціях:

 • після транс’югулярного внутрішньопечінкового портосистемного шунтування (TIPS)
 • у пацієнтів з цирозом, які перенесли хірургічні втручання без трансплантації
 • гострому алкогольному гепатиті
 • гострій кровотечі з варикозно розширених вен.

Також оцінка MELD дозволяє прогнозувати тримісячне виживання пацієнтів (вік 12+) з цирозом печінки.

Оцінка за шкалою MELD (Model For End-Stage Liver Disease, модель термінальної стадії захворювання печінки для пацієнтів віком від 12 років) базується на оцінці наступних параметрів:

 • Перебування на діалізі не менше двох разів за останній тиждень
 • Креатинін > 4,0 мг/дл (> 354 мкмоль/л)
 • Білірубін
 • МНВ
 • Натрій

Бали варіюють від 6 до 40, причому більш високі бали корелюють зі збільшенням тяжкості дисфункції печінки та більш високою тримісячною смертністю.

Згідно з переглядом OPTN, січень 2016 р. формула для оцінки MELD

Пацієнти, яким ≥ 12 років, отримують початковий бал MELD (i), що дорівнює:

MELD(i) = 0.957 × ln(креатинін) + 0.378 × ln(білірубін) + 1.120 × ln(МНВ) + 0.643

Потім необхідно округлити отримане значення до десяткового знаку після коми та помножити на 10.

Якщо MELD (i)> 11, необхідно виконати додатковий розрахунок MELD так:
MELD = MELD(i) + 1.32 × (137 – Na) – [0.033 × MELD(i) × (137 – Na)]

При балах MELD (i) менше 11 корекція вмісту натрію у сироватці не потрібна.

Додаткові правила:

 • Якщо білірубін, креатинін (мг/дл) або МНВ <1,0, використовуйте 1,0.
 • Якщо будь-що з наступного вірно, використовуйте креатинін 4.0:
  • креатинін > 4,0
  • ≥ 2 процедури діалізу протягом попередніх 7 днів
  • 24 години безперервного вено-венозного гемодіалізу протягом попередніх 7 днів.
 • Якщо Na < 125 ммоль/л, використовуйте 125. Якщо Na > 137 ммоль/л, використовуйте 137.
 • Максимальний бал MELD=40.

Інтерпретація:

Оцінка MELDСмертність
≤91.9%
10–196.0%
20–2919.6%
30–3952.6%
≥4071.3%

У січні 2016 року ця шкала оцінки була оновлена ​​і тепер додатково включає рівень натрію у сироватці.

Давність показників, включених в оцінку, не повинна бути більше 48 годин.

Шкала MELD може застосовуватись у будь-якого пацієнта з термінальною стадією захворювання печінки незалежно від етіології цирозу.

Оцінка MELD має періодично переглядатись, оскільки вона змінюється зі зміною лабораторних показників.

Необхідно розглянути можливість направлення до гепатолога або центр трансплантації печінки пацієнтів з показником MELD ≥10.

До цього часу немає змін щодо оцінки пацієнтів, які приймають антикоагулянти (враховуючи, що їх МНВ може бути підвищено).

Усі пацієнти з цирозом повинні періодично проходити скринінг на гепатоцелюлярну карциному з використанням сироваткового альфа-фетопротеїну (AFP) та за допомогою відповідної візуалізації, також повинен проводитись скринінг на «стандартні виключення MELD».

Деякі стани є стандартними виключеннями MELD:

 • гепатоцелюлярна карцинома
 • гепатопульмональний синдром
 • портопульмональна гіпертензія
 • сімейна амілоїдна полінейропатія
 • первинна гіпероксалурія
 • муковісцидоз
 • холангіокарцинома кореня грудної клітки
 • тромбоз печінкової артерії.

Наступним станам автоматично присвоюється бал MELD, що дорівнює 22 (28 у разі гіпероксалурії), зі збільшенням на 10% кожні 3 місяці з моменту встановлення діагнозу.

 • Гепатоцелюлярна карцинома (ГЦК) з одним осередком від 2 до 5 см або двома-трьома вогнищами менше 3 см (Міланські критерії) за відсутності судинної інвазії або позапечінкового захворювання.
 • Гепатопульмональний синдром із PaO2 < 60 мм рт. ст. в приміщенні.
 • Портопульмональна гіпертензія із середнім тиском в легеневій артерії > 25 мм рт. ст. у спокої, але підтримуваним лише на рівні <35 мм рт.
 • Тромбоз печінкової артерії через 7-14 днів після трансплантації печінки.
 • Сімейна амілоїдна полінейропатія, діагностована шляхом ідентифікації мутації гена транстиретину (TTR) за допомогою аналізу ДНК або мас-спектрометрії у зразку біопсії та підтвердження відкладення амілоїду у ураженому органі.
 • Первинна гіпероксалурія з ознаками дефіциту аланінгліоксілат амінотрансферази (цим пацієнтам потрібна комбінована трансплантація печінки та нирок).
 • Муковісцидоз з ОФВ1 (об’єм форсованого видиху за 1 секунду) <40%.
 • Хілярна холангіокарцинома.

Одним із критеріїв виключення для вихідного набору даних була відсутність гострих оборотних станів, таких як спонтанний бактеріальний перитоніт або преренальна азотемія, вторинна по відношенню до зневоднення.

На думку авторів, оцінка має застосовуватись лише після лікування цих оборотних станів.

Оцінка MELD була широко вивчена та підтверджена.

У лютому 2002 року MELD була прийнята Об’єднаною мережею спільного використання органів (UNOS, США) для визначення пріоритетності пацієнтів, які чекають на трансплантацію печінки в Сполучених Штатах, замінивши шкалу Чайлд-П’ю.

MELD був спочатку розроблений у 2001 році дослідниками з клініки Mейo для оцінки виживання 231 пацієнта, який переніс планове транс’югулярне внутрішньопечінкове портосистемне шунтування (TIPS), і, таким чином, була створена оцінка «Mayo End Stage Disease (MELD)».

На додаток до білірубіну в сироватці, рівнях креатиніну та МНВ, етіологія захворювання печінки була включена, але згодом видалена через складність оцінки ризику у пацієнтів із множинними причинами захворювання печінки. Пізніше назва була змінена на модель термінальної стадії захворювання печінки.

2002 року Об’єднана мережа спільного використання органів (UNOS, США) почала використовувати модифіковану версію шкали MELD для визначення пріоритетності пацієнтів у списках очікування ортотопічної трансплантації печінки. MELD була проспективно підтверджена у 2003 р. Wiesner et al у 3437 пацієнтів, які чекають на трансплантацію.

Подальші дослідження показали, що MELD можна використовувати для прогнозування короткострокового ризику смерті у пацієнтів з цирозом печінки з такими ускладненнями, як кровотеча з варикозно розширених вен, спонтанний бактеріальний перитоніт, гостра печінкова недостатність та алкогольний гепатит. Її також можна використовувати для передопераційної оцінки цирозів, що піддаються операції без трансплантації, а також у пацієнтів із ГЦК, які не є кандидатами на трансплантацію.

У 2006 році група та конференція з вивчення винятків MELD (MESSAGE) розробили Посібник із винятків MELD для пацієнтів, які перенесли трансплантацію, смертність яких не була точно передбачена стандартною формулою MELD.

У березні 2007 року Kamath et al. повідомили, що хоча MELD має можливість ранжувати пацієнтів з цирозом печінки відповідно до короткострокової смертності, вона не є абсолютно універсальною оцінкою, оскільки виживання точно не прогнозується у 15-20% пацієнтів, і важливо розуміти при оцінці ризиків дане обмеження.

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Підписатися на наші сторінки:

Література

 1. Kamath PS, Wiesner RH, Malinchoc M, Kremers W, Therneau TM, Kosberg CL, D’Amico G, Dickson ER, Kim WR. A model to predict survival in patients with end-stage liver disease. Hepatology. 2001 Feb;33(2):464-70. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11172350/
 2. Wiesner R, United Network for Organ Sharing Liver Disease Severity Score Committee, et al. Model for end-stage liver disease (MELD) and allocation of donor livers.Gastroenterology. 2003 Jan;124(1):91-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12512033/
 3. Kremers WK, van IJperen M, Kim WR, Freeman RB, Harper AM, Kamath PS, Wiesner RH. MELD score as a predictor of pretransplant and posttransplant survival in OPTN/UNOS, США status 1 patients. Hepatology. 2004 Mar;39(3):764-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14999695/
 4. Kamath PS, Kim WR; Advanced Liver Disease Study Group. The model for end-stage liver disease (MELD).Hepatology. 2007 Mar;45(3):797-805. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17326206/
 5. OPTN 2016 MELD Policy Changes https://optn.transplant.hrsa.gov/news/meld-serum-sodium-policy-changes/
 6. Freeman RB Jr, Gish RG, Harper A, Davis GL, Vierling J, Lieblein L, Klintmalm G, Blazek J, Hunter R, Punch J. Model for end-stage liver disease (MELD) exception guidelines: results and recommendations from the MELD Exception Study Group and Conference (MESSAGE) for the approval of patients who need liver transplantation with diseases not considered by the standard MELD formula.Liver Transpl. 2006;12(12 Suppl 3):S128. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17123284/

Читайте також:

Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

 • Strength indicator

  Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
 • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380