Критерії Сгарбосси для діагностики інфаркту міокарда при блокаді лівої ніжки пучка Гіса

Критерії Сгарбосса діагностика інфаркту при БЛНПГ

Порушення внутрішньошлуночкової провідності в значній мірі ускладнюють інтерпретацію ЕКГ при ГКС, а також виявлення динаміки. Саме правильна діагностика ГКС в перші години може бути ключовою для постановки діагнозу, вибору тактики ведення хворих. У 1996 році Сгарбоссою були розроблені ЕКГ критерії, що підвищують точність діагностики інфаркту міокарда у пацієнтів з блокадою ЛНПГ на підставі ретроспективного аналізу ЕКГ пацієнтів, включених у дослідження GUSTO-I.

Конкордантна елевація ST> 1 мм у відведеннях з позитивним комплексом QRS:
Ні
Так

Конкордантна з комплексом QRS депресія ST> 1 мм у V1-V3:
Ні
Так

Виражена дискордантна елевація (або депресія) ST ≥ 5 мм у відведеннях з негативним QRS
У пропорції до попереднього зубця S (або зубця R), що визначається як 1) не менше 1 мм підйому (або депресії) ST ТА 2) відношенням ST / S ≤ -0,25:

Ні
ТакКількість балів Діапазон значень Клінічна порада
0 0 0

Критерії Сгарбосси, Сгарбосса, Sgarbossa, ім, інфаркт міокарда, блокада ЛНПГ, БЛНПГ, пучка гіса, блокада лівої пучковой гілки, калькулятор, онлайн калькулятор, медичний калькулятор

Для порівняння типові зміни при блокаді ЛНПГ та ритмі пейсмекеру. ST і T направлені у напрямку, протилежному основному вектору QRS:

Критерії Сгарбосси – це критерії діагностики гострого ІМ у пацієнтів з попередньою блокадою лівої ніжки пучка Гіса.

Приблизно у 1 пацієнта з 200 з ІМ виявляється блокада ЛНПГ. Критерії Сгарбосси – це загальноприйнята оцінка щодо визначення чи є ІМ при блокаді ЛНПГ.

Проводиться підсумовування зазначених балів.

Конкордантна елевація ST> 1 мм у відведеннях з позитивним комплексом QRS+5
Конкордантна депресія ST> 1 мм у V1-V3+3
Виражена дискордантна елевація (або депресія) ≥ 5 мм ST у відведеннях з негативним QRS
У пропорції до попереднього зубця S (або зубця R), що визначається як 1) не менше 1 мм підйому (або депресії) ST ТА 2) відношенням ST / S ≤ -0,25
+2
Кількість балівДіапазон значеньКлінічна порада
 0-2 балиУ вихідних умовах Сгарбосси оцінка <3 зазвичай не вважається діагностикою гострого ІМ, але в той же час також не виключає наявності гострого інфаркту міокарда. Рекомендовані повторна реєстрація ЕКГ і визначення маркерів ушкодження міокарда, а також консультація кардіолога.

NB! Модифіковані критерії Сгарбосси (в яких змінений третій критерій) не використовують бальну оцінку, оцінка є позитивною при виконанні будь-якого одного критерію.
 ≥3 балівЗначення 3 або більше відповідає 90% специфічності діагностики ІМ.

NB! Модифіковані критерії Сгарбосси (в яких змінений третій критерій) не використовують бальну оцінку, оцінка є позитивною при виконанні будь-якого одного критерію.

Значення 3 або більше відповідає 90% специфічності діагностики ІМ, але недостатньо чутливе (36%). Таким чином, слід брати до уваги позитивну оцінку, але більш низька оцінка сама по собі не може виключити ІМ – зберігайте високий індекс підозрілості, якщо показник відповідає ІМ.

0-2 балів. У вихідних умовах Сгарбосси оцінка <3 зазвичай не вважається діагностикою гострого ІМ, але також не виключає ІМ. Відносно пацієнтів можуть бути корисні повторні ЕКГ і серцеві ферменти, а також консультація кардіолога.

NB! Модифіковані критерії Сгарбосси (в яких змінено третій критерій) не використовують систему балів, вона позитивна, якщо виконується будь-який один критерій.

У рекомендаціях ACC/AHA 2013 року були переглянуті попередні рекомендації щодо проведення ПКВ у осіб з БЛНПГ. Блокада ЛНПГ, що виникла вперше (свіжа блокада), як еквівалент STEMI, була виключена із показань до реперфузійної терапії.

Критерії Сгарбосси не виключають інфаркт міокарда у пацієнтів з раніше існуючою блокадою ЛНПГ (вони недостатньо чутливі), однак результат ≥ 3 балів у пацієнтів специфічний для ІМ.

Література:
1. Sgarbossa EB, Pinski SL, Barbagelata A, Underwood DA, Gates KB, Topol EJ, Califf RM, Wagner GS. Electrocardiographic diagnosis of evolving acute myocardial infarction in the presence of left bundle-branch block. GUSTO-1 (Global Utilization of Streptokinase and Tissue Plasminogen Activator for Occluded Coronary Arteries) Investigators. N Engl J Med. 1996 Feb 22;334(8):481-7. Erratum in: N Engl J Med 1996 Apr 4;334(14):931. PubMed PMID: 8559200. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8559200/?dopt=Abstract
2. Smith SW, Dodd KW, Henry TD, Dvorak DM, Pearce LA. Diagnosis of ST-elevation myocardial infarction in the presence of left bundle branch block with the ST-elevation to S-wave ratio in a modified Sgarbossa rule. Ann Emerg Med. 2012 Dec;60(6):766-76. doi: 10.1016/j.annemergmed.2012.07.119. Epub 2012 Aug 31. Erratum in: Ann Emerg Med. 2013 Oct;62(4):302. PubMed PMID: 22939607. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22939607/
3. Cai Q, Mehta N, Sgarbossa EB, Pinski SL, Wagner GS, Califf RM, Barbagelata A. The left bundle-branch block puzzle in the 2013 ST-elevation myocardial infarction guideline: from falsely declaring emergency to denying reperfusion in a high-risk population. Are the Sgarbossa Criteria ready for prime time? Am Heart J. 2013 Sep;166(3):409-13. doi: 10.1016/j.ahj.2013.03.032. Epub 2013 Aug 6. PubMed PMID: 24016487. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24016487/

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Базова оцінка серцево-судинного ризику у онкологічних хворих, яким призначено кардіотоксичне лікування раку (хіміотерапія антрациклінами) – Онлайн калькулятор

Базова оцінка серцево-судинного ризику у онкологічних хворих, яким призначено кардіотоксичне лікування раку (хіміотерапія антрациклінами) від…

Детальніше

Індекс коморбідності Чарлсона (Charlson Comorbidity Index, CCI) Онлайн калькулятор

Індекс коморбідності Чарлсона прогнозує 10-річну виживаність у пацієнтів із кількома супутніми захворюваннями.

Loading...

Анамнез певного або ймовірного ІМ (зміни ЕКГ та/або зміни ферментів)

Нічна задишка при фізичному навантаженні або пароксизмальна задишка у відповідь на дигіталіс, діуретики або засоби, що знижують постнавантаження

Переміжна кульгавість або перенесене шунтування з приводу хронічної артеріальної недостатності, гангрена в анамнезі або гостра артеріальна недостатність, нелікована грудна або черевна аневризму (≥6 см)

Анамнез порушення мозкового кровообігу з незначними або відсутніми резидуальними та транзиторними ішемічними атаками

Хронічний когнітивний дефіцит

Будь-яке лікування виразкової хвороби або виразкова кровотеча в анамнезі

Тяжка = цироз та портальна гіпертензія з варикозною кровотечею в анамнезі, середня = цироз та портальна гіпертензія, але без варикозної кровотечі в анамнезі, легка = хронічний гепатит (або цироз печінки без портальної гіпертензії)

Тяжка = на діалізі, стан після трансплантації нирки, уремія, середня = креатинін >3 мг/дл (0,27 ммоль/л)


* Обов'язкові поля
Детальніше

Діагностичні критерії множинної мієломи – Онлайн калькулятор

Loading...

≥1 з наступного (A або B):

≥1 подія, що визначає мієлому (C1 або C2)


* Обов'язкові поля
Для оцінки діагностичних критеріїв множинної мієломи необхідно вибрати відповідні критерії: ≥1 з…
Детальніше
Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів  • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

  • Strength indicator

    Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
  • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380