Особливості ведення пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу у практиці лікаря-терапевта та кардіолога

цукровий діабет, цукровий діабет 2-го типу, ЦД

Цукровий діабет 2-го типу (ЦД) вже давно перестав бути виключно ендокринологічною проблемою. Адже метаболічні порушення, зумовлені порушеннями вуглеводного обміну, такі як гіперглікемія, інсулінорезистентність, дисліпідемія, оксидативний стрес, впливають на перебіг багатьох захворювань, зокрема серцево-судинних.

Добре відомо, що пацієнти з ЦД мають підвищений ризик розвитку стенокардії, ускладненого перебігу інфаркту міокарда, серцевої недостатності, раптової серцевої смерті.

Подібна негативна тенденція вимагає особливих підходів до ведення пацієнтів з ЦД 2-го типу з метою попередження розвитку або сповільнення прогресування вже наявних серцево-судинних захворювань (ССЗ). Індивідуалізований підхід до ведення пацієнтів з ЦД базується на рівні серцево-судинного ризику.

Стратифікація серцево-судинного ризику

Для визначення серцево-судинного ризику у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, використовуються наступні критерії

Дуже високий ризикПацієнти з ЦД та встановленим ССЗ або ознаками ураження органів-мішеней (протеїнурія, ниркова недостатність з ШКФ˂30 мл/хв, гіпертрофія лівого шлуночка, ретинопатія) або 3-ма та більше факторами ризику (вік, гіпертензія, дисліпідемія, паління, ожиріння)
Високий ризикПацієнти з ЦД тривалістю≥10 років без ураження органів-мішеней плюс принаймні 1 додатковий фактор ризику
Помірний ризикМолоді пацієнти (для ЦД 1-го типу˂35 років або для ЦД  2-го типу˂50 років) з тривалістю діабету˂10 років, без інших факторів ризику

Враховуючи ризик несприятливих  серцево-судинних подій у пацієнтів із ЦД 2-го типу, лікар-терапевт чи лікар-кардіолог визначає основні цілі терапії, керуючись нижчезазначеними рекомендаціями.

Рекомендації щодо терапії  порушень ліпідного профілю у пацієнтів з ЦД 2-го типу

 • У пацієнтів  з помірним СС ризиком цільовий рівень ЛПНЩ˂2,6 ммоль/л
 • У пацієнтів з високим СС ризиком  цільовий рівень ЛПНЩ˂1,8 ммоль/л або зниження рівня ЛПНЩ принаймні на 50%
 • У пацієнтів з дуже високим СС ризиком цільовий рівень ЛПНЩ˂1,4 ммоль/л або зниження рівня ЛПНЩ принаймні на 50%
 • Статини є препаратами першої лінії для пацієнтів з ЦД 2-го типу та високим рівнем ЛПНЩ
 • Якщо під час статинотерапії цільові рівні ЛПНЩ не були досягнуті, рекомендована комбінація статину з езетимібом
 • У випадку неефективності комбінованої терапії (статин+езетиміб у максимально можливих дозах) або за наявності резистентності до статинів, рекомендовані інгібітори PCSK9
 • Статини не рекомендовані для призначення у жінок дітородного віку, які не використовують засоби контрацепції

Рекомендації щодо терапії  артеріальної гіпертензії у пацієнтів з ЦД 2-го типу

 • Антигіпертензивна медикаментозна терапія показана при офісному АТ˃140/90 мм рт ст.
 • Цільовий рівень систолічного АТ складає 120-130 мм рт ст., проте не нижче 120 мм рт ст. У пацієнтів похилого віку (˃65 років) цільовий САТ складає 130-139 мм рт ст.
 • Цільовий рівень ДАТ складає 70-80 мм рт ст.
 • Препаратами першої лінії є комбінація блокатора РААС (інгібітор АПФ чи блокатор рецепторів АТII) з антагоністом кальцієвих каналів чи тіазидним/тіазидоподібним діуретиком

Рекомендації щодо антитромбоцитарної  терапії  у пацієнтів з ЦД 2-го типу

 • Пацієнтам з ЦД високого або дуже високого СС ризику, може бути розглянуто призначення аспірину в дозі 75-100 мг/день для первинної профілактики за відсутності протипоказань
 • Пацієнтам з помірним СС ризиком аспірин для первинної профілактики не рекомендований
 • У випадку призначення аспірину рекомендовано прийом  інгібіторів протонної помпи для попередження гастроінтестинальної  кровотечі

Рекомендації щодо цукрознижувальної терапії у пацієнтів з ЦД 2-го типу

 • Цільовий рівень HbA1c<7%
 • Більш суттєве зниження HbA1c<6,5% може бути рекомендоване в індивідуальному порядку, якщо подібне зниження не асоціюється зі значною гіпоглікемією або іншими побічними ефектами терапії
 • Менш суворе зниження HbA1c<8% або ≤9% може бути доцільним у пацієнтів похилого віку

За наявності супутнього серцево-судинного захворювання атеросклеротичного генезу надавати перевагу цукрознижувальним препаратам, що покращують перебіг та прогноз серцево-судинних захворювань (дивись алгоритм лікування)

Алгоритм лікування ЦД 2-го типу у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями атеросклеротичного ґенезу, які наразі не приймають цукрознижувальні препарати

цукровий діабет, цукровий діабет 2-го типу, ЦД

Алгоритм лікування ЦД 2-го типу у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями атеросклеротичного ґенезу, які наразі приймають метформін

цукровий діабет, цукровий діабет 2-го типу, ЦД

Примітка: арГПП-1‒ агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1; іДПП-4 ‒ інгібітори дипептидилпептидази-4; іНЗКТГ-2‒інгібітори натрій-залежного ко-транспортера глюкози-2; ТЗД-тіазолідиндіони.

Дана стаття має ознайомлювальний характер. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я. Застосування будь-яких препаратів, що згадані в даній статті, можливе лише за призначенням та наглядом лікаря.

Використана література: 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes and cardiovascular diseases developed in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes. Eur Heart J (2020); 41, 255-323. doi:10.1093/eurheartj/ehz486.

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Підписатися на наші сторінки:

Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

 • Strength indicator

  Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
 • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380