Ігрові формати в навчанні студентів-медиків

Суть навчальних медичних ігор

Навчальна гра – це форма заняття, під час якого процес навчання і засвоєння отриманих знань відбувається в ігровому режимі.

Медична освіта передбачає не тільки передачу студентам теоретичних знань, а й розвиток навичок, необхідних для практикуючого лікаря. В останні роки на заміну традиційному навчанню з односпрямованим потоком знань від викладача до студента приходять сучасні інтерактивні методології викладання, в тому числі ігрові. Професійно орієнтована гра – один з методів інтерактивного навчання, спрямований на більш глибоке засвоєння теоретичного матеріалу, підвищення компетенції лікаря в прийнятті рішень, наданні медичної допомоги, вирішенні клінічної проблеми, оскільки розігрується ситуація наближена до його майбутньої професійної діяльності.

Навчальні ігри побудовані на принципах активної спільної діяльності, комунікації, ігрового моделювання реальних умов.

Навчальна гра передбачає активну, спеціально організовану діяльність студентів. У штучних або уявних умовах учасники гри імпровізовано відтворюють ситуацію, максимально наближену до реальної роботи лікаря, що дає можливість різнобічно вивчити ту чи іншу проблему, а також вибрати відповідний алгоритм дій.

Переваги впровадження методу навчальної гри в медичну освіту

Ситуаційна навчальна гра сприяє підвищенню інтересу до досліджуваного предмета, розвитку творчого потенціалу, отримання нового досвіду, на основі якого формуються навички і знання. Проведення заняття в такій формі дозволяє з різних сторін розглянути одну і ту ж ситуацію, а значить – глибше зрозуміти її і засвоїти досліджуваний матеріал. Для досягнення позитивного ефекту і закріплення результату проводяться кілька ігор з наростаючою складністю.

Педагогу аналіз дій учасників рольової гри допомагає об’єктивно оцінити рівень знань і підготовленості студентів.

 Реалізація

Для того, щоб вбудувати елементи гейміфікації в заняття, важливо врахувати наступні принципові моменти:

 • Визначити тему і предмет гри, а також об’єкт імітації. При цьому ситуація ігрового заняття повинна моделювати професійну реальність.
 • Визначити реальні (навчальні, виховні) і умовні (ігрові) цілі проведення заняття. Важливо пам’ятати, що на першому місці повинні бути реальні цілі, а ігрові потрібні лише в якості допоміжних – для створення емоційного фону і мотивації. Для визначення цілей гри можна задати собі питання: Яка категорія учасників гри? Які навички повинні отримати студенти в процесі даної гри? Для чого вона проводиться? Які результати повинні бути досягнуті?
 • Опрацювати сюжет, задані ролі і характер взаємодії. Захоплюючий сюжет – це основа квесту. При цьому, завдання, які постають перед учасниками, повинні мати для них значення в реальній професійній діяльності, а їх виконання вимагати застосування отриманих раніше, в процесі навчання, знань і навичок, а також залучення фахівців відповідної області
 • Визначити методику і алгоритм проведення гри, ступінь імпровізації учасників.
 • Скласти сценарій і блок-схему гри з поясненнями, якщо вони необхідні. Продумати кожний етап і епізод гри, передбачити можливі кроки і розгалуження ситуації, наприклад – зміни стану об’єкта імітації (пацієнта), до яких призвели дії гравців.
 • Сформулювати правила і регламент гри.
 • Визначити систему оцінювання.
 • Підготувати місце проведення, необхідне обладнання, таблички з назвою ролей, інструкції для учасників і необхідне наочне приладдя (медична документація, дані лабораторних досліджень, рентгенограми, дані ЕКГ, ФКГ, і т.д.).

Етапи проведення гри

Проведення навчальної гри ділять на три етапи: підготовчий, власне процес гри і заключний.

1.    Підготовчий етап

Під час підготовчого етапу учасників гри знайомлять з ігровою ситуацією, регламентом, правилами, завданнями, проводять інструктаж, розподіляють ролі.

Учасники гри на момент її проведення повинні мати знання по даній темі: симптоми захворювання, методи дослідження і т.д.

2.      Ігровий процес

В процесі гри її учасниками відповідно до заданих ролей моделюється ситуація, що відображає типову для учасників реальну діяльність. Кожен гравець виконує свою конкретну задачу, діючи при цьому спільно.

Процес гри типу «пацієнт-лікар» може проходити приблизно за таким сценарієм: «пацієнтові» називається його діагноз, який іншим учасникам невідомий. Він формулює скарги, і моделює характерні для даного захворювання симптоми. «Лікар» повинен за допомогою діалогу дізнатися про те, що турбує пацієнта, уточнити скарги, провести огляд, вивчити дані досліджень, при необхідності призначає додаткові, поставити діагноз, обґрунтувати його і призначити лікування. При необхідності проводиться консиліум у складі інших суміжних фахівців і складається протокол комплексного лікування пацієнта. «Завідувач відділенням» аналізує і оцінює роботу лікаря.

Заняття може проводиться і в інших ігрових формах, наприклад – у вигляді консиліуму, або вікторини, учасники якої активно обговорюють ситуацію, визначають, які дії потрібно зробити, після чого приймають рішення і повідомляють його ведучому.

3.    Заключний етап

На даному етапі проводиться обговорення гри, позитивні і негативні моменти, підводяться підсумки, оцінюються результати, рівень знань учасників, умінь і навичок.

Учні повинні усвідомити, що ситуація, яка сталася в грі, незалежно від того, чи планувався ними спочатку такий хід розвитку подій чи ні, може статися і в реальній діяльності, тому неправильно ставиться до такої ситуації лише як до ігрової.

Обов’язкова частина цього етапу – проведення рефлексивного аналізу, за допомогою якого в учнів досягається перехід від досвіду проживання ігрової ситуації до навичок самоаналізу, самооцінки, розвитку своїх інтелектуальних якостей, здатності до постановки самостійних цілей, визначення рівня своїх результатів, причин успіхів або невдач.

Позиція педагога при проведенні рольових ігор

Навчальна гра, як форма інтерактивного навчання, заснована на взаємодії всіх учасників процесу, в тому числі і викладача.

Основне завдання педагога – підготувати і організувати проведення заняття, створити необхідні для цього умови. В процесі проведення гри він може спонукати студентів до дискусії, прояву ініціативи, підтримувати динамічність гри, не стаючи при цьому безпосереднім її учасником, віддаючи студентам провідну роль.

Результати

Результатом проведення сюжетної гри в навчанні студентів-медиків є:

 • ефективне засвоєння отриманих знань
 • підвищення професійної компетентності
 • скорочення часу накопичення професійного досвіду
 • формування навичок взаємодії, професійної етики, емпатії, комунікативних навичок
 • формування системного мислення
 • підвищення правової компетентності (заповнення медичних документів, дотримання прав лікаря і пацієнта, знання з техніки безпеки та ін.)
 • розвиток уміння формулювати думку, використовуючи професійні терміни
 • формування образних асоціацій, що зберігаються протягом тривалого періоду
 • привнесення різноманітності в процес навчання, підвищення мотивації та інтересу студентів, вплив доброзичливого (позитивного) середовища на особистість студента
навчальна гра
Результати проведення сюжетної навчальної гри

Навчальні ігри та комп’ютерні технології

Сучасний прогрес, розвиток технологій дають можливість використання програмно-апаратних засобів для розробки комп’ютерних навчальних ігор професійної спрямованості. Розробка і моделювання комп’ютерних сюжетних навчальних ігор – непростий процес, який вимагає ретельної поетапної підготовки, але застосування цих технологій розширює можливості подачі матеріалу, створює умови для ефективного оволодіння учнями знаннями, навичками і вміннями, а викладач отримує можливість зосередитися на методичній стороні гри.

Навчальні симулятори “Загальносвітової електронної бази сценаріїв клінічних випадків “ClinCaseQuest””, засновані на методах інтерактивного навчання, дозволяють учневі зануриться в модельовану ситуацію, стати учасником процесу, вирішувати конкретну задачу у відповідність з роллю. Проходження імітаційних тренажерів дозволяє відпрацювати необхідні навички у віртуальному середовищі, а також закріпити теоретичні знання з тієї чи іншої теми.

Читайте також:

Ділова гра. Значення ділових ігор в навчанні студентів-медиків

Педагогічна і андрагогічна моделі навчання

Типи сценаріїв клінічних випадків проекту “Загальносвітова електронна база сценаріїв клінічних випадків “ClinCaseQuest””

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Підписатися на наші сторінки:

Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

 • Strength indicator

  Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
 • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380