Ділова гра. Значення ділових ігор в навчанні студентів-медиків

ділова гра

Ділова гра – це метод навчання професійній діяльності за допомоги її моделювання, близького до реальних умов, з обов’язковим розгалуженням, динамічним розвитком розв’язуваної ситуації чи проблеми в суворій відповідності наступних подій та характеру рішень і дій, прийнятих гравцями на попередніх етапах. (Наумов Л. Б. Навчальні ігри в медицині -Ташкент, 1986. – 62 с.)

Завдання медичної освіти – дати можливість студентам отримати знання і особистісні професійні навички. Інтерактивні методи проведення занять, виходячи з рамок традиційної подачі матеріалу, стимулюють інтерес до його вивчення, забезпечують залучення до процесу всіх студентів, допомагають отримувати навички актуально, легко і динамічно, розвивати ініціативність, легше розуміти і запам’ятовувати матеріал, сприяють правильному вибору студентами спеціалізації. Тому впровадження і використання в процесі навчання, поряд з активними, інтерактивних форм викладання дисциплін є важливою вимогою сучасної медичної освіти.

«Що чую – забуваю, що бачу – пам’ятаю, що роблю – розумію» (Конфуцій).

Однією з форм інтерактивного заняття є «Ділова гра», що представляє собою спільну діяльність учасників, в процесі якої кожен з них виконує свою задачу. Знання та навички, в тому числі практичні, які отримують під час ділової гри її учасники, особливо запам’ятовуються студентами. Цей особливий досвід, що дозволяє створити модель відносин, важливий в практичному житті для формування навичок командної роботи, вирішення спірних ситуацій, підбору інформації, розвитку організаторських здібностей, самостійності, творчого потенціалу.

Безперечними перевагами такої форми навчання є:

 1. Динамічне накопичення навичок і професійного досвіду.
 2. Можливість практичного застосування і відпрацювання отриманих теоретичних знань.
 3. Відпрацювання різних шляхів вирішення завдання, можливість вибору стратегії поведінки.
 4. Накопичення соціального і комунікативного досвіду.
 5. Максимальна наближеність ігрової ситуації до реального процесу.
 6. Виховна функція ділових ігор.

Ділова гра в медичній освіті визначається складною системою навчальних та комунікативних завдань. Головний її сенс – тренування і розвиток умінь і навичок до рівня високої професійної кваліфікації, зменшення ступеня новизни можливих лікувальних і організаційних ситуацій у професійній діяльності лікаря.

Завдання її учасників – розробляти рішення і моделі подальшої поведінки.

Ділова гра дає можливість студентам:

 • зануритися в атмосферу, гранично близьку до роботи лікаря;
 • навчиться формувати оптимальну модель спілкування з пацієнтами та колегами;
 • розвивати вміння проводити обстеження, діагностику і вибирати оптимальну тактику лікування доступними простими методами.

Для того щоб ділова гра була успішною, потрібно правильно розрахувати час, необхідний для вирішення завдання, обладнати аудиторію, розробити сценарій гри на підставі навчального плану і теми занять, визначити її основні питання і цілі, сформулювати критерії оцінки результатів.

Викладач в процесі підготовки гри і її проведення може зіткнутися з такими труднощами:

 1. Відсутність рекомендаційної літератури і особистого базового досвіду для проведення заняття в такій формі.
 2. Складнощі відтворення гри через відсутність опису в літературі.
 3. Виникнення особистих конфліктів між учасниками.
 4. Можливе продовження внутрішньогрупового конфлікту після закінчення гри.
 5. Відхилення учасників гри від її регламенту і цілей навчального процесу.
 6. Складнощі в оцінці ефективності різних видів ділових ігор.
 7. Складнощі оцінки результатів гри.

Важливо, щоб учасники ділової гри отримали попередню підготовку до неї, придбали відповідні теоретичні знання і необхідну компетенцію. Студенти повинні дотримуватися озвучених заздалегідь правил гри, від викладача ж вимагається організувати необхідну підготовку, контролювати процес гри, залученість в нього всіх учасників, дотримання регламенту, а також провести її заключний період і зробити висновки.

При цьому важливо, щоб результат гри був оцінений як викладачем, так і самими учасниками. Оцінка проводиться на підставі аналізу реалізованих студентами рішень поставлених завдань. Викладач, підбиваючи підсумки, визначає результативність вивчення клінічного матеріалу, можливості використовувати в подальшому отримані в процесі гри навички і знання.

Інтерес студентів до ігрових форм навчання вимагає нових методів подачі матеріалу. Тому в навчальних симуляторах «Загальносвітової електронної бази сценаріїв клінічних випадків« ClinCaseQuest» за допомогою веб-технологій широко використовуються інтерактивні методи навчання, в тому числі – «Ділова гра», в процесі якої її учасник у віртуальному середовищі активно виконує свою задачу згідно із заданою функцією, приймає самостійні рішення, вибирає оптимальні моделі поведінки і шляхи вирішення завдань. Це дозволяє учням закріплювати отримані знання, тренувати вміння і навички, необхідні для подальшої професійної діяльності лікаря.

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Підписатися на наші сторінки:

Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

 • Strength indicator

  Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
 • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380