Бали безперервного професійного розвитку: нарахування балів БПР

Бали безперервного професійного розвитку: нарахування балів БПР

Бали безперервного професійного розвитку нараховуються фахівцю в результаті участі у відповідних заходах. В залежності від видів освітньої діяльності та від країни, де здійснювалась така діяльність, нараховується певна кількість балів, яка визначена і затверджена МОЗ (Критерій нарахування балів БПР).

За участь у наступних заходах формальної освіти:

 1. Присвоєння кваліфікації «лікар-спеціаліст» (нарахування балів відбувається у рік присвоєння кваліфікації) – 50 балів, якщо кваліфікацію присвоєно в Україні, 100 балів – в інших країнах.
 2. Здобуття освітньо-наукового та наукового рівнів вищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я – доктор філософії, доктор наук (нарахування балів здійснюється у рік захисту дисертації) – 50 балів, якщо дисертацію захищено в Україні, 100 балів – в інших країнах.

Бали безперервного професійного розвитку за участь у заходах неформальної освіти:

 1. Підвищення кваліфікації на курсах стажування в закладах/на факультетах) післядипломної освіти – 50 балів. Підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення в закладах/на факультетах післядипломної освіти:
 • тривалістю 1 тиждень – 25 балів;
 • тривалістю 2 тижні і більше – 50 балів.

2. Навчання або медичне стажування в закладі вищої освіти/закладі ОЗ за межами закладу, де працює фахівець: за участь у заходах в Україні – 3 бали за кожний день, але не більше 25 за рік**, за участь у заходах за межами України – 5 балів за кожний день.

Нарахування балів БПР за участь у заходах інформальної освіти:

 1. Науково-практична конференція, конгрес, симпозіум:
 • тривалістю 1 день – 5* балів в Україні, 10 – в інших країнах;
 • тривалістю 2 та більше днів – 10* балів в Україні, 20 – в інших країнах;
 • здійснення стендової доповіді – 20 балів в Україні, 50 – за межами України;
 • виступ із усною доповіддю – 30 балів в Україні, 70 – в інших країнах.

2. Професійний розвиток за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів – 1 бал за 2 години; англомовні курси – відповідно до кількості балів у сертифікаті. При цьому, кількість балів, що враховуються до обов’язкового щорічного мінімуму, не має перевищувати 15 балів для україномовних та 20 балів для англомовних заходів**.

3. Навчання за допомогою симуляційних тренінгів або тренінгів з оволодіння практичними навичками, в тому числі під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, конгресів:

 • тривалістю 1 день – 15* балів в Україні, 20 – за межами України;
 • тривалістю 2 та більше днів – 25* балів в Україні, 30 – в інших країнах.

4. Тематичне навчання (фахові школи, семінари, майстер-класи):

 • тривалістю 1 день – 10* балів в Україні, 15 – за межами України;
 • тривалістю 2 та більше днів – 20* балів в Україні, 25 – в інших країнах.

5. Публікація статті або огляду в журналі з імпакт-фактором – 30 балів за публікацію в українських виданнях, 30 балів – за публікацію в іноземних виданнях англійською мовою.

* за заходи, що відбуваються в країнах з високим рівнем доходу або акредитовані за кордоном чи в Україні EACCME/ACCME/RCPSC або сертифіковані ERC/ILCOR/AHA кількість балів збільшується вдвічі.

** до щорічного обов’язкового мінімуму враховуються бали безперервного професійного розвитку не більше зазначеної кількісті.

Нараховані бали безперервного професійного розвитку фіксуються особисто фахівцем у власному освітньому портфоліо, а також його роботодавцем (бланк портфоліо, додаток 2). До особистого освітнього портфоліо має бути внесено не менше 50 балів на рік.

Платформа симуляційного навчання «Загальносвітова електронна база сценаріїв клінічних випадків «ClinCaseQuest» долучається до проведення безперервного професійного розвитку лікарів. Учасники навчання отримують відповідні сертифікати, які є підставою для нарахування балів безперервного професійного розвитку лікарів. Більш детально

Читайте також:

Безперервний професійний розвиток (БПР) лікарів

Безперервний професійний розвиток лікарів, атестація медпрацівників: нові умови

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Підписатися на наші сторінки:

Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

 • Strength indicator

  Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
 • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380