Безперервний професійний розвиток (БПР) лікарів

Безперервний професійний розвиток (БПР) лікарів

Безперервний професійний розвиток: визначення та нормативна база

Безперервний професійний розвиток (БПР) — це безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття ними вищої освіти у сфері охорони здоров’я та післядипломної освіти в інтернатурі, що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я та триває протягом усього періоду професійної діяльності.

Усі фахівці у сфері охорони здоров’я після здобуття вищої освіти у зазначеній сфері охорони здоров’я та отримання кваліфікації після закінчення навчання в інтернатурі для подальшої атестації відповідно до законодавства зобов’язані дотримуватися вимог до безперервного професійного розвитку.(п.2, п.3 Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я)

Міністерством охорони здоров’я України згідно із наказом від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» та постановою КМУ від 28.03.2018 № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я» запроваджено новий підхід до системи безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я. Так, з квітня 2019 року офіційно визнаються навички і знання, які медичні працівники отримали не тільки в закладах післядипломної освіти, а й під час різноманітних освітніх заходів.

Безперервний професійний розвиток може відбуватись шляхом участі у заходах освіти сфери охорони здоров’я: формальної освіти, інформальної (самоосвіти) та неформальної освіти (не передбачає присудження освітніх кваліфікацій, які визнані державою, але може передбачати присвоєння професійних та/або присудження часткових освітніх кваліфікацій).

Форми безперервного професійного розвитку можуть бути у вигляді:

 • семінарів
 • науково-практичних конференцій
 • симпозіумів
 • симуляційних тренінгів
 • з’їздів
 • майстер-класів
 • курсів з оволодіння практичними навичками
 • тематичних шкіл, конгресів
 • дистанційного навчання, у тому числі за допомоги електронних ресурсів
 • медичного стажування фахівця за межами закладу, в якому він працює
 • тематичного навчання на окремих циклах удосконалення в закладах або на факультетах післядипломної освіти.

Бали БПР

В результаті участі у заходах безперервного професійного розвитку фахівцю нараховуються бали. Нараховані бали фіксуються особисто фахівцем у створеному власному освітньому портфоліо, а також його роботодавцем (бланк портфоліо – додаток 2).

В особистому освітньому портфоліо БПР фахівець фіксує відомості, що стосуються його персональних досягнень, участі у заходах неформальної та інформальної освіти з підвищення кваліфікації. За різні види освітньої діяльності нараховується визначена і затверджена МОЗ кількість балів згідно із критерієм нарахування балів за безперервний професійний розвиток.

З 2020 року до особистого освітнього портфоліо має бути внесено не менше 50 балів на рік. Лікарі, які отримали за безперервний професійний розвиток значно більші якісні і кількісні показники, мають можливість отримати більш високу категорію позачергово. Таким чином, вони мають додаткову мотивацію набирати не лише 50 балів, а якомога більше.

Уповноваженим органом, при якому утворено відповідну атестаційну комісію, проводиться щорічна перевірка отриманих здобувачем балів безперервного професійного розвитку на відповідність встановленим МОЗ критеріям та порядку нарахування балів безперервного професійного розвитку. Для щорічної перевірки фахівець має до 01 березня надіслати портфоліо до атестаційної комісії.

Атестація на присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії

Кожні 5 років відбувається підтвердження категорії, проходити ж атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії можна частіше.

Для проходження атестації лікар надає атестаційній комісії такі документи:

 • заява
 • трудова книжка
 • копія диплома про освіту
 • сертифікат лікаря-спеціаліста
 • посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії;
 • атестаційний листок
 • особисте освітнє портфоліо з результатами БПР;
 • копії документів, які підтверджують нараховані бали БПР.  

Провайдери заходів безперервного професійного розвитку

В Україні провайдерами (організаторами), що мають право надавати освітні послуги безперервного професійного розвитку, за які нараховуються бали, можуть бути підприємства, установи та організації, які відповідають затвердженим МОЗ вимогам. Організатори БПР вносяться до відповідного реєстру.

Платформа симуляційного навчання «Загальносвітова електронна база сценаріїв клінічних випадків «ClinCaseQuest» долучається до проведення безперервного професійного розвитку лікарів. Учасники навчання отримують відповідні сертифікати, які є підставою для нарахування балів безперервного професійного розвитку лікарів. Більш детально

Читайте також:

Бали безперервного професійного розвитку: нарахування балів БПР

Безперервний професійний розвиток лікарів, атестація медпрацівників: нові умови

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Підписатися на наші сторінки:

Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

 • Strength indicator

  Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
 • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380