Платформа симуляційного навчання «КлінКейсКвест» Академія та безперервний фаховий розвиток лікарів

15 балів БПР за проходження симулятору клінічного випадку в платформі симуляційного навчання «КлінКейсКвест»

Безперервний професійний розвиток (БПР), впроваджений МОЗ України, надає право лікарю самому обирати для себе провайдерів освітніх послуг; заходи, в яких він братиме участь, та їх формат; теми, що його цікавлять; а також зручний час навчання.

Платформа симуляційного навчання «Загальносвітова електронна база сценаріїв клінічних випадків «ClinCaseQuest» долучається до проведення безперервного професійного розвитку лікарів з метою покращення якості медичної освіти та безперервного фахового розвитку лікарів. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365 “Про внесення змін до постанови  Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187” затверджено нову редакцію Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (далі – Ліцензійні умови), які набирають чинності 20 червня 2021 р. та якими встановлено, що освітня діяльність з підвищення кваліфікації (до якої належить навчання в сфері  безперервного фахового розвитку лікарів)   підлягає ліцензуванню ( п. 3 ЛІцензійних умов).

Тому з метою долучення до проведення безперервного професійного розвитку лікарів Платформою симуляційного навчання «Загальносвітова електронна база сценаріїв клінічних випадків «ClinCaseQuest» розпочато процес ліцензування. 

Нарахування балів буде здійснюватись за проходження навчання у заходах інформальної освіти,  за наступними критеріями нарахування балів безперервного професійного розвитку (передбаченими додатком № 5 Наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446) : 

 1. Професійний розвиток за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів – 1 бал за 2 години. При цьому, кількість балів, що враховуються до обов’язкового щорічного мінімуму, не має перевищувати 15 балів для україномовних заходів. Тривалість навчання з використанням електронних навчальних ресурсів в рамках Платформи симуляційного навчання «Загальносвітова електронна база сценаріїв клінічних випадків «ClinCaseQuest» складає 2 години, що відповідає 1 балу БПР згідно з п. 3.2 Додатку 5 до Порядку проведення атестації лікарів (пункту 1 розділу V), затвердженого Наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446.
 2. Навчання за допомогою симуляційних тренінгів або тренінгів з оволодіння практичними навичками.  Тривалість навчання за допомогою симуляційних тренінгів або тренінгів з оволодіння практичними навичками в рамках Платформи симуляційного навчання «Загальносвітова електронна база сценаріїв клінічних випадків «ClinCaseQuest» складає один день, що  відповідає 15 балам БПР згідно п. 3.3 Додатку 5 до Порядку проведення атестації лікарів (пункту 1 розділу V), затвердженого Наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446.

Симуляційний тренінг

Симуляційне навчання є важливим інструментом сучасної медичної освіти. В останні роки відбувається стрімке впровадження великої кількості віртуальних технологій в різні сфери діяльності людини, це стосується як освіти, так і медицини. У медичній освіті з’явилися і широко впроваджуються різні фантоми, моделі, муляжі, тренажери, віртуальні симулятори та інші технічні засоби навчання, що дозволяють з тією чи іншою мірою достовірності моделювати процеси, клінічні ситуації та інші аспекти професійної діяльності медичних працівників.

Існує багато визначень симуляційного навчання. Симуляція в медичній освіті – це сучасна методика навчання та оцінки практичних навичок, умінь і знань, заснована на реалістичному моделюванні, імітації клінічної ситуації або окремо взятої фізіологічної системи, для чого можуть використовуватися біологічні, механічні, електронні та віртуальні (комп’ютерні) моделі.

Метою навчання з використанням симуляційних сценаріїв є придбання і засвоєння навичок (технічних, когнітивних, поведінкових), що складає компетентність майбутнього фахівця. Все частіше симуляційні технології допомагають опрацювати практичні навички у внутрішній медицині, хірургії, акушерстві, гінекології, педіатрії, інтенсивній терапії та невідкладній медицині, невідкладній кардіології, офтальмології, оториноларингології та багатьох інших. Велике значення симуляційне навчання має для відпрацювання навичок при рідкісних або критичних станах.

Симуляційні методики в навчанні можуть бути представлені цілою низкою форм їх реалізації:

 • ситуаційне навчання – письмові та усні презентації, які використовуються для представлення та аналізу клінічних сценаріїв, але не включають практичне навчання;
 • комп’ютерна симуляція;
 • процедурне або спеціалізоване навчання;
 • гібридна симуляція;
 • інтегроване процедурне навчання – об’єднує серію окремих завдань, які виконуються одночасно або послідовно для формування складного клінічного завдання (наприклад, ендотрахеальна інтубація і іммобілізація пацієнта з травмою при пошкодженні шийного відділу хребта) або навчання виконанню завдань і ролей (акторами), що дозволяє одночасно відпрацьовувати рішення процедурних і коммунікаціоннихних завдань;
 • змішана симуляція;
 • навчання на основі симуляції/сценарію – студенти взаємодіють з людьми, симуляторами, комп’ютерами або тренажерами для досягнення цілей навчання, відповідно до зобов’язань студентів в реальному світі; в залежності від цілей навчання, обладнання або середовища, може бути представлений реалізм;
 • стандартизований/симульований пацієнт;
 • дебрифінг.

Для повноцінного освоєння практичної майстерності навчальні посібники повинні максимально реалістично імітувати патологічний стан пацієнта та клінічну ситуацію. Практичний досвід може набуватися в навчальному середовищі, відтвореному з різним ступенем реалізму – ступенем схожості між властивостями моделі і модельованим об’єктом.

Переваги симуляційного тренінгу

Безумовно, симуляційні технології не зможуть замінити досвід, набутий біля ліжка хворого, проте симуляційний тренінг надає цілий ряд переваг:

 • відсутність ризику для пацієнта завдяки клінічному досвіду, придбаному у віртуальному середовищі;
 • об’єктивізація оцінки досягнутого рівня майстерності;
 • необмежена кількість повторів для відпрацювання навичок;
 • відпрацювання дій при рідкісних патологіях і таких, які загрожують життю;
 • частину функцій викладача бере на себе віртуальний тренажер, підвищує доступність освіти;
 • зниження стресу під час перших самостійних маніпуляцій;
 • тренінг відбувається незалежно від розкладу роботи клініки і освітнього закладу;
 • розвиток індивідуальних умінь і навичок;
 • розвиток клінічного мислення;
 • розвиток логічного мислення;
 • розвиток мислення, заснованого на принципах доказової медицини.

Переваги навчання в платформі симуляційного навчання «КлінКейсКвест»

Переваги проходження симуляційного тренінгу в платформі симуляційного навчання «КлінКейсКвест» для лікарів у якості безперервного фахового розвитку:

 • Побудова навчальних сценаріїв на основі реальних клінічних випадків, що сприяє підвищенню власного досвіду;
 • Складні та рідкісні клінічні випадки;
 • Глибоке занурення у клінічну ситуацію;
 • Самостійне прийняття рішень у безпечному віртуальному середовищі;
 • Відпрацювання алгоритмів надання медичної допомоги з огляду на клінічну ситуацію;
 • Розбір міжнародних клінічних рекомендацій у відповідності до клінічного випадку;
 • Підтримка та постійний зворотній зв’язок від колективу віртуальної клініки платформи симуляційного навчання;
 • Необмежена кількість повторів; 
 • Збереження прогресу проходження симуляційних локацій;
 • Обговорення та висвітлення складних клінічних випадків;
 • Відповідність даним доказової медицині, діючим міжнародним рекомендаціям надання медичної допомоги;
 • Інтерактивність навчання;
 • Якісна візуалізація додаткових методів досліджень;
 • Активний формат навчання;
 • Адаптивний формат навчання;
 • Асинхронний формат навчання у зручний час та в зручному місці;
 • Долучення до медичного товариства платформи симуляційного навчання, обмін досвідом з колегами через форуми та дискусії, а також месенджер платформи симуляційного навчання;
 • Наявність власного профілю та власного прогресу навчання;
 • Самостійний вибір симулятору клінічного випадку для підвищення кваліфікації;
 • Автоматизоване надання сертифікату по проходженню кейс-симулятору.

Навчання у симуляторах клінічних випадків платформи симуляційного навчання «КлінКейсКвест»

 1. Перед початком навчання у платформі симуляційного навчання «КлінКейсКвест» оберіть мову навчання (українська, англійська, російська). Будьте уважні, що нарахування балів БПР відбувається тільки при проходженні навчання українською та англійськими мовами. 
 2. Для проходження навчання необхідно пройти реєстрацію в платформі симуляційного навчання «КлінКейсКвест» в результаті чого буде створено власний кабінет того, хто навчається. Зверніть увагу, що Ваше Прізвище, ім’я має бути надруковано так, як Ви хочете, щоб вони відобраджувалися у Ваших сертифікатах.  
 3. Ознайомтеся з етикою проекту
 4. Ознайомтеся з політикою конфіденційності проекту
 5. Ознайомтеся з умовами надання послуг
 6. Обирайте симулятор клінічного випадку, моделювання клінічної ситуації, практичної навички та розпочинайте навчання. Зверніть увагу на те, що частина навчальних матеріалів може бути безкоштовною, а деякі віртуальні симулятори клінічних випадків потребують здійснення онлайн безготівкового розрахунку за допомогою інтегрованого в платформу симуляційного навчання сервісу для прийому платежів FONDY і не перевищують 10 доларів по курсу НБУ на момент реєстрації у симуляторі клінічного випадку. Крім того, гарантоване збереження конфіденційності банківського онлайн розрахунку сервісом для проведення онлайн розрахунків.     
 7. Після проходження навчального симулятору клінічного випадку, моделювання клінічної ситуації, практичної навички Ви отримуєте лист підтвердження від платформи симуляційного навчання «КлінКейсКвест» про завершення навчання у відповідному тренінгу, також у Вашому особовому кабінеті з’являється відповідний сертифікат, який Ви можете роздрукувати. Також відповідний сертифікат буде надісланий Вам на пошту протягом 24 годин з моменту проходження симулятору клінічного випадку, моделювання клінічної ситуації, практичної навички.

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Підписатися на наші сторінки:

Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

 • Strength indicator

  Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
 • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380