Критерії Королівського коледжу (King’s College Criteria) – оцінка гострої печінкової недостатності при токсичності парацетамолу

Виявлення пацієнтів, яких слід негайно направляти на трансплантацію печінки.

pH артеріальної крові < 7.30:
Так
Ні

МНВ > 6.5 (Протромбіновий час > 100 сек):
Так
Ні

Креатинін > 3.4 мг/дл (300 мкмоль/л):
Так
Ні

Печінкова енцефалопатія III або IV ступеня (Ступінь – III печінкова енцефалопатія – виражена сплутаність свідомості, безладна мова, більшу частину часу пацієнт спить, але прокидається від гучних звуків.
Ступінь – IV печінкова енцефалопатія – коматозний стан, несприйнятливість до болю; декортикаційна або децеребраційна поза):

Так
Ні

Лактат >3.5 ммоль/л після реанімаційних заходів з введенням розчинів (<4 годин) АБО лактат > 3 ммоль/л після повної реанімації рідинами (12 годин):
Так
Ні

Фосфат > 3.75 мг/дл (1.2 ммоль/л) через 48-96 годин:
Так
Ні
Оцінка пацієнта Результат Коментар
0 0 0

Пацієнтів з гострою печінковою недостатністю слід лікувати у центрах, що спеціалізуються на наданні допомоги таким пацієнтам. Критерії Королівського коледжу (King’s College критерії) токсичності ацетамінофену можуть допомогти виявити пацієнтів, яким потрібна трансплантація печінки.

Наявність одного з наступних факторів має спонукати до направлення/переведення в центр трансплантації печінки:

pH артеріальної крові < 7.30
МНВ > 6.5 (Протромбіновий час > 100 сек)
Креатинин  > 3.4 мг/дл (300 мкмоль/л)
Печінкова енцефалопатія III або  IV ступеня:
• Ступінь – III печінкова енцефалопатія – виражена сплутаність свідомості, безладна мова, більшу частину часу пацієнт спить, але прокидається від гучних звуків.
• Ступінь – IV печінкова енцефалопатія – коматозний стан, несприйнятливість до болю; декортикаційна або децеребраційна поза
Лактат > 3.5 ммоль/л після реанімації розчинами (<4 години) АБО лактат > 3 ммоль/л після реанімації розчинами (12 годин)
Фосфат > 3.75 мг/дл (1.2 ммоль/л) через 48-96 годин
 • Ацидоз (рН артеріальної крові <7,30) АБО
 • Печінкова енцефалопатія (ступінь III або IV) та коагулопатія (ПЧ > 100 сек) та гостре пошкодження нирок (креатинін > 3,4 мг/дл).
 • Гіперлактатемія (4-годинний рівень лактату > 3,5 ммоль/л або 12-годинний рівень лактату > 3,0 ммоль/л), АБО
 • Гіперфосфатемія (48-96-годинний рівень фосфату >3,7 мг/дл) у пацієнтів з фульмінантною печінковою недостатністю, спричиненою ацетамінофеном.

Критерії Королівського коледжу (King’s College Criteria) було отримано на основі ретроспективного аналізу даних 588 пацієнтів з фульмінантною печінковою недостатністю протягом 13 років. Предиктори дещо різняться залежно від етіології фульмінантної печінкової недостатності (парацетамол у порівнянні з іншими причинами).

pH артеріальної крові, печінкова енцефалопатія, протромбіновий час і предикторні значення креатиніну були отримані при аналізі 310 пацієнтів з індукованою ацетамінофеном фульмінантною печінковою недостатністю та ретроспективно підтверджені на інших 121 пацієнтів з індукованою ацетамінофеном фульмінантною печінковою недостатністю.

Були встановлені наступні показники «Чутливість», «Специфічність», «Прогностична точність» для вищезазначених показників при прогнозуванні необхідності трансплантації печінки.

КритерійПозитивна прогностична цінність (ППЦ) ЧутливістьСпецифічністьПрогностична точність
pH артеріальної крові < 7.300.950.490.990.81
Печінкова енцефалопатія + протромбіновий час + Креатинін0.670.450.940.83
Лактат*0.810.950.92
Фосфат**10.8910.98

ППЦ (PPV) – позитивна прогностична цінність; Печінкова енцефалопатія = печінкова енцефалопатія III/IV стадії; протромбіновий час> 100 сек; креатинін>3,4 мг/дл.
* Або лактат > 3.5 ммоль/л після ранньої реанімації, або > 3.0 ммоль/л після повної реанімації.
** Фосфат > 3.7 мг/дл між 48 – 96 годинами.

Пацієнти були переведені в клініку King’s College на відносно пізній стадії (середній час 51 годину після прийому парацетамолу) і були найбільш тяжкими (більшість пацієнтів були госпіталізовані з печінковою енцефалопатією стадії III або IV). Це могло вплинути на значення прогностичних критеріїв тестування.

У систематичному огляді 14 належних досліджень передбачувана загальна чутливість та специфічність King’s College критеріїв для прогнозування смертності становила 58% та 95% відповідно.

Пошук більш ранніх прогностичних показників з більш високою чутливістю до поганого прогнозу привів до досліджень α-фетопротеїну, фактора зсідання крові V, співвідношення кетонових тіл, лактату та фосфату.

Спочатку було виявлено, що концентрації лактату та фосфату покращують прогностичну здатність King’s College критеріїв. Наступні дослідження показали дещо гіршу прогностичну здатність порівняно з King’s College критеріями.

Додавання лактату або фосфату до King’s College критеріїв може покращити чутливість та негативну прогностичну цінність.

Рівень амінотрансфераз та білірубіну у сироватці слід контролювати щодня. Слід часто контролювати параметри зсідання крові, загальний аналіз крові, метаболічні панелі, гази крові та рівень глюкози у крові. Пацієнти повинні перебувати під наглядом та лікуватися від гіпоглікемії, гіпокаліємії та гіпофосфатемії.

Усім пацієнтам із гепатотоксичністю, спричиненою ацетамінофеном, слід призначати N-ацетилцистеїн.

Свіжозаморожена плазма (СЗП) показана тільки при активній кровотечі або перед інвазивними процедурами у пацієнтів з коагулопатією. Профілактичне введення СЗП не рекомендується, оскільки воно не знижує смертність та може завадити оцінці функції печінки.

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Підписатися на наші сторінки:

Джерела:

 1. O’Grady JG, Alexander GJ, Hayllar KM, Williams R. Early indicators of prognosis in fulminant hepatic failure. Gastroenterology. 1989 Aug;97(2):439-45. doi: 10.1016/0016-5085(89)90081-4. PMID: 2490426. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2490426/
 2. Bernal W, Donaldson N, Wyncoll D, Wendon J. Blood lactate as an early predictor of outcome in paracetamol-induced acute liver failure: a cohort study. Lancet. 2002 Feb 16;359(9306):558-63. doi: 10.1016/S0140-6736(02)07743-7. PMID: 11867109. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11867109/
 3. Bailey B, Amre DK, Gaudreault P. Fulminant hepatic failure secondary to acetaminophen poisoning: a systematic review and meta-analysis of prognostic criteria determining the need for liver transplantation. Crit Care Med. 2003 Jan;31(1):299-305. doi: 10.1097/00003246-200301000-00048. PMID: 12545033. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12545033/
 4. Schmidt LE, Dalhoff K. Serum phosphate is an early predictor of outcome in severe acetaminophen-induced hepatotoxicity. Hepatology. 2002; 36(3):659–665. doi: 10.1053/jhep.2002.35069. https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1053/jhep.2002.35069
 5. Riordan SM, Williams R. Treatment of hepatic encephalopathy. N Engl J Med. 1997 Aug 14;337(7):473-9. doi: 10.1056/NEJM199708143370707. PMID: 9250851. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9250851/

Базова оцінка серцево-судинного ризику у онкологічних хворих, яким призначено кардіотоксичне лікування раку (хіміотерапія антрациклінами) – Онлайн калькулятор

Базова оцінка серцево-судинного ризику у онкологічних хворих, яким призначено кардіотоксичне лікування раку (хіміотерапія антрациклінами) від…

Детальніше

Індекс коморбідності Чарлсона (Charlson Comorbidity Index, CCI) Онлайн калькулятор

Індекс коморбідності Чарлсона прогнозує 10-річну виживаність у пацієнтів із кількома супутніми захворюваннями.

Loading...

Анамнез певного або ймовірного ІМ (зміни ЕКГ та/або зміни ферментів)

Нічна задишка при фізичному навантаженні або пароксизмальна задишка у відповідь на дигіталіс, діуретики або засоби, що знижують постнавантаження

Переміжна кульгавість або перенесене шунтування з приводу хронічної артеріальної недостатності, гангрена в анамнезі або гостра артеріальна недостатність, нелікована грудна або черевна аневризму (≥6 см)

Анамнез порушення мозкового кровообігу з незначними або відсутніми резидуальними та транзиторними ішемічними атаками

Хронічний когнітивний дефіцит

Будь-яке лікування виразкової хвороби або виразкова кровотеча в анамнезі

Тяжка = цироз та портальна гіпертензія з варикозною кровотечею в анамнезі, середня = цироз та портальна гіпертензія, але без варикозної кровотечі в анамнезі, легка = хронічний гепатит (або цироз печінки без портальної гіпертензії)

Тяжка = на діалізі, стан після трансплантації нирки, уремія, середня = креатинін >3 мг/дл (0,27 ммоль/л)


* Обов'язкові поля
Детальніше

Діагностичні критерії множинної мієломи – Онлайн калькулятор

Loading...

≥1 з наступного (A або B):

≥1 подія, що визначає мієлому (C1 або C2)


* Обов'язкові поля
Для оцінки діагностичних критеріїв множинної мієломи необхідно вибрати відповідні критерії: ≥1 з…
Детальніше
Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

 • Strength indicator

  Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
 • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380