Шкала SAVE для оцінки виживання після венозно-артеріальної ЕКМО

Шкала SAVE може використовуватися для оцінки пацієнтів з рефрактерним кардіогенним шоком, які розглядаються  для проведення венозно-артеріальної (ВА) екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО).

Шкалу SAVE не слід використовувати у пацієнтів, які отримують венозно-венозну (ВВ) ЕКМО.

Вік, років
18-38
39-52
53-62
≥63

Маса, кг:
менше 65
65-89
більше 89

Етіологія кардіогенного шоку

Міокардит:
Так
Нi

Рефрактерна ШТ/ШФ:
Так
Нi

Після трансплантації серця та легень:
Так
Нi

Вроджена вада серця:
Так
Нi

Нирковий

Гостра ниркова недостатність
Визначається як гостра ниркова недостатність (наприклад, креатинін> 1,5 мг/дл (132,6 мкмоль/л) з або без ЗПТ:

Так
Нi

Хронічна ниркова недостатність
Визначається як пошкодження нирок або СКФ <60 мл/хв/1,73 м² протягом ≥3 місяців:

Так
Нi

HCO₃ перед ЕКМО ≤15 ммоль/л (91,5 мг/дл)
Найгірше значення за 6 годин до початку ЕКМО канюляції:

Так
Нi

Респіраторний

Тривалість інтубації до початку ЕКМО, ч.:
≤10
11-29
≥30

Піковий тиск на вдиху ≤20 см вод.ст. (≤2,0 кПа):
Так
Нi

Серцевий

Пре-ЕКМО зупинка серця:
Так
Нi

Діастолічний артеріальний тиск перед ЕКМО ≥40 мм рт.
Найгірше значення за 6 годин до катетеризації ЕКМО:

Так
Нi

Пульсовий тиск перед ЕКМО ≤20 мм рт. ст.
Найгірше значення за 6 годин до катетеризації ЕКМО:

Так
Нi

Інші органні недостатності до ЕКМО

Печінкова недостатність
Визначається як білірубін ≥33 мкмоль/л (1,9 мг/дл) або підвищення сироваткових амінотрансфераз (АЛТ або АСТ) >70 МО/л:

Так
Нi

Дисфункція ЦНС
Включає комбіновану нейротравму, інсульт, енцефалопатію, церебральну емболію, судомні/епілептичні синдроми:

Так
НiБали пацієнта SAVE діапазон бальної оцінки Клас ризику Виживання в лікарні
0 0 0 0

Чому важливо застосовувати шкалу SAVE в клінічній практиці?  ЕКМО – це ресурсномісткий захід, до застосування якого пацієнтів слід ретельно відбирати. Оцінка виживання може допомогти в процесі прийняття рішення щодо підключення до ЕКМО.

Оцінка за шкалою SAVE:

SAVE бали = сума обраних балів – 6

ЗмінніПараметриБали
Вік, років18-38+7
 39-52+4
 53-62+3
 ≥630
Маса, кг<65+1
 65-89+2
 > 890
Етіологія кардіогенного шоку
МіокардитНі 0Так +3
Рефрактерна ШТ/ШФНі 0Так +2
Після трансплантації серця та легеньНі 0Так +3
Вроджена вада серцяНі 0Так -3
Нирковий
Гостра ниркова недостатність
Визначається як гостра ниркова недостатність (наприклад, креатинін> 1,5 мг/дл (132,6 мкмоль/л) з або без ЗПТ
Ні 0Так -3
Хронічна ниркова недостатність
Визначається як пошкодження нирок або СКФ <60 мл/хв/1,73 м² протягом ≥3 місяців.
Ні 0Так -6
HCO₃ перед ЕКМО ≤15 ммоль/л (91,5 мг/дл)
Найгірше значення за 6 годин до початку ЕКМО канюляції
Ні 0Так -3
Респіраторний
Тривалість інтубації до початку ЕКМО, год.[≤10 0]
[11-29 -2]
[≥ 30 -4]
Піковий тиск на вдиху ≤20 см вод.ст. (≤2,0 кПа)Ні 0Так +3
Серцевий
Пре-ЕКМО зупинка серцяНі 0Так -2
Діастолічний артеріальний тиск перед ЕКМО ≥40 мм рт.ст
Найгірше значення за 6 годин до катетеризації ЕКМО
Ні 0Так +3
Пульсовий тиск перед ЕКМО ≤20 мм рт. ст.
Найгірше значення за 6 годин до катетеризації ЕКМО
Ні 0Так -2
Інші органні недостатності до ЕКМО
Печінкова недостатність
Визначається як білірубін ≥33 мкмоль/л (1,9 мг/дл) або підвищення сироваткових амінотрансфераз (АЛТ або АСТ) >70 МО/л
Ні 0Так -3
Дисфункція ЦНС
Включає комбіновану нейротравму, інсульт, енцефалопатію, церебральну емболію, судомні/епілептичні синдроми.
Ні 0Так -3
Постійне значення, що додається до всіх розрахунків SAVE-балу-6
Загальний розрахунковий діапазон балів−35 до 17 

Інтерпретація балів

SAVE шкалаКлас ризикуВиживання в лікарні
> 5I75%
1-5II58%
-4 до 0III42%
-9 до -5IV30%
≤-10V18%

Шкала SAVE прогнозує тільки виживання до виписки з лікарні і не прогнозує неврологічну функцію або функціональний статус, що може мати важливе значення.

Оцінка була отримана з когорти пацієнтів, які були підключені на ВA EКMO, і, ймовірно, були виключені з дослідження багато пацієнтів, у яких могли бути різні показники виживаності.

Пацієнти, які отримували СЛР під час канюляціі, не були включені в розрахунок до шкали SAVE, отже, оцінка не може застосовуватися до цих пацієнтам.

Автор шкали SAVE  Матьє Шмідт, доктор медичних наук, доцент Університету Сорбонни і відділення інтенсивної терапії в лікарні Пиття-Сальпетрієр в Парижі, Франція. У PubMed є посилання на більш ніж 100 рецензованих публікацій, основні дослідження доктора Шмідта зосереджені на екстракорпоральній мембранній оксигенації, важкому гострому респіраторному дистрес-синдромі, взаємодії пацієнта з апаратом ШВЛ і рефрактерному кардіогенному шоці.

Література
Schmidt M, Burrell A, Roberts L, et al. Predicting survival after ECMO for refractory cardiogenic shock: the survival after veno-arterial-ECMO (SAVE)-score. Eur Heart J. 2015;36(33):2246-56.
Chen WC, Huang KY, Yao CW, et al. The modified SAVE score: predicting survival using urgent veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation within 24 hours of arrival at the emergency department. Crit Care. 2016;20(1):336.

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Базова оцінка серцево-судинного ризику у онкологічних хворих, яким призначено кардіотоксичне лікування раку (хіміотерапія антрациклінами) – Онлайн калькулятор

Базова оцінка серцево-судинного ризику у онкологічних хворих, яким призначено кардіотоксичне лікування раку (хіміотерапія антрациклінами) від…

Детальніше

Індекс коморбідності Чарлсона (Charlson Comorbidity Index, CCI) Онлайн калькулятор

Індекс коморбідності Чарлсона прогнозує 10-річну виживаність у пацієнтів із кількома супутніми захворюваннями.

Loading...

Анамнез певного або ймовірного ІМ (зміни ЕКГ та/або зміни ферментів)

Нічна задишка при фізичному навантаженні або пароксизмальна задишка у відповідь на дигіталіс, діуретики або засоби, що знижують постнавантаження

Переміжна кульгавість або перенесене шунтування з приводу хронічної артеріальної недостатності, гангрена в анамнезі або гостра артеріальна недостатність, нелікована грудна або черевна аневризму (≥6 см)

Анамнез порушення мозкового кровообігу з незначними або відсутніми резидуальними та транзиторними ішемічними атаками

Хронічний когнітивний дефіцит

Будь-яке лікування виразкової хвороби або виразкова кровотеча в анамнезі

Тяжка = цироз та портальна гіпертензія з варикозною кровотечею в анамнезі, середня = цироз та портальна гіпертензія, але без варикозної кровотечі в анамнезі, легка = хронічний гепатит (або цироз печінки без портальної гіпертензії)

Тяжка = на діалізі, стан після трансплантації нирки, уремія, середня = креатинін >3 мг/дл (0,27 ммоль/л)


* Обов'язкові поля
Детальніше

Діагностичні критерії множинної мієломи – Онлайн калькулятор

Loading...

≥1 з наступного (A або B):

≥1 подія, що визначає мієлому (C1 або C2)


* Обов'язкові поля
Для оцінки діагностичних критеріїв множинної мієломи необхідно вибрати відповідні критерії: ≥1 з…
Детальніше
Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів  • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

  • Strength indicator

    Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
  • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380