Шкала SAVE для оцінки виживання після венозно-артеріальної ЕКМО

Шкала SAVE може використовуватися для оцінки пацієнтів з рефрактерним кардіогенним шоком, які розглядаються  для проведення венозно-артеріальної (ВА) екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО).

Шкалу SAVE не слід використовувати у пацієнтів, які отримують венозно-венозну (ВВ) ЕКМО.

Вік, років
18-38
39-52
53-62
≥63

Маса, кг:
менше 65
65-89
більше 89

Етіологія кардіогенного шоку

Міокардит:
Так
Нi

Рефрактерна ШТ/ШФ:
Так
Нi

Після трансплантації серця та легень:
Так
Нi

Вроджена вада серця:
Так
Нi

Нирковий

Гостра ниркова недостатність
Визначається як гостра ниркова недостатність (наприклад, креатинін> 1,5 мг/дл (132,6 мкмоль/л) з або без ЗПТ:

Так
Нi

Хронічна ниркова недостатність
Визначається як пошкодження нирок або СКФ <60 мл/хв/1,73 м² протягом ≥3 місяців:

Так
Нi

HCO₃ перед ЕКМО ≤15 ммоль/л (91,5 мг/дл)
Найгірше значення за 6 годин до початку ЕКМО канюляції:

Так
Нi

Респіраторний

Тривалість інтубації до початку ЕКМО, ч.:
≤10
11-29
≥30

Піковий тиск на вдиху ≤20 см вод.ст. (≤2,0 кПа):
Так
Нi

Серцевий

Пре-ЕКМО зупинка серця:
Так
Нi

Діастолічний артеріальний тиск перед ЕКМО ≥40 мм рт.
Найгірше значення за 6 годин до катетеризації ЕКМО:

Так
Нi

Пульсовий тиск перед ЕКМО ≤20 мм рт. ст.
Найгірше значення за 6 годин до катетеризації ЕКМО:

Так
Нi

Інші органні недостатності до ЕКМО

Печінкова недостатність
Визначається як білірубін ≥33 мкмоль/л (1,9 мг/дл) або підвищення сироваткових амінотрансфераз (АЛТ або АСТ) >70 МО/л:

Так
Нi

Дисфункція ЦНС
Включає комбіновану нейротравму, інсульт, енцефалопатію, церебральну емболію, судомні/епілептичні синдроми:

Так
НiБали пацієнта SAVE діапазон бальної оцінки Клас ризику Виживання в лікарні
0 0 0 0

Чому важливо застосовувати шкалу SAVE в клінічній практиці?  ЕКМО – це ресурсномісткий захід, до застосування якого пацієнтів слід ретельно відбирати. Оцінка виживання може допомогти в процесі прийняття рішення щодо підключення до ЕКМО.

Оцінка за шкалою SAVE:

SAVE бали = сума обраних балів – 6

ЗмінніПараметриБали
Вік, років18-38+7
 39-52+4
 53-62+3
 ≥630
Маса, кг<65+1
 65-89+2
 > 890
Етіологія кардіогенного шоку
МіокардитНі 0Так +3
Рефрактерна ШТ/ШФНі 0Так +2
Після трансплантації серця та легеньНі 0Так +3
Вроджена вада серцяНі 0Так -3
Нирковий
Гостра ниркова недостатність
Визначається як гостра ниркова недостатність (наприклад, креатинін> 1,5 мг/дл (132,6 мкмоль/л) з або без ЗПТ
Ні 0Так -3
Хронічна ниркова недостатність
Визначається як пошкодження нирок або СКФ <60 мл/хв/1,73 м² протягом ≥3 місяців.
Ні 0Так -6
HCO₃ перед ЕКМО ≤15 ммоль/л (91,5 мг/дл)
Найгірше значення за 6 годин до початку ЕКМО канюляції
Ні 0Так -3
Респіраторний
Тривалість інтубації до початку ЕКМО, год.[≤10 0]
[11-29 -2]
[≥ 30 -4]
Піковий тиск на вдиху ≤20 см вод.ст. (≤2,0 кПа)Ні 0Так +3
Серцевий
Пре-ЕКМО зупинка серцяНі 0Так -2
Діастолічний артеріальний тиск перед ЕКМО ≥40 мм рт.ст
Найгірше значення за 6 годин до катетеризації ЕКМО
Ні 0Так +3
Пульсовий тиск перед ЕКМО ≤20 мм рт. ст.
Найгірше значення за 6 годин до катетеризації ЕКМО
Ні 0Так -2
Інші органні недостатності до ЕКМО
Печінкова недостатність
Визначається як білірубін ≥33 мкмоль/л (1,9 мг/дл) або підвищення сироваткових амінотрансфераз (АЛТ або АСТ) >70 МО/л
Ні 0Так -3
Дисфункція ЦНС
Включає комбіновану нейротравму, інсульт, енцефалопатію, церебральну емболію, судомні/епілептичні синдроми.
Ні 0Так -3
Постійне значення, що додається до всіх розрахунків SAVE-балу-6
Загальний розрахунковий діапазон балів−35 до 17 

Інтерпретація балів

SAVE шкалаКлас ризикуВиживання в лікарні
> 5I75%
1-5II58%
-4 до 0III42%
-9 до -5IV30%
≤-10V18%

Шкала SAVE прогнозує тільки виживання до виписки з лікарні і не прогнозує неврологічну функцію або функціональний статус, що може мати важливе значення.

Оцінка була отримана з когорти пацієнтів, які були підключені на ВA EКMO, і, ймовірно, були виключені з дослідження багато пацієнтів, у яких могли бути різні показники виживаності.

Пацієнти, які отримували СЛР під час канюляціі, не були включені в розрахунок до шкали SAVE, отже, оцінка не може застосовуватися до цих пацієнтам.

Автор шкали SAVE  Матьє Шмідт, доктор медичних наук, доцент Університету Сорбонни і відділення інтенсивної терапії в лікарні Пиття-Сальпетрієр в Парижі, Франція. У PubMed є посилання на більш ніж 100 рецензованих публікацій, основні дослідження доктора Шмідта зосереджені на екстракорпоральній мембранній оксигенації, важкому гострому респіраторному дистрес-синдромі, взаємодії пацієнта з апаратом ШВЛ і рефрактерному кардіогенному шоці.

Література
Schmidt M, Burrell A, Roberts L, et al. Predicting survival after ECMO for refractory cardiogenic shock: the survival after veno-arterial-ECMO (SAVE)-score. Eur Heart J. 2015;36(33):2246-56.
Chen WC, Huang KY, Yao CW, et al. The modified SAVE score: predicting survival using urgent veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation within 24 hours of arrival at the emergency department. Crit Care. 2016;20(1):336.

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Шкала функціонального стану Карновські, онлайн калькулятор

Шкала функціонального стану Карновські визначає здатність пацієнта переносити хіміотерапію. Рекомендовано застосовувати у пацієнтів ≥ 16 років. Можна використовувати в динаміці для моніторингу прогресування захворювання. Шкала функціонального стану …
Детальніше

Оцінка лікарської резистентності при пневмонії (шкала DRIP) Онлайн калькулятор

Мета шкали DRIP – визначити, коли слід використовувати антибіотики широкого спектру дії, щоб забезпечити ефективність лікування та уникнути підвищення стійкості до антибіотиків. Може використовуватися у …
Детальніше

Цілеспрямована оцінка за допомогою УЗД при травмах (FAST): Онлайн калькулятор

Цілеспрямована оцінка за допомогою УЗД при травмах (FAST) передбачає наявність перикардіального або внутрішньочеревного пошкодження після проникаючої або тупої травми. NB! FAST можна широко використовувати при обстеженні …
Детальніше

Модель термінальної стадії захворювання печінки за оцінкою MELD для пацієнтів віком від 12 років: Онлайн калькулятор

Оцінка MELD (Model For End-Stage Liver Disease, модель термінальної стадії захворювання печінки для пацієнтів віком від 12 років і старше) стратифікує тяжкість термінальної стадії захворювання …
Детальніше

Максимально допустима крововтрата без переливання крові: Онлайн калькулятор

Формула максимально допустимої крововтрати без переливання може використовуватися у пацієнтів з крововтратою, як правило, під час операції, яким може знадобитися переливання крові. Калькулятор максимально допустимої …
Детальніше

Переглянутий індекс серцевого ризику для передопераційного ризику (RCRI) Онлайн калькулятор

Переглянутий індекс серцевого ризику для передопераційного ризику може використовуватися у пацієнтів у віці ≥45 років (або у віці 18–44 років із значним серцево-судинним захворюванням*), які …
Детальніше
Поділитися: