Сценарій-засноване навчання

Сценарій-засноване навчання

Сценарій-засноване навчання (Scenario-based learning (SBL)) – це середовище навчання з ефектом присутності, в якій учні стикаються з реальними робочими завданнями і отримують реалістичний зворотний зв’язок по мірі просування, оскільки все, що відбувається, відображає вибір учня.

На відміну від багатьох електронних курсів, де учні пасивно засвоюють інформацію, читаючи текст і після цього здаючи тест, в навчанні на основі сценаріїв вони активно беруть участь в процесі з самого початку до кінця.

Навчання на основі сценаріїв є різновидом «Навчання шляхом відкриття» (англ. Enquiry-based learning) – навчання шляхом постановки питань, проблем або сценаріїв. Метод протиставляється традиційному дидактичному навчання, де інформація може надаватися безпосередньо, або є стандартизована методика придбання знань. Процес пізнання контролює наставник або вчитель як посередник. Учні повинні виявляти і досліджувати проблеми і питання, щоб розширити свої знання або знайти рішення. Навчання шляхом відкриття включає в себе проблемне навчання, і, як правило, спирається на дослідження і малі проекти, а також наукові дослідження. Навчання шляхом відкриття дуже тісно пов’язано з розвитком і практикою критичного мислення.

Когнітивні процеси, в яких люди беруть участь під час навчання через відкриття, включають в себе наступні:

 • Постановка власних питань
 • Збір доказів, які допомагають відповісти на питання
 • Роз’яснення зібраних доказів
 • Зв’язування пояснень зі знаннями, до яких вони прийшли в ході дослідницького процесу
 • Створення аргументів і обґрунтувань того, чому пояснення валідне

Навчання через відкриття включає в себе постановку питань, вміння помічати деталі, перевірку того, яка інформація вже засвоєна, розробку методів проведення експериментів, розробку інструментів для збору даних, збору, аналізу та інтерпретації даних, зазначення можливих пояснень, прогнози для майбутніх досліджень.

Сценарій-засноване навчання виправдано, коли:

 • рішення, прийняте в певний момент, впливає на те, як все піде далі;
 • задача вимагає аналізу і навичок вирішення проблем;
 • єдиного правильного рішення проблеми не існує;
 • важко забезпечити реальнупрактику.

Навчальні сценарії можуть бути лінійними, а також нелінійними (з розгалуженням/branching).

Розгалуження – вибір послідовності дій в залежності від виконання або невиконання деякої умови. Branching в навчальних сценаріях дає можливість побудови логічних ланцюжків з метою оптимального рішення задачі з найменшими можливими втратами.

За допомогою навчання на основі сценаріїв можливо реалізувати:

 1. Навчання комунікативним навичкам. Навчання на основі сценаріїв природно вписується в навчання навичкам міжособистісного спілкування. Сценарії розгалуження можуть ефективно імітувати діалоги між лікарем і пацієнтом, лікарем і родичами пацієнта, між лікарями. Побудова діалогових тренажерів зі сценарієм розгалуження занурює учня в рольову гру, яка дозволяє учням застосовувати знання в реалістичному контексті і отримувати значущий зворотний зв’язок в якості реакції від віртуального співрозмовника.
 2. Тренування навичок клінічного мислення, логічного мислення, мислення, заснованого на принципах доказової медицини. З одного боку, лікарська спеціальність передбачає виконання рутинних завдань, що вимагають однієї і тієї ж послідовності дій, з іншого – надання медичної допомоги вимагає глибокого аналізу і розуміння клінічної ситуації. Саме навчання за допомогою сценаріїв клінічних випадків може дати можливість набути досвіду в віртуальному безпечному для пацієнта середовищі і в подальшому імплементувати цей досвід в свою клінічну практику.
 3. Навчання завданням підвищеного ризику. У лікарській практиці ціна помилки може бути дуже високою. Безумовно, жоден навчальний сценарій не зможе замінити реальний досвід, але учні, принаймні, зможуть здійснювати деякі помилки і вчитися на них в змодельованому середовищі без ризику фізичної шкоди або інших серйозних наслідків.

Чи завжди є виправданою розробка навчальних сценаріїв?

Не завжди є виправданим розробляти навчальні сценарії з можливістю вибору

Якщо навчальна мета – опанувати єдину правильну послідовність дій або навчити виконувати рутинні покрокові завдання, підійде традиційний інструктивний підхід, а також робочі посібники, але не сценарій з розгалуженням. У таких випадках підійде методологія лінійної послідовності, немає необхідності в побудові сценарію з розгалуженням.

А крім того, якщо в учнів немає попередніх знань або досвіду, їх процес прийняття рішень буде більше схожий на гру у вгадування. Це може бути весело, але для ефективного навчання повинна бути чітка структура. Будучи відмінним гнучким інструментом для практики, навчання на основі сценаріїв не має такої структури і зазвичай не може служити базовим навчанням. Немає сенсу запускати складну симуляцію, якщо учень не знайомий з базовими теоретичними даними по темі симуляції.

У той же час це обмеження можна подолати, інтегруючи в симулятивний сценарій теоретичні дані з того чи іншого питання медицини.

Які переваги дає навчання на основі сценаріїв клінічних випадків?

1. Відчуття реальності. Сценарій-засноване навчання створює ефект повного занурення в клінічну ситуацію, це цікаво, тому що воно дає учням відчуття реальності.

2. Отримання лікарського досвіду в безпечному середовищі. Навчання на основі сценаріїв клінічних випадків забезпечує безпечне середовище, в якому помилки є частиною навчального процесу.

3. Можливість повторів складних моментів до повного засвоєння матеріалу. Помилки допомагають учням розібратися в темі глибше, так як можуть супроводжуватися деталізованим зворотним зв’язком і мікророзгалуженням до повного відпрацювання навичок.

4. Емоції в навчанні. Ефект повного занурення і переживання клініко-діагностичного пошуку, успіхи і невдачі, що виникають при проходженні сценарію, реакції і емоції персонажів сприяють глибшому запам’ятовуванню матеріалу, через причетність і соприсутність, клінічної ситуації, що фактично увійде в поняття лікарського досвіду.

5. Найкраще утримання уваги. Під час навчання на основі сценаріїв учні не просто пасивно поглинають інформацію, їм пропонується використовувати всі свої почуття, а також думати і самостійно приймати рішення. Все це збільшує залученість, відповідальність, що особливо важливо для формування професійних компетентностей лікаря.

6. Демонстрація причинно-наслідкових зв’язків. Навчання на основі сценаріїв дозволяє скоротити час і узгодити дії з їх наслідками, навіть якщо в дійсності вони проявляться в далекому майбутньому. За допомогою навчальних сценаріїв можна розвивати логічне мислення, клінічне мислення.

Сценарій-засноване навчання (SBL) – це реалістичне цифрове навчальне середовище. Створення гейміфікованих сценаріїв клінічних випадків може в значній мірі поліпшити як додипломну, так і післядипломну медичну освіту. З SBL учні можуть практикувати навички спілкування та клінічного мислення, безпечно репетирувати виконання завдань високого ризику. Розвиток дії і остаточний результат в сценарій-заснованому навчанні залежить виключно від вибору і рішень учнів.

Для поліпшення якості додипломної та післядипломної медичної освіти в «Загальносвітовій електронній базі клінічних випадків «ClinCaseQuest»» розроблено методологічний підхід сценарій-заснованого навчання в симуляторах клінічних випадків з “послідовним множинним мікробранчінгом”, що дозволяє реалізувати розвиток клінічного мислення, проведення діагностики та терапії в навчальному віртуальному сценарії клінічного випадку.

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Підписатися на наші сторінки:

Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

 • Strength indicator

  Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
 • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380