Доказова медицина

Доказова медицина. Принципи доказової медицини

Доказова медицина (англ. Evidence-based medicine), наукова медицина, медицина, заснована на доказах або свідченнях – підхід до медичної практики, при якому рішення про застосування профілактичних, діагностичних та лікувальних заходів приймаються, виходячи з наявних доказів їх ефективності та безпеки, а такі докази піддаються пошуку, порівнянню, узагальненню і поширенню для використання в інтересах пацієнтів.

Відмінністю доказової медицини від традиційної є використання більш достовірних доказів. Основним досягненням доказової медицини є розробка систематичних оглядів і мета-аналізів – методів комплексного аналізу різних досліджень по одній темі, що дозволяють виділяти кращі з них і проводити їх критичний аналіз для формування кінцевих висновків.

Доказова медицина передбачає осмислене, точне і сумлінне використання результатів досліджень, грунтуючись на кращих з них, при лікуванні кожного конкретного хворого. Клінічні рекомендації, засновані на принципах доказової медицини, повинні зазначати ступінь своєї впевненості в тих чи інших доказах і обґрунтованих рекомендаціях. Подібні міри зазвичай називають рівнями достовірності доказів і рівнями переконливості рекомендацій, позначаючи римськими цифрами або латинськими літерами.

Основні тенденції розвитку біомедичних наук визначають наступні чинники:

 • глобалізація інформаційних процесів;
 • велика кількість проведених біомедичних досліджень;
 • широкий спектр лікувальних засобів (ЛЗ) на фармацевтичних ринках;
 • збільшення потоку медичної інформації (видається близько 40000 біомедичних журналів, що публікують приблизно 2 млн статей щорічно) (Oxman A., Guyall G., 1988);
 • гостро стоїть проблема раціонального витрачання коштів в системі охорони здоров’я.

Ці основні тенденції визначають наступні потреби практичної медицини:

 • необхідність критичної оцінки інформації, призначеної для практичних лікарів і керівників охорони здоров’я;
 • вибір системних підходів для прийняття рішень в медицині (лікувальних, діагностичних, управлінських та ін.).

Отже, існує необхідність узагальнення біомедичних знань і широкого інформування медичної громадськості про результати новітніх досліджень.

Принципи доказової медицини.

Д. Сакетт визначив доказову медицину як систематичне використання кращих з існуючих доказів ефективності при виборі методу лікування.

Основний принцип доказової медицини – прозорість. Будь-яке клінічне рішення (вибір варіанта лікування з можливих альтернатив) повинно бути обгрунтовано доказами, які можуть бути перевірені іншими людьми.

Другий принцип – рівноправність. Авторитет, статус і особистий досвід не повинні впливати на вибір лікування, такий вибір повинен ґрунтуватися на якісних доказах переваг конкретного методу.

Клінічні дослідження

Доказова медицина базується на перевірці ефективності і безпеки методик діагностики, профілактики і лікування (в тому числі застосовуваних препаратів) у клінічних дослідженнях. Під практикою доказової медицини розуміють використання даних, отриманих з клінічних досліджень, в повсякденній клінічній роботі лікаря.

Рівні доказовості

У листопаді 1998 року група дослідників в складі Боба Філіпса, Кріса Бола і інших запропонувала рейтингову систему оцінки якості доказовості клінічних досліджень з чотирьох рівнів. Рівні прийнято позначати римськими цифрами (I, II, III, IV) або буквами латинського алфавіту (А, В, С, D). Цифри позначають рівень доказовості результатів наукових досліджень. Букви позначають рівень доказовості прийнятих рекомендацій.

Клас (рівень) I (A): великі подвійні сліпі плацебо-контрольовані дослідження, а також дані, отримані при мета-аналізі кількох рандомізованих контрольованих досліджень.

Клас (рівень) II (B): невеликі рандомізовані контрольовані дослідження, в яких статистичні розрахунки проводяться на обмеженій кількості пацієнтів.

Клас (рівень) III (C): нерандомізовані клінічні дослідження на обмеженій кількості пацієнтів.

Клас (рівень) IV (D): прийняття групою експертів консенсусу з певної проблеми.

Таблиця 1. Рівні доказовості

РівеньТип даних
IaДокази, отримані в мета-аналізах рандомізованих досліджень
IbДокази, отримані як мінімум в одному рандомізованому дослідженні
IIaДокази, отримані як мінімум в одному добре спланованому контрольованому дослідженні без рандомізації
IIbДокази, отримані як мінімум в одному добре спланованому напівекспериментальному дослідженні іншого типу
IIIДокази, отримані в добре спланованих не експериментальних дослідженнях, таких як порівняльні, кореляційні дослідження і описи клінічних випадків (випадок-контроль)
IVДокази, отримані зі звітів експертних комісій, на основі думок або клінічного досвіду авторитетних фахівців

Таблиця 2. Ступені рекомендацій

РівеньТип даних
AЗасновані на клінічних дослідженнях належної якості та однаковості, що стосується специфічних рекомендацій, включаючи як мінімум 1 рандомізоване дослідження
BЗасновані на адекватно проведених, але не рандомізованих клінічних дослідженнях
CРозроблені, незважаючи на відсутність прямо застосовних клінічних досліджень належної якості

Розвиток ідей доказової медицини

Міжнародна система доказової медицини розвивається в геометричній прогресії: з моменту її становлення на початку 90-х років і по теперішній час число центрів, монографій і форумів з проблеми обчислюється десятками, кількість публікацій – сотнями. Агентство політики охорони здоров’я і науки США субсидіювало в 1997 році терміном на 5 років 12 таких центрів, створених при провідних університетах і наукових організаціях різних штатів; росте число центрів з окремих проблем (здоров’я дітей, первинна допомога, загальна практика, психічне здоров’я та ін.).

Потенційні можливості застосування принципів доказової медицини в практиці охорони здоров’я – значні. В першу чергу, їх застосування дозволяє використовувати об’єктивні критерії до всіх аспектів фармакотерапії. Принципи доказової медицини дають можливість з урахуванням новітньої і достовірної інформації оптимізувати вплив на прийняття рішення таких багато в чому суб’єктивних факторів, як інтуїція і кваліфікація лікаря, думки авторитетних експертів, рекомендації популярних посібників і довідників. Таким чином, доказова медицина припускає об’єднання індивідуального клінічного досвіду лікаря з найкращими доступними незалежними клінічними доказами з систематизованих досліджень.

При цьому принципи доказової медицини дозволяють розробляти найбільш ефективні, безпечні та економічні сучасні терапевтичні стратегії, які можуть бути реалізовані на державному, регіональному, популяційному, субпопуляційному і індивідуальному рівнях, сприяючи вибору оптимального варіанту в кожному конкретному клінічному випадку.

Зупинимося на деяких аспектах практичного застосування принципів доказової медицини. Перш за все вони можуть бути застосовані для підвищення якості надання медичної допомоги: це розробка клінічних рекомендацій для практичних лікарів і впровадження систем стандартизації в охорону здоров’я.

Клінічні рекомендації для практичних лікарів дозволяють удосконалити роботу лікаря щодо наступних аспектів:

 • визначення завдань, що стоять перед лікарем;
 • опис захворювання (етіологія, поширеність, клінічна картина і т.д.);
 • алгоритми діагностичних процедур (програма обстеження, показання та протипоказання до призначення діагностичних маніпуляцій);
 • лікування (тактика, опис конкретних ЛЗ і лікувальних заходів, критерії ефективності та припинення лікування);
 • ускладнення, прогноз, показання до госпіталізації, диспансерне спостереження та ін.;
 • впровадження систем стандартизації в охороні здоров’я:
  • сфера обігу ЛЗ;
  • розробка і застосування медичної техніки;
  • розробка формулярної системи (протоколи ведення і лікування хворих);
  • розробка і використання протоколів в страховій медицині;
  • визначення відносної цінності різних джерел інформації стосовно пошуку відповіді на клінічні питання.

Використання принципів доказової медицини, міжнародних клінічних рекомендацій по тій чи іншій нозології є одним з провідних принципів створення симуляторів клінічних випадків «Загальносвітової електронної бази клінічних випадків «ClinCaseQuest»».

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Підписатися на наші сторінки:

Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

 • Strength indicator

  Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
 • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380