Дистанційне навчання: переваги для медичної освіти

Дистанційне навчання в медичній освіті

Дистанційна освіта – навчання з використанням віртуальних навчальних матеріалів і комунікацій, без безпосереднього контакту між викладачем і учнями. З розвитком інтернет-технологій зміни в сфері освіти, в тому числі медичної, неминучі. Онлайн навчання, яке впроваджується в практику в усьому світі, в силу своєї доступності і зручності, має ряд переваг як для додипломної, так і післядипломної медичної освіти.

Переваги онлайн-освіти

 • доступність навчання
 • економія часу і матеріальних витрат
 • можливість самому регламентувати час, необхідний для засвоєння матеріалу; проходити тести, здавати заліки у зручний час
 • можливість вивчити матеріал всієї лекції або її окремого фрагмента
 • доступ до додаткової інформації: нормативної документації, довідкових матеріалів, наукової літератури, електронних словників, баз даних, тематичних публікацій, інструкцій, інтерактивних навчальних посібників та ін.
 • зворотний зв’язок і діалог з педагогами незалежно від відстані, можливість консультуватися в режимі реального часу, отримувати постійну підтримку
 • швидкість передачі інформації дозволяє «йти в ногу з часом», вчасно оновлювати контент слідом за інформацією, що швидко змінюється
 • можливість оперативного інформування учнів про зміни контенту
 • спонукання і заохочення учнів до самостійності, активної участі в освітньому процесі та відповідальності за навчання, а також до регулярної напруженій роботи
 • можливість одночасного навчання великої кількості користувачів у короткі терміни
 • зручна система контролю знань і відстеження результатів вивчення пройденого матеріалу за допомогою електронного тестування. Можливість миттєвої автоматичної перевірки, що оптимізує систему контролю

Відмінності дистанційної та заочної форм освіти

Хоча дистанційна освіта і не передбачає очного контакту студента і викладача, вона не означає те ж саме, що і заочна форма навчання. По суті, вона є вдосконаленою формою заочного навчання з використанням інноваційних технологій. Така форма дає можливість організувати процес отримання знань «без кордонів», з віддаленим доступом до інформації, систематичністю навчання, оперативною комунікацією студента і викладача, в зручному місці, в будь-який час, з можливістю самостійної роботи, не знижуючи при цьому якість навчання. Викладач безпосередньо керує навчальним процесом, забезпечує зворотний зв’язок зі студентами, постійно дає методичну допомогу студентам

Мотивація до самостійної діяльності

Дистанційне навчання орієнтоване на самостійну особистість, і тому в значній мірі ґрунтується на методиці і психології активного самостійного навчання, можливості знаходити потрібну інформацію і аналізувати власну діяльність під керівництвом викладача. Вектор онлайн освіти спрямований не просто на рутинне заучування, а на пізнавальні і дослідницькі процеси, постійне самовдосконалення.

Застосування принципів візуалізації в онлайн навчанні

Медична освіта неможлива без здійснення студентами навчальної практики. Але, оскільки в процесі навчання практика завжди йде після теоретичної частини, студенти, яким необхідно запам’ятовувати великий обсяг інформації, часто частину цих знань попросту втрачають. Тому в медичній освіті, незалежно від спеціальності, поряд з передачею теоретичного матеріалу, значну роль відіграє застосування принципів наочності. Наочні методи навчання сприяють більш міцному засвоєнню теорії, так як при отриманні інформації задіяні органи чуття учнів, і до того ж візуалізація впливає на емоційне сприйняття матеріалу.

Дистанційне навчання в медичній освіті, як додипломній, так і післядипломній, дає можливість ефективно поєднувати передачу учням теоретичних знань з відповідної дисципліни та застосування наочних методів навчання.

Онлайн лекції із застосуванням сучасних комп’ютерних і мережевих технологій дають широкі можливості щодо використанню якісного ілюстративного матеріалу в різних формах: схем, таблиць, відеороликів, фотографій, мультимедійних презентацій відповідної тематики. Подача в наочній формі такого матеріалу дає можливість учням краще засвоїти теоретичні знання.

Дистанційне навчання в післядипломній медичній освіті

Особливо актуальним дистанційне навчання є для отримання безперервної освіти медичних працівників. Мобільність, комфортність – переваги онлайн навчання, що дають можливість професійного розвитку та отримання додаткового обсягу знань без відриву від основної практичної діяльності, економлячи час і фінанси.

Онлайн навчання в платформі КлінКейсКвест

Основа навчальної бази електронної платформи симуляційного навчання КлінКейсКвест – віртуальні тренажери клінічних випадків, що дають можливість прищеплювати і розвивати практичні навички в умовах, наближених до реальних. Електронні курси на високому сучасному рівні надають можливість придбання нових знань, навичок і умінь, повторення і закріплення раніше вивченого матеріалу, а також аналізу і оцінки набутих знань. Принципи кейс-технології, що застосовуються в платформі КлінКейсКвест, надають учням великий обсяг інформації, дають можливість освоювати практичні навички. Навчальні кейс симулятори забезпечують можливість самостійного прийняття рішень в безпечному середовищі, вибору діагностики та лікування тієї чи іншої нозології, включають в себе теоретичні аспекти патології. Принципи візуалізації, що широко застосовуються в кейсах, симуляційні технології, такі як віртуальний пацієнт, діалогові тренажери, дозволяють краще засвоювати теоретичний матеріал в наочній формі.

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Підписатися на наші сторінки:

Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

 • Strength indicator

  Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
 • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380