Сторітейлінг в медичній освіті

Сторітейлінг в медичній освіті

Створення сучасних навчальних матеріалів, в тому числі в медичній освіті, повинно відбуватися відповідно до сучасних тенденцій і кращих практик навчання, однією з яких сьогодні є сторітейлінг. Сторітейлінг в медичній освіті дозволяє забезпечити формування і розвиток у студентів пізнавальних інтересів і здібностей, творчого мислення, умінь і навичок самостійної розумової праці. Історії з життя – те, що завжди цікавило людей. А медицина, як відомо, – невичерпне джерело оповідань (не випадково незмінною популярністю серед читачів користуються мемуари лікарів, які містять курйозні випадки з практики). Мова не обов’язково йде про особистий досвід: хорошу історію можна «запозичити» у колег або навіть скласти – головне, щоб вона допомогла досягти поставленої навчальної мети.

Метод кейсів (англ. Case method, case based learning – кейс-метод, метод конкретних ситуацій, метод ситуаційного аналізу) – техніка навчання, що використовує опис реальних ситуацій, це метод ситуаційного навчання на конкретних прикладах. Найбільш широко кейс-метод застосовується при вивченні економіки та бізнес-наук. Кейс-методика навчання також отримала широке поширення в педагогіці, медицині. Перші згадки про впровадження кейс-технології у викладанні медицини з’являються в 1912 році, коли цей метод почав використовувати шотландський патологоанатом професор Джеймс Лоррен Сміт, відомий своїми роботами з фізіології людини, під час викладання патології в 1912 в Единбурзькому університеті. Кейс-метод, або метод ситуаційних вправ – це метод навчання, який дозволяє наблизити процес навчання до реальної практичної дійсності фахівців. Кейс-методика навчання сприяє розвитку винахідливості, умінню вирішувати проблеми, розвиває здібності проводити аналіз і діагностику проблем. Цей педагогічний інструмент допомагає глибше зрозуміти тему, розвинути уяву, отримати грунт для перевірки теорії, дослідження ідей, виявлення закономірностей, взаємозв’язків, формулювання гіпотез, збільшити мотивацію, заохотити мислення та дискусію, отримати інформацію, поглибити знання, переконатися в поглядах, розвинути і застосувати аналітичне мислення, вміння вирішувати проблеми і робити раціональні висновки, розвинути комунікаційні навички, поєднати теоретичні знання з практичним вирішенням проблемних завдань, перетворити абстрактні знання на цінності і вміння. В області медичної педагогіки ця методика дозволяє розвинути “клінічне мислення”, засноване на принципах доказової медицини, поліпшити практичні навички. Зазначена методика з успіхом застосовується в усьому світі при викладанні медичних наук.

І реалізується кейс-методика навчання завдяки сторітейлінгу, вмінню розповісти, передати історію, клінічну ситуацію і досягти навчальної мети шляхом глибокого занурення в клінічний випадок.

Сторітейлінг – це прийом, який використовує медіа-потенціал з метою передачі інформації за допомогою розповідання історій. Сторітейлінг – триступеневий процес: спочатку з’ясовують, навіщо і кому розповідати історію, потім вибирають спосіб і формат її розповідання, а потім, власне, розповідають: усно, письмово, в іншій формі, наприклад за допомогою комп’ютерної імітації. Тому історії не існує без контексту, аудиторії, причини її появи і сенсу її розповідання.

Мета сторітейлінга – забезпечення ефективної мотивації до необхідної для суб’єкта дії.

Завдання сторітейлінга – зробити зрозумілим взаємозв’язок між минулим, сьогоденням і майбутнім, підштовхнувши до правильного висновку про сьогодення.

Сторітейлінг дозволяє:

 • обґрунтувати існуючі правила;
 • зберегти, систематизувати і донести інформацію про основні досягнення;
 • ефективно мотивувати;
 • викликати прагнення до продовження спілкування;
 • сформувати лояльність суб’єкта.

Місія сторітейлінга – захопити увагу з першої секунди і тримати її протягом всієї історії, викликаючи у читача чи глядача симпатію до головного героя історії, і через симпатію донести до аудиторії основну думку, теоретичний і практичний матеріал. Ознайомлення з конкретною історією (клінічним випадком) ефективніше, ніж вивчення теоретичного матеріалу, а подача теоретичного матеріалу через призму реальної клінічної ситуації, занурення, залученості, розвитку емоцій, сприяє більш глибокому його запам’ятовуванню.

Сторітейлінг впливає на свідомість людей, вселяє їм необхідні думки, формує причетність і здатність викликати заплановану реакцію і подальшу поведінку.

Для створення захоплюючої історії в оповіданні необхідна присутність певних базисних моментів. Відповідно до цих ключових складових можуть створюватися і сценарії клінічних випадків:

 • ідея;
 • герой;
 • проекція;
 • структура;
 • зв’язаність елементів;
 • стиль сторітейлінга.

Ідея сторітейлінга повинна бути зрозумілою аудиторії і розкрита в ході розповіді. При цьому ідея може бути ніяк не пов’язана з історією. Сам же клінічний випадок не повинен бути відірваним від реальної клінічної практики. Він повинен проливати світло на те, що відбувається в клінічній практиці, виявляти проблеми, протиріччя і показувати можливі шляхи їх вирішення. Сама історія повинна розвиватися за заздалегідь встановленим планом – структурою сценарію. При цьому учень повинен відчувати себе повноправним її учасником, що досягається наданням вибору і побудовою навчального сценарію з розгалуженням. Для створення захоплюючої історії однієї структури недостатньо. Важливо правильно пов’язати всі елементи структури в єдиний твір. Стиль і тон сторітейлінга – це те, що впливає на факт, як саме читач і глядач сприймає історію.

Отже, фундамент будь-якої історії такий:

 • герой – головна дійова особа (це може бути такий же студент, інтерн, лікар, пацієнт, педагог);
 • місце і контекст – середовище, де розгортаються події (лікарня, університет та ін.);
 • мета – будь-яке послання, мораль (те, заради чого ви затіяли розповідь);
 • сюжет – те, що об’єднує попередні пункти, структура, яка забезпечує взаємодію елементів історії.

З поправкою на поставлену мету, сюжет – це те, що відбувається з героєм в описуваних умовах. Існує багато вимог до того, яким повинен бути хороший сюжет. Все інше – лексичні та композиційні прийоми, стиль, засоби художньої виразності і багато іншого.

Емоційність можна розглядати як невід’ємну складову сторітейлінга. Хороша історія повинна викликати емоції, які часто служать основою історій. Емоційний навчальний контент отримує більший відгук – це аксіома. Для того щоб зробити клінічні симуляційні сценарії емоційними існують спеціальні лексичні, синтаксичні, морфологічні та інтонаційні прийоми. А якщо зробити слухача співучасником історії, то його вмотивованість до навчання стане ще більше. Кожна вдала історія для сторітейлінга повинна володіти набором якостей, без яких ефективність методу значно знизиться:

 • бути незвичайною, але правдоподібною;
 • бути короткою і такою, що запам’ятовується; важливо не тільки відбирати підходящі за форматом історії, а й вміти компактно їх викладати, не затягуючи розповідь;
 • містити просту і зрозумілу мораль;
 • відповідати цільовій аудиторії.

Кейс методика, сторітейлінг в медичній освіті можуть реалізовуватися різними шляхами. Це може бути формат роботи в малих групах, метод ділової рольової гри, метод дискусій, стандартизовані пацієнти, актори.

Інтерактивні кейси широко представлені на сайтах деяких медичних навчальних закладів і в інтернет-версіях медичних журналів, світових товариств лікарів різних спеціальностей. Кейси представляють собою ілюстровані матеріали, які в певній последовності демонструються користувачеві. Користувач отримує інформацію по пацієнту з використанням відео, графічних зображень, схем та ін., а через деякий час отримує можливість вибрати ту чи іншу дію, припустити діагноз, провести диференціальну діагностику, призначити обстеження і лікування.

В “Загальносвітовій електронній базі сценаріїв клінічних випадків “ClinCaseQuest”” кейс-методика навчання і сторітейлінг реалізуються шляхом використання інформаційно-освітніх веб-технологій, що робить процес навчання інтерактивним, ефективним і дозволяє масштабувати створені навчальні матеріали одночасно на велику аудиторію. За допомогою застосування інформаційно-освітніх веб-технологій розкриваються можливості по створенню більш широкого кола клінічних випадків, у тому числі досить рідкісних, з якісною візуалізацією додаткових методів досліджень, що неможливо при традиційному форматі навчання. Перехід до інтерактивних клінічних випадків “Загальносвітової електронної бази сценаріїв клінічних випадків “ClinCaseQuest”” відкритий і реалізується за допомогою доступу в Інтернет.

В “Загальносвітовий електронній базі сценаріїв клінічних випадків “ClinCaseQuest”” не просто ефективно реалізуються і застосовуються кейс-методика навчання і стротейлінг в медичній освіті. Особливість проекту полягає в наданні учню можливості до самостійного прийняття рішень, максимальної активності в рамках кожної клінічної ситуації.

“Загальносвітова електронна база сценаріїв клінічних випадків “ClinCaseQuest”” розширює можливості традиційної системи навчання, мінімізує розрив між класичною освітою і реальною клінічною практикою, грунтуючись на кращих традиціях реалізації кейс-методики навчання і сторітейлінга.

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Підписатися на наші сторінки:

Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

 • Strength indicator

  Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
 • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380