Slide #1

Отримуй практичний досвід віртуально

Симулятор клінічного випадку

Симулятор клінічного випадку “Жінка з раптовим болем у серці”

Симулятор клінічного випадку

Симулятор клінічного випадку “Хронічний мієлолейкоз та жовтяниця”

ПАТТ

Вибір тривалості призначення ПАТТ після стентування коронарних артерій у молодої жінки

Сумулятор клінічного випадку

Сумулятор клінічного випадку “Жінка з болем у спині” 

Вагітність після реваскуляризації міокарду

Вагітність після реваскуляризації міокарду

Оцінка ступеня елевації сегмента ST на ЕКГ, точка J

Оцінка ступеня елевації сегмента ST на ЕКГ, точка J

Slide #2

Інтерактивне навчання

Slide #3

Розвивай клінічне  мислення

 
Шкала рухової активності при гострому інфаркті міокарда

Шкала рухової активності при гострому інфаркті міокарда

Ласкаво просимо в КлінКейсКвест

Платформа симуляційного навчання для медичної освіти. 

Проблема медичних помилок посідає третє місце за рівнем смертності після захворювань серцево-судинної системи та онкології.

Мета платформи – забезпечення поліпшення якості медичної освіти як додипломної, так і післядипломної, навчання лікарів у віртуальних симуляторах клінічних випадків, які допомагають отримати досвід в безпечному віртуальному середовищі, проходячи навчання на реальних клінічних ситуаціях.

Інтерактивні квести клінічних випадків – це нова методика навчання в сфері медичної освіти, яка заснована на поєднанні теоретичних даних з того чи іншого питання медицини з реальним клінічним випадком, результатами обстеження пацієнта, спілкуванням з пацієнтом в діалогових тренажерах, вибором тактики обстеження та лікування.

Наша мета

Зменшення часу на набуття клінічного досвіду лікарем та його постійне збагачення шляхом проходження симуляційних тренінгів в інтерактивних клінічних випадках

Платформа симуляційного навчання поєднує медичну спільноту

Деякі сценарії клінічних випадків починаються з роботи бригади парамедиків на місці випадку, надання невідкладної допомоги, демонструють особливості транспортування пацієнта в тій чи іншій ситуації в стаціонар.

Даний проект відкриває великі можливості для студентів-медиків отримувати клінічний досвід в безпечному середовищі незалежно від графіка роботи клінік, освітніх установ, симуляційних центрів. Наш проект надає можливість скоротити бар’єр між теоретичними знаннями та практичними навичками. Всі сценарії рецензуються практикуючими лікарями і відповідають міжнародним стандартам надання медичної допомоги. Студентів можуть зацікавити стандартизовані клінічні випадки, симулятори практичних навичок, моделювання клінічних ситуацій. Для поглибленого вивчення в нашій базі також містяться рідкісні і важкі клінічні ситуації.

Ви отримаєте можливість поглиблювати свої знання, розвивати клінічне мислення незалежно від роботи клініки, розширювати лікарський кругозір різноманіттям клінічних ситуацій. Ви будете отримувати детальні пояснення і підтримку від лікарів віртуальної клініки, що допоможе Вам уникнути помилок у своїй клінічній практиці, отримавши досвід у віртуальному середовищі лікарів професіоналів. Інтернів можуть зацікавити не тільки стандартизовані клінічні випадки, симулятори практичних навичок, моделювання клінічних ситуацій, а й рідкісні і важкі клінічні ситуації.

Практикуючі лікарі також можуть підвищувати свою кваліфікацію в базі електронних випадків в рамках безперервної медичної освіти, спираючись на рідкісні і складні клінічні ситуації.

Переваги полягають у поєднанні класичної медичної освіти з навчанням за допомогою симуляторів клінічних випадків, що значно підсилює практично-орієнтовну підготовку майбутніх лікарів. Проходження симуляційних тренінгів може відбуватися під наглядом викладачів – координаторів симуляційних тренінгів, призначених відповідальними з боку навчального закладу з можливістю формування  відповідних звітів. 

Платформа симуляційного навчання відкрита для проходження корпоративних тренінгів співробітниками закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності у межах безперервного професійного розвитку (БПР).   

Незважаючи на поліпшення надання медичної допомоги кількість медичних помилок по всьому світу залишається високою, що зумовлює необхідність поліпшення як додипломної, так і післядипломної медичної освіти.

У Загальносвітовій електронній базі сценаріїв клінічний випадків “КлінКейсКвест” представлені симулятори клінічних випадків та інтерактивні практичні тренінги різного рівня складності і тривалості, які необхідні для проведення ефективного навчання як в рамках додипломної медичної освіти, так і післядипломної.

Платформа допомагає поглибити знання, подолати бар’єр між теоретичними знаннями і реальною клінічною практикою, допомагає прискорити набуття практичного досвіду, дає в ігровій формі відповіді на складні запитання.

 

Електронна база сценаріїв клінічних випадків містить:

Наші цінності

Принципи платформи симуляційного навчання

 • Пацієнт-орієнтоване навчання (Patient-centered learning)
 • Навчання, орієнтоване на того, хто навчається (Leaner centered learning)
 • Проблемно-орієнтоване навчання (Problem-based learning)
 • Активне навчання (Active learning)
 • Компетентнісний підхід до навчання (Competency-based learning)
 • Навчання, засноване на принципах доказової медицини (Evidence-based medicine learning)
 • Навчання у сценаріях з розгалуженням (branches scenario learning)
 • Мобільне навчання (Mobile learning)
 • Мотиваційне навчання (Motivational learning)
 • Змагальне навчання (Competitive learning)
 • Гейміфікація навчання (Gamification learning)
 • Мікронавчання (Micro learning)
 • Соціальне навчання (Social learning)
 • Групове навчання (Group learning)
 • Об’єднане навчання (додиплломна та післядипломна медична освіта) (United learning)
 • Диференційоване симуляційне навчання (Differential simulation learning)

Соціальна мережа платформи для медичної спільноти

КлінКейсКвест – це не тільки електронна база сценаріїв клінічних випадків, проходження інтерактивних практичних тренінгів, а й спеціалізована соціальна мережа для спілкування лікарів, обговорення клінічних випадків, обміну досвідом між лікарями.
Для зареєстрованих в платформі симуляційного навчання КлінКейсКвест Академія користувачів відкриті широкі можливості з комунікації.

В стрічці новин платформи наявна інформація про оновлення на блозі платформи, створення групових обговорень, оновлення практичних тренінгів, а також надані можливості для обміну досвідом між лікарями.

Демонстрація власного професійного зростання та здобутків. 

Обговорення клінічних випадків, нозології у більше ніж 35 спеціалізованих медичних спільнотах платформи за окремими спеціальностями з колегами.  

Всі практичні тренінги в платформі мають можливості по комунікації та обміну досвідом.

Месенджер платформи надає широкі можливості по приватній комунікації медичної спільноти.

Платформа розсилає користувачам навчальні та соціальні повідомлення для полегшення навчання та комунікації в платформі.

Навчальні треніги платформи:

Візуалізація

Всі сценарії клінічних випадків містять якісну візуалізацію додаткових методів досліджень


Розгалуження

Всі сценарії клінічних випадків мають нелінійне проходження і розгалужену структуруГейміфікація

Ви відчуваєте себе учасником сценарію і разом з головними героями вирішуєте клініко-діагностичні завдання, вибираєте тактику лікування

Доказова медицина

Всі сценарії клінічних випадків ґрунтуються на чинних міжнародних клінічних рекомендаціях, даних доказової медицини

Підрозділи віртуальної клініки:

Клинкейсквест

Лікарі електронної бази клінічних випадків “КлінКейсКвест” здійснюють амбулаторний прийом пацієнтів. Проводиться амбулаторна діагностика різних захворювань, які не потребують стаціонарного лікування. Лікарі клініки надають високо кваліфіковані рекомендації віртуальним пацієнтам.

До складу електронної клініки Загальносвітової електронної бази клінічних випадків “КлінКейсКвест” входять відділення різної спеціалізації, які надають допомогу віртуальним пацієнтам в умовах стаціонару.

До складу електронної клініки Загальносвітової електронної бази клінічних випадків “КлінКейсКвест” входить відділення інтенсивної терапії.

До складу електронної клініки Загальносвітової електронної бази клінічних випадків “КлінКейсКвест” входять інструментально-діагностичні підрозділи (катетерная лабораторія, магнітно-резонансний томограф, підрозділи ультразвукової та функціональної діагностики).

До складу електронної клініки Загальносвітової електронної бази клінічних випадків “КлінКейсКвест” входить лабораторно-діагностичний підрозділ (клінічна, бактеріологічна лабораторії, ДНК-лабораторія).

Структура сценаріїв клінічних випадків

Діалогові тренажери


Всі сценарії клінічних випадків містять діалогові тренажери. Проходить відпрацювання комунікативних навичок з пацієнтами, їх родичами. Також Ви будете брати участь в консиліумах, спілкуючись з колегами.

Інструментальне обстеження

В електронній клініці "КлінКейсКвест" проводяться ЕКГ, УЗД, коронарографія, КТ-ангіографія, КТ, МРТ, ВЕМ, ФЗД, і інші інструментальні методи досліджень в залежності від клініко-діагностичної задачі.

Диференціальний
діагноз

В процесі роботи по кожному сценарію клінічного випадку Ви будете проводити диференційну діагностику, брати участь в консиліумах.


Об'єктивне обстеження

У процесі роботи з пацієнтом Ви будете проводити його об'єктивне обстеження, огляд шкіри і видимих слизових, аускультацію серця і легенів.

Лабораторне обстеження

В електронній клініці "КлінКейсКвест" проводиться весь спектр лабораторних методів досліджень.

Призначення терапії

Після обстеження пацієнта, проведення диференціальної діагностики, постановки діагнозу Ви будете призначати необхідну терапію відповідно до міжнародних рекомендацій щодо лікування тієї чи іншої патології.

Все ще сумніваєтеся чи вчитися разом з електронною клінікою "КлінКейсКвест"?

 • Відчуваєте страх перед початком самостійної лікарської діяльності
 • Бажаєте поглибити свої знання в тому чи іншому питанні?
 • Не знаєте як подолати бар’єр між теоретичними знаннями і реальною клінічною практикою
 • Бажаєте прискорити набуття практичного досвіду в безпечному для пацієнтів середовищі?
 • А можливо Вам було б цікаво попрацювати в колективі віртуальної клініки і брати участь у вирішенні складних клініко-діагностичних завдань?
 • Бажаєте в ігровій формі отримати відповіді на складні питання?

Наші новини

9 Квітня, 2024

Консультування хворого з підозрою на подагричний артрит / ОСКІ рекомендації

Початок консультації Вимийте руки та одягніть ЗІЗ, якщо це необхідно. Представтесь пацієнту, вказавши своє ім’я

8 Квітня, 2024

Консультування хворого з підозрою на ревматичну поліміалгію / ОСКІ рекомендації

Початок консультації Вимийте руки та одягніть ЗІЗ, якщо це необхідно. Представтесь пацієнту, вказавши своє ім’я

8 Квітня, 2024

Консультування хворого з підозрою на анкілозуючий спондилоартрит / ОСКІ рекомендації

Початок консультації Вимийте руки та одягніть ЗІЗ, якщо це необхідно. Представтесь пацієнту, вказавши своє ім’я

30 Березня, 2024

ClinCaseQuest представлено в каталозі SchoolAndCollegeListings

Цікаві новини! Ми раді повідомити, що ClinCaseQuest додано до SchoolAndCollegeListings – головного онлайн-каталогу для навчальних

29 Березня, 2024

Консультування хворого з підозрою на гостре порушення мозкового кровообігу / ОСКІ рекомендації

Початок консультації Вимийте руки та одягніть ЗІЗ, якщо це необхідно. Представтесь пацієнту, вказавши своє ім’я

29 Березня, 2024

Консультування хворого з підозрою на В12-дефіцитну анемію / ОСКІ рекомендації

Початок консультації Вимийте руки та одягніть ЗІЗ, якщо це необхідно. Представтесь пацієнту, вказавши своє ім’я

0
Кількість курсантів
0
Кількість симуляторів
0 країн
Відвідувачі платформи
0
Зареєстровані країни

Опції, які доступні користувачам сайту в залежності від статусу реєстрації та наявної підписки

Незареєстрований користувач

без проходження реєстрації
0 безкоштовно
 • Тематичні публікації на блозі платформи
 • Щотижнева e-mail розсилка оновлень від платформи
 • Медичні он-лайн калькулятори
 • Соціальна мережа платформи
 • Спеціалізовані медичні спільноти платформи за окремими спеціальностями
 • Допомога колег по складним клінічним випадкам
 • Доступ до безкоштовних практичних тренінгів, інтерактивних клінічних випадків, симуляторів клінічних випадків
 • Платні практичні тренінги, інтерактивні клінічні випадки, симулятори клінічних випадків
 • Можливість обміну активності в соціальній мережі на розблокування платних тренінгів
 • Технічна підтримка платформи 24/7
 • Доступ до безкоштовних оновлень тренінгів протягом року
 • Автоматична активація платних тренінгів протягом року

Зареєстрований користувач

з проходженням реєстрації
0 безкоштовно
 • Тематичні публікації на блозі платформи
 • Щотижнева e-mail розсилка оновлень від платформи
 • Медичні он-лайн калькулятори
 • Соціальна мережа платформи
 • Спеціалізовані медичні спільноти платформи за окремими спеціальностями
 • Допомога колег по складним клінічним випадкам
 • Доступ до безкоштовних практичних тренінгів, інтерактивних клінічних випадків, симуляторів клінічних випадків
 • Платні практичні тренінги, інтерактивні клінічні випадки, симулятори клінічних випадків
 • Можливість обміну активності в соціальній мережі на розблокування платних тренінгів
 • Технічна підтримка платформи 24/7
 • Доступ до безкоштовних оновлень тренінгів протягом року
 • Автоматична активація платних тренінгів протягом року
ПОПУЛЯРНО

Один тренінг симулятор

покупка 1 тренінгу доступ на 1 рік
до 250 1 покупка
 • Тематичні публікації на блозі платформи
 • Щотижнева e-mail розсилка оновлень від платформи
 • Медичні он-лайн калькулятори
 • Соціальна мережа платформи
 • Спеціалізовані медичні спільноти платформи за окремими спеціальностями
 • Допомога колег по складним клінічним випадкам
 • Доступ до безкоштовних практичних тренінгів, інтерактивних клінічних випадків, симуляторів клінічних випадків
 • Платні практичні тренінги, інтерактивні клінічні випадки, симулятори клінічних випадків
 • Можливість обміну активності в соціальній мережі на розблокування платних тренінгів
 • Технічна підтримка платформи 24/7
 • Доступ до безкоштовних оновлень тренінгів протягом року
 • Автоматична активація платних тренінгів протягом року
ПОПУЛЯРНО

Річна підписка

доступ до бази клінічних випадків активація на один рік
3700
3000 1 раз на рік
 • Тематичні публікації на блозі платформи
 • Щотижнева e-mail розсилка оновлень від платформи
 • Медичні он-лайн калькулятори
 • Соціальна мережа платформи
 • Спеціалізовані медичні спільноти платформи за окремими спеціальностями
 • Допомога колег по складним клінічним випадкам
 • Доступ до безкоштовних практичних тренінгів, інтерактивних клінічних випадків, симуляторів клінічних випадків
 • Платні практичні тренінги, інтерактивні клінічні випадки, симулятори клінічних випадків
 • Можливість обміну активності в соціальній мережі на розблокування платних тренінгів
 • Технічна підтримка платформи 24/7
 • Доступ до безкоштовних оновлень тренінгів протягом року
 • Автоматична активація платних тренінгів протягом року
ПОПУЛЯРНО

Ми будуємо світ без медичних помилок!

Приєднатися до нас Так!

Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

 • Strength indicator

  Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
 • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380

Ми підготували для Вас ПОДАРУНОК!
Рекомендації по консультуванню хворих з найпоширенішою патологією
Завантажити pdf файл